SAFFA
SAFFA

Om oss:

SAFFA er eit svært laust saman-tømra regionalt samarbeidsorgan for folkemusikk- og folkedansgrupper.
SAFFA er etablert på begynnelsen av 1980-talet. Den gongen var det eit relativt stort innslag av lag som dreiv med internasjonal folkedans, og dette var truleg ein av grunnane til at dei ikkje etablerte seg under Noregs Ungdomslag.

SAFFA er ganske utradisjonelt i oppbygginga - etter som det ikkje er verken lagskontingent eller personleg kontingent. Ein idé bak dette, er at SAFFA skulle vera eit "lågterskel"-tilbod som det skulle vera enkelt og rimeleg å slutta seg til, og at det dermed skulle ha ein sjanse for å dekka det aller meste av det som rører seg på området i regionen. Dette ville gi organisasjonen større tyngde - både fagleg og i offentlege miljø.

Akershus musikkråd har heile tida fylt ein aktiv rolle som støttespelar for SAFFA - bl. a. med hjelp til å formidla fylkeskommunal stønad til arbeidet.

Kurs har vore ein viktig pillar i arbeidet heile tida. Den første tida var det årlege helgekurset i Hurdal. Sidan 2002 har kurset vore på Sørmarka kurs- og konferansesenter, adresse Siggerud.

I dag har SAFFA ca 70 medlemslag. Lag frå Akershus dannar hovudstammen, men det er også med lag frå Oslo, Hedmark, Buskerud og Østfold. Vi trur det er viktig å skapa ein større allianse om ein skal få til eit handlekraftig regionapparat i Oslofjord-området, og målet vårt er å få til eit fast fagsekretariat i 2017.

Denne regionen er den mest tettbefolka i landet, og det er to ulike aspekt med tradisjonsarbeidet vårt.

  1. Det bur folk her frå alle kantar av landet, og det er fint om ein kan stimulera til at desse dyrkar sin heimetradisjon vidare.
  2. Det er mykje lokalt tradisjonsstoff frå dette området som har vore lite på-akta gjennom lang tid. SAFFA ønskjer å bidra til å ta vare på den.

 

SAFFA er medlem av FolkOrg og er organisasjonen sitt regionlag/områdelag for Oslofjord-området.

Frå aug. 2011 til aug. 2013 hadde SAFFA eit prosjekt med navnet Spillevinka. Eit viktig mål med prosjektet var å fremja folkemusikk og folkedans i kulturskolane og i skoleverket forøvrig. Marianne Tomasgård var tilsett prosjektleiar i 70% stilling.

I 2014 heldt Marianne fram som leiar for eit prosjekt finansiert av Kulturrådet. Dette gjekk på vidare arbeid med å finna tilbake gamle dansetradisjonar i Akershus og var ein del av grunnlagsarbeidet for Bygda dansar-prosjekte Akersarvr.

 

I perioden 2015-2017 har Marianne vore fast kontaktperson for Bygda dansar-prosjektet.

 

Bygda dansar har si avslutningsforestilling på kulturhuset i Sandvika 5. og 6. mai 2017. Etter dette er det viktig oppgave for SAFFA å legga til rette for at denne flotte ungdomsgjengen kan dyrka dansen og musikken vidare i vår region.

 

Organisasjonen:

Årsmøtet er øverste organ i SAFFA.

Organisasjonsnummeret til SAFFA er 985 564 442

Frå våren 2011 har SAFFA gått inn i rollen som områdelag i FolkOrg.

Kontakt SAFFA:

Post- og kontoradresse: c/o Akershus musikkråd, Trondheimsv. 50E, 2007 KJELLER.

Slik finn du vegen til kontoret.

Styreleiar/Adm:   Nils Seland  post@saffa.no   og tel.: 906 66 867

Kasserar:           Bente Fredheim       bgfr@online.no     og tel.: 416 32 453

 

Vedtekter oppdatert fram til 2000

Vedtekter vedtatt av årsmøtet 2011

Vedtekter oppdatert 2015

Samordna registermelding 2017

På årsmøtet blir det valt eit styre på 5 medlemmer. April 2017 blei desse valt til styre:

Faste styremedlemmer:

 

Leiar: Nils Seland

Tel: 9066 6867

E-post: post@saffa.no

Nestleiar: Elin Synnøve Solberg

Tel: 934 56 741

E-post: elinssol@online.no

Kasserar: Bente Fredheim 

Tel.: 416 32 453     

E-post: bgfr@online.no 

 

Marianne Tomasgård

Tel: 909 52 434

E-post: marianne.tomasgaard@saffa.no

 

Grethe Bekkedal Skrebergene

Tel: 950 78 005

E-post: gb-skreb@frisurf.no

 

Varamedlemmer:

 

Brynjar Bratland

Tel: 907 33 573

E-post: brynj-br@online.no

Hans Løvlien

Tel:407 61 318

E-post: hlovlien@gmail.com

 

Årsmøtedokument:

  År   Representantskaps/årsmøteprotokoll      Årsmelding   Rekneskap
       
2018      
2017 Årsmøteprotokoll 2017    
2016 Årsmøteprotokoll 2016 Årsmelding Rekneskap
2015 Årsmøteprotokoll 2015 Årsmelding Rekneskap
2014 Årsmøteprotokoll 2014 Årsmelding Rekneskap
2013 Årsmøteprotokoll 2013 Årsmelding Rekneskap
2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmelding Rekneskap
2011

Årsmøteprotokoll 2011

Årsmelding Rekneskap
2010 Årsmøteprotokoll 2010 Årsmelding Rekneskap
2009 Årsmøteprotokoll 2009 Årsmelding Rekneskap
2008 Årsmøteprotokoll 2008 Årsmelding Rekneskap
2007 Årsmøteprotokoll 2007 Årsmelding Rekneskap
2006 Årsmøteprotokoll 2006 Årsmelding Rekneskap
2005 Årsmøteprotokoll 2005 Årsmelding Rekneskap
2004 Årsmøteprotokoll 2004 Årsmelding Rekneskap
2003 innkall ord. årsm.        Ekstraord representkapsmøte Årsmelding Rekneskap
2002     Rekneskap
2001     Rekneskap
2000   Årsmelding  
1999      
1998   Årsmelding  
     
     

 

 

 

KOMP-rapport2014 ZIP

 

 

 

 

 

 

 

Vivamus ac purus. Nullam interdum ullamcorper libero. Morbi vehicula imperdiet justo. Etiam mollis fringilla ante.

 

Donec et dui. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Etiam mi libero, luctus nec, blandit ac, rutrum ac, lectus

 

 

 

SAFFA - Samarbeidsorganet for folkedans og folkemusikk i Akershus - post@saffa.no