SAFFA
SAFFA

SAFFA-kurset 2020 blir 18. og 19. januar 

  

Komm med innspel til tema på post@saffa.no

 

                                                           ––––––––––––––

 

 

SAFFA-kurset 12. og 13. januar 2019

  

er nå historie. Meir enn 120 barn og vaksne – deltakarar og instruktørar var med på å gjera helga til ei flott mønstring for folkemusikken og folkedansen i Akershus og i heile Viken-regionen.

 

    

 

Velkommen tilbake neste år – 2. helga i januar!     

 

     Les meir om hotellet her : http://www.olavsgaard.no  

 

 

                                      

Kursene arrangeres med økonomisk støtte av FolkOrg og KOMP. 

 

 

Kurs nr. 1–5 er for barn og ungdom og arrangeres i samarbeid med Småleik. Kurs nr. 6-12 er for voksne.

 

Påmeldingsfristen for kurs nr. 1-5 er 1. januar 2019,

mens kursene for voksne har frist 20. desember 2018.

 

Folkemusikk-konsulenten i Akershus og Østfold informerer:

 

«2019 blir et år med mange spennende tilbud til barn og unge folkemusikere, sangere og dansere! SAFFA samarbeider med folkemusikk konsulenten i Akershus og Noregs ungdomslag om barneleikstemnet Småleik og folkedansverktøyet Folkepedia. Barne- og ungdomskursene på årets SAFFA-kurs vil derfor ha et spesielt fokus på å etablere et felles repertoar basert på lokale folkemusikktradisjoner fra Oslo og Akershus. Det blir en felles danseøkt i løpet av dagen og kurskonsert kl. 16.30 for alle deltakerne på kurs 1-5. »

Tema Kursomtale

Kurs 1: Folkemusikk 

for barn

 

Kjerringrokk:

 

les meir her

 

- og her

 

 

 

 

Et kurs for barn mellom 9 og 16 år som spiller fele og/eller andre strykeinstrument.

Instruktører:

Folkemusikktrioen «Kjerringrokk», som består av Elisabet Olhans, Agneta Holmer Mæland og Marianne Tomasgård, alle erfarne kulturskolelærere og utøvere.  Fine feleslåtter læres bort ved lytting og herming, noter blir tilsendt etter kurset. Det blir også en danseøkt. Flere nivåer, og deltakerne bør ha spilt min. 2 år for å være med.

 

Kurs: Lørdag kl. 10.00 til kl. 17.00.

Kurskonsert: kl. 16.30.

 

Prisen - kr. 500,- er inkl. stor lunsjbuffet - - - (og soft-is)!

 

Kurset arrangeres i samarbeid med Småleik.

 

Kurs 2: Trekkspillkurs for barn

med

Stian Aase

 

Stian har jobbet som kulturskolelærer og utøver på trekkspill i mange år.
Han har utdanning fra Norges musikkhøgskole og jobber i kulturskolene i Ås, Asker og Ski.

 

På kursdagen lærer han bort låter og enkel arrangering, og det blir samspill med felegruppen under hentekonserten/kurskonserten.
Kurset passer for de som har spilt trekkspill i minst 2 år og er mellom 9 og 16 år.

 

 

Kurs: Lørdag kl. 10.00 til kl. 17.00.

Kurskonsert: kl. 16.30.

 

Prisen - kr. 500,- er inkl. stor lunsjbuffet - - - (og soft-is)!

 

Kurset arrangeres i samarbeid med Småleik.

 

Kurs 3: Dans for barn

Instruktør Trine M. Sjølyst

Musikk: Mari S. Ljones

 

 

 

 

Kurs: Lørdag kl. 10.00 til kl. 17.00.

Kurskonsert: kl. 16.30.

 

Prisen - kr. 500,- er inkl. stor lunsjbuffet - - - (og soft-is)!

 

Kurset arrangeres i samarbeid med Småleik.

Kurs 4: Samspelkurs for

ungdom

 

Instrumentuavhengig

 

Instruktør:

Vegar Vårdal

 

 

 

 

 

Vegar har i mange år jobbet mye med ungdommer, og er for tiden ansvarlig felelærer på Norges eneste landslinje i folkemusikk på Vinstra vgs. Han er kjent for å være energisk og har hatt ansvar for mange store produksjoner med barn og unge. Vegar ser det unike potensielle i den enkelt ungdom, og inkluderer alle disse individene godt inn i prosjektet. På dette kurset skal Vegar ta for seg musikken fra Akershus og lage råe arrangement som ungdommene skal få fremføre seinere på dagen. Fint at du oppgir hva slags instrument du spiller, hvor lenge du har spilt det og om du leser noter eller besifring.

 

 

Kurs: Lørdag frå kl. 10.00-17.00

Kurskonsert: kl. 16.30

 

Pris: kr. 500,- er inkl. stor lunsjbuffet - - - (og soft-is)!

 

Kurset arrangeres i samarbeid med Småleik.

 

Kurs 5: Folkesong frå

Oslo og Akershus

 

Instruktør:

Øyonn Groven Myren

 

 

 

 

 

 

Avlyst

 

 

Kurs nr. 6–12 er beregnet for voksne

Påmeldingsfristen er 20. des.

Kurs 6:

Å arrangere folkemusikk

 

 

«– å sette arrangement til folkemusikk/gammeldansmusikk»

(arbeidstittel)

 

 

 

Instruktør:

Frode Haltli

 

- åpent for alle type instrumenter.
- bakgrunn fra folkemusikk ikke nødvendig.

 

Frode skriv:

Ideelt sett så arbeider vi med noen få låter som deltakerne selv har med seg og lærer bort til de andre. Jeg kan også fylle på med materiale. Vi arbeider først med hvordan å overlevere folkemusikk muntlig og ta vare på originale kvaliteter i musikken. Neste steg er å arrangere musikken videre ved hjelp av ulike strategier, både ved hjelp av improvisasjon og komposisjon. Her kan vi ta tak i elementer som ligger i de ulike låtene, men som kan føre oss ganske langt vekk fra det utgangspunktet! Målet må være å få til noen «ferdige» låter i løpet av helga som kan framføres for resten av kurset på søndag ettermiddag.

Jeg vil jobbe med hele gruppa sammen hele tida.

Kurs 7: Storgardsmusikken

lørdag

 

Instruktør:

Olaf Aasen

 

Olaf skriv:

«Ønsket er å kunne sette sammen ei gruppe mest mulig lik den tradisjonelle ensemblemodellen, med 1. og 2. fele, klarinett (B/A) og cello samt komp. I kompet er det åpent for både bass, gitar og piano. Repertoaret er tradisjonsmusikk fra Akershus og Mjøsområdet, og vil omfatte de fire runddansene, samt noen av turdansene, som firetur eller fandango. Vi vil arbeide med fokus på samspill og dansbarhet. Storgardsmusikken har stor spennvidde m.h.t. tekniske krav til utøveren, og egner seg godt også som pedagogisk materiale i instrumentalunder-visningen, både på soloinstrument og i grupper.» 

Kurs 8:  «Teknisk» felekurs

 

 

 

 

 

Instruktørar:

 

       Lørdag: Elise Tegnér                             

Søndag: Olaf Aasen

 

 

Det blir lagt vekt på god feleteknikk, og då gjerne spesielt bogebruken.

 

Alt blir ramma inn med rikhaldig stoff frå Akershusmiljøet.

 

Elise Tegnér er ein særs dyktig folkemusikar med utdanning frå folkemusikkstudiet ved Norges Musikkhøgskole. Elise var fast musikar for det treårige danseprosjektet Akersarv og har arbeidd mykje og grundig med bearbeiding, publisering og vidareformidling av tradisjonsstoff frå Akershus.

 

Olaf har vore instruktør på kurset i «Storgardsmusikk» og er bl. a. med i gruppa «Hollos eftf.»

 

Kurs: Lørdag kl. 09.00 til søndag kl. 15.00

Kurset blir lagt opp som to separate dagskurs,

slik at du kan velja å ta ein av dagane på dette

kurset, for så å ta eit anna resten av helga.

 

 

Kurs 9:

Sceneopptreden

 

 

Søndag: Sceneopptreden. Instruktør Vegar Vårdal

 

Måten vi oppfører oss på når vi er på en scene er en viktig del av publikums opplevelse. Bli bevisst på de signalene du «sender ut» lær hva du kan gjøre for å styrke ditt budskap.

Kurs 10 avlyst
 

Kurs 11:  Akershusmusikk

 

Instrumentuavhengig

 

Ole Nilssen

 

Instruktør: Ole Nilssen, torader og trekkspill, profilert og prisvinnende utøver, både på musikk og dans, vil lære bort lite kjent slåttemusikk fra bygdene rundt Oslo og i Akershus. Det vil bli fokus på samspill og dansespill, og noter og lydopptak vil bli sendt ut til deltagerne i forkant av kurset.

 

Kurs: Lørdag kl. 09.00 til søndag kl. 15.00

Kurset blir lagt opp som to separate dagskurs, slik at du kan velja å ta ein av dagane på dette kurset, for så å velja eit anna resten av helga.

 

Kurs 12:   Folkedanskurset

 

Instruktørane:

 

Alix Cordray

 

Trine Merete Sjølyst

 

Musikk: Elise Tegnér

Instruktørene Alix Cordray og Trine Merete Sjølyst vil sette sammen et variert kurs med runddansvarianter og kjente og ukjente danser fra eldre og nyere tid.

 

Alix er godt kjent for de fleste, hun har lang fartstid som instruktør i Oslo området. Hun vokste opp i internasjonal folkedans i USA, og har utdanning innen moderne ballett. Etter at hun flyttet til Norge i 1975, har hun konsentrert seg om norske danser. Hun har stadig oppsøkt muligheter til å lære mer, samtidig som hun har undervist både i Norge og i USA.

Trine er instruktør i teater og folkedans og har lenge jobbet med barn og ungdom gjennom en rekke ulike prosjekt. Hun er utdannet innen drama/teater, folkedans og administrasjon. Hun har ledet flere grupper og har vært omreisende folkedans- og teaterinstruktør i Noregs Ungdomslag. Hun har vært prosjektleder i Den mangfaldige scenen, i BUL Oslo og i Bygda Dansar under Norsk senter for folkemusikk og folkedans og vært leder for Norsk Folkemuseums Dansegruppe. Nå jobber hun frilans som instruktør og på Larvik Kulturskole.

 

 

Kurs: søndag kl. 09.00–15.00

 

 

Kurs 12:  Kurs i Vågåspringleik

(dansen)

 

Instruktørar:

Håkon Sandum

Eva Rusten

 

Musikk:

Marit Rusten

 

 

Vi startar alltid med å få inn springleiktakta. Dette gjer vi med å gå/ danse i ring ein og ein.

Etter kvart går vi saman to og to for å lære vendingane og rundsnu.

Kvar ny  økt blir starta med repetering av grunnsteg. 

Vi vurderer tidsbruk på sekvensane etter dansekunnskapen hos elevane.

 

Vi gler oss på springleikkurs 12. januar k.l 09.00 på Olavsgard.

 

Mvh 

Eva, Håkon og Marit

 

Kurs: lørdag kl. 09.00–17.00

 

 

Oppdatert pr. 14.01.2019

 

   Kurspris inkl. opphald pr. person:

(same prisar som i 2018)

Pris:

  Enkeltrom og full diett lørdag til søndag

2 200

  Dobbeltrom og full diett lørdag til søndag

1 800

  Trippeltrom og full diett lørdag til søndag

1 600

  Firemannsrom og full diett lørdag til søndag

1 500

  Enkeltrom og full diett fredag til søndag

3 300

  Dobbeltrom og full diett fredag til søndag

2 400

  Trippelrom og full diett fredag til søndag

2 100

  Firemannsrom og full diett fredag til søndag

1 900

  Lørdag med lunsj og kveldsmåltid

900

  Lørdag med lunsj, men utan kveldsmåltid 

800

  Lørdag med lunsj, men utan kveldsmåltid (Barn)

500

  Begge dagar med lunsj,

  og med kveldsmåltid lørdag

1 100

  Begge dagar med lunsj,

 men utan kveldsmåltid lørdag

1 000

 Bare søndag (kl. 09.00–15.00)
500

 

 

 

 

Påmeldings-skjema: (Kopier tabellen inn i ein epost og send til post@saffa.no)

 

Kurs lørdag  
Kurs søndag  
Hotellrom enk/dobb/tripp  
Hotellrom frå- til  
Navn  
Epost  
Telefon  

 

 

 

 

For spørsmål: Send epost til post@saffa.no  eller tlf.: 9066 6867.

Bankkontonummer: 0530.35.85577 for innbetaling av kursavgift

 

 

Betalingsfrist: Samtidig med påmeldinga. 

Merk innbetalinga tydeleg med navn på deltakar.

Påmeldingsfristen er 20. desember.

Påmelding etter fristen gir 10% påslag i prisen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurs 9:  Kurs i

hardingfelespel

 

Arne M. Sølvberg

Foto: Knut Utler

 

Lørdag og søndag:

Tema: Vestlandstradisjon. Dansespel.

          Instruktør: Arne M. Sølvberg

 

Arne skriv:

"Eg har god røynsle med at alle deltakarane møter med "blanke ark", lærer på gamlemåten ved gehør og deretter får notar med seg meir som hugselappar. Vi vil nok konsentrere oss om gode runddansslåttar som passar godt for hardingfela, og helst slåttar som er ukjende for deltakarane, men tek og imot tips om særlege ynskje."

 

 

 

Kurs 10: Musikk til

Vågå-springleik

 

Instruktør:

Tonje Lien Barkenæs

 

Lørdag: Kurset vil starta opp saman med dansekurset - for å "trø" inn rytmen. Held så fram som reint kurs i dansespel.

 

Noter blir utsend på førehand.

 

 

SAFFA-kurset 13. og 14. januar 2018

   SAFFA-kurset var denne gongen flytta til Olavsgaard hotell, Skjetten.       Kurset blei gjennomført i fin stil og med 90 deltakarar totalt.

 

     Les meir om hotellet her : http://www.olavsgaard.no  

 

 

Kursoversikt:

Tema Kursomtale

Folkemusikk 

for barn

 

Kjerringrokk:

 

les meir her

 

- og her

Et kurs for barn mellom 9-16 som spiller fele og/eller andre

strykeinstrument. Instruktører: Folkemusikktrioen

«Kjerringrokk», som består av Elisabet Olhans, Agneta Holmer

Mæland og Marianne Tomasgård, alle erfarne kulturskolelærere

og utøvere.  Fine feleslåtter læres bort ved lytting og herming,

noter blir tilsendt etter kurset. Det blir også en danseøkt. Flere

nivåer, og deltakerne bør ha spilt min. 2 år for å være med.

 

Kurs: Lørdag kl. 10.00 tii 17.00.

"Hentekonsert" kl. 16.30.

 

Prisen - kr. 500,- er inkl. stor lunsjbuffet - - - (og soft-is)!

 

Folkesong frå Akershus

 

 

Avlyst 6/1

Storgardsmusikken

 

Avlyst

 

6/1

Teknisk felekurs

 

 

 

 

 

Bjørn Kåre Odde

 

Bjørn Kåre Odde er instruktør og skriv: Ei overskrift kan vere «Bogetekniske tips og triks i spel til dans»

 

På dette kurset vil det vera særleg fokus på bogeteknikk. Vi skal til dømes:
 • Utforske metoder for å få ein kraftig og tydeleg tone i fela.
 • Utforske korleis ulik bruk av bogen kan påvirke musikken. Nøkkelord her er t.d. bordunspel, aksentuering, spiccato/detaché, bogedisposisjon, dynamikk m.m. 3-4 slåttar på noter og opptak blir sendt ut til deltakarane i forkant av kurset.
 • Lære enkle øvingar som hjelper deg til å utvikle ein sunn og fleksibel teknikk.

 

 

Kursdeltakarane kan gjerne kome med ønskjer om andre ting som kurset kan rette fokus på. Mailadressa til instruktør: bjorn.k.odde@gmail.com

 

Noter øvelsar

 

Wikipedia skriv:

Bjørn Kåre Odde 

(født 1990) er en norsk felespiller og folkemusiker fra Lom.

Han er barnebarn av felespiller Bjørn Odde og bror av trekkspiller Mads Erik Odde og har levd av å være musiker etter han gikk ut av Norges musikkhøyskole i 2013. Han har fått flere priser, blant annet Landskappleiken i åpen klasse i 2015 og Folkelarmprisen i tradisjonelt samspill 2016.

 

Kurs: Lørdag kl. 09.00 til søndag kl. 14.00

Kurset blir lagt opp som to separate dagskurs,

slik at du kan velja å ta ein av dagane på dette

kurset, for så å velja eit anna resten av helga.

 

Akershusmusikk

 

Instrumentuavhengig

 

Ole Nilssen

 

Instruktører: Marianne Tomasgård, fele og Ole Nilssen, torader og trekkspill, profilerte og prisvinnende utøvere både på musikk og dans, vil lære bort lite kjent slåttemusikk fra bygdene rundt Oslo og i Akershus. Det vil bli fokus på samspill og dansespill, og noter og lydopptak vil bli sendt ut til deltagerne i forkant av kurset.

 

Kurs: Lørdag kl. 09.00 til søndag kl. 14.00

Kurset blir lagt opp som to separate dagskurs, slik at du kan velja å ta ein av dagane på dette kurset, for så å velja eit anna resten av helga.

 

Samspelkurs for barn/ungdom

 

Instrumentuavhengig

 

 

 

Vegar Vårdal

 

 

Instruktør: Vegar Vårdal.

 

Vegar har i mange år jobbet mye med ungdommer, og er for tiden ansvarlig felelærer på Norges eneste landslinje i folkemusikk på Vinstra vgs. Han er kjent for å være energisk og har hatt ansvar for mange store produksjoner med barn og unge. Vegar ser det unike potensielle i den enkelt ungdom, og inkluderer alle disse individene godt inn i prosjektet. På dette kurset skal Vegar ta for seg musikken fra Akershus og lage råe arrangement som ungdommene skal få fremføre seinere på dagen. Fint at du oppgir hva slags instrument du spiller, hvor lenge du har spilt det og om du leser noter eller besifring.

 

 

Kurs: Lørdag frå kl. 10.00-17.00

Kurskonsert: kl. 16.30

 

Prisen - kr. 500,- er inkl. stor lunsjbuffet - - - (og soft-is)!

Folkedanskurset

 

Instruktørane:

 

Alix Cordray

 

 

 

Trine Merete Sjølyst

 

 

 

 

 

 

Musikk: Elise Tegnér

 

Kortreiste danser og andre riler

Vil du vite mer om hvilke runddanstradisjonene vi har i nærområdet? Vi ser nærmere på runddans og springdans fra Akershus. Hvordan ble disse danset på Østlandet ? Vi jobber med springdans fra Akershus og krydrer det hele med morsomme riler. Det blir reinlendervarianter og smakebiter på lokal tango og sjess. Vi kan også friste med polka og reinlender fra Hadeland, trebuss, og et par rekkedanser fra Bruu-boka.


Instruktørene Alix Cordray og Trine Merete Sjølyst vil sette sammen et variert kurs med runddansvarianter og kjente og ukjente danser fra eldre og nyere tid. Bli med på dette kurset!

 

Alix er godt kjent for de fleste, hun har lang fartstid som instruktør i Oslo området. Hun vokste opp i internasjonal folkedans i USA, og har utdanning innen moderne ballett. Etter at hun flyttet til Norge i 1975, har hun konsentrert seg om norske danser. Hun har stadig oppsøkt muligheter til å lære mer, samtidig som hun har undervist både i Norge og i USA.

Trine jobber på Norsk senter for folkemusikk og folkedans. Tidligere har hun jobbet i Den mangfaldige scenen og BUL Oslo. Hun har holdt en rekke folkedanskurs for barn og ungdom, men også vært instruktør for flere leikarringer for voksne. Hun var tidligere prosjektmedarbeider i Bygda Dansar Akershus og har dermed jobbet med dansematerialet fra fylket, kortreiste danser.

 

 

Kurs: Lørdag kl. 09.00 til søndag kl. 14.00

Søndag - truleg ca kl. 11.00 er det planen å ha ei økt saman med instruktørkurset. Der vil Tor Stallvik ta for seg historia til folkedansen - og serleg turdansen i her i landet.

Instruktørkurs med fordjuping i turdans

 

InstruktørTor Stallvik

 

 

Tor er ein av dei mest kunnskapsrike og erfarne ressurspersonane som finst innan folkedansmiljøet i dag.

 

Musikk:

Tonje Lien Barkenæs

 

 

 

Eidsiva Fylkeslag

Samarbeid med Noregs Ungdomslag, Eidsiva fylkeslag og BLS.

.

 

Litt om opplegget for kurset:

Turdans er eit samleord for ei stor gruppe dansar som innbyrdes ikkje har direkte slektskap med kvarandre. Dei avspeglar stildrag frå mange tidsperiodar. Vi finn likskap med bygdedansgruppa så vel som med runddansgruppa.

På kurset vil vi setje dei ulike turdansgruppene inn i ein stilhistorisk samanheng, dukke ned i det varierte steg- og rytmemønsteret som desse dansane har, og gje tips til metodikk og progresjon.

Alle kursdeltakarane skal få høve til å instruere ein dans og få kommentar på gjennomføringa. På den måten vil vi få eit stort og representativt repertoar å arbeide med.

Sjølv om mange av turdansane var lågfrekvente dansar i det levande dansemiljøet før det organiserte folkedansarbeidet kom i gang ved førre hundreårsskifte, er dei viktige bidrag til å forstå korleis musikk- og dansemiljøa fungerte.

 

Foredrag med perspektiv på norsk dansehistorie med hovudvekt på turdansen. "Kva nå - - -?

 

Kursbevis frå Noregs Ungdomslag

 

Kurs: Lørdag kl. 09.00 til søndag kl. 14.00

 

Eigne prisar.

Påmelding via Noregs Ungdomslag. Gå til linken nedanfor:

https://www.facebook.com/events/127262027943003/

Oppdatert pr. 06/12

 

 

 

   Kurspris inkl. opphald pr. person:

(NB: Eigne priasar for instruktørkurset. Sjå NU)

  Enkeltrom og full diett lørdag til søndag

2 200kr

  Dobbeltrom og full diett lørdag til søndag

1 800kr

  Trippeltrom og full diett lørdag til søndag

1 600kr

  Firemannsrom og full diett lørdag til søndag

1 500kr

  Enkeltrom og full diett fredag til søndag

3 300kr

  Dobbeltrom og full diett fredag til søndag

2 400kr

  Trippelrom og full diett fredag til søndag

2 100kr

  Firemannsrom og full diett fredag til søndag

1 900kr

  Lørdag med lunsj og kveldsmåltid

900kr

  Lørdag med lunsj, men utan kveldsmåltid 

800kr

  Lørdag med lunsj, men utan kveldsmåltid (Barn)

500kr

  Begge dagar med lunsj,

  og med kveldsmåltid lørdag

1 100kr

  Begge dagar med lunsj,

 men utan kveldsmåltid lørdag

1 000kr

 Bare søndag (kl. 09.00-14.00)  500 kr

 

For spørsmål: Send epost til post@saffa.no  eller tlf.: 9066 6867.

Bankkontonummer: 0530.35.85577 for innbetaling av kursavgift

 

 

Betalingsfrist: Samtidig med påmeldinga. 

Merk innbetalinga tydeleg med navn på deltakar.

Påmeldingsfristen er 20. desember.

Påmelding etter fristen gir 10% påslag i prisen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sørmarkakurset 7. og 8. januar 2017

 

Gjennomført i fin stil med ca 90 aktørar. Bygda Dansar-prosjektet var med under heile samlinga.

Tema Kursomtale

Folkemusikk

for barn

Instruktørane Elisabeth Olhans og Agneta H. Mæland stiller med sitt opplegg for kulturskoleelevar i aldersgruppa 9-16 år.

 

Start lørdag kl. 10.00.

Avslutning med "hentekonsert" lørdag ettermiddag.

Påmeldingsfrist for dette kurset er 2. januar 2017

Meir info

Musikk og komp.

til Rørospols

 

Instr.: Feragen (trekkspel) og Eggen (fele). Slåttevalget blir mest repetisjon frå dei siste kursa dei har hatt på Sørmarka. Ein pedagogisk idé for å fokusera på skiljet mellom pols og masurka, er å spela litt av begge deler. Feragen-Eggen har denne gongen - i tillegg - med personar som kan masse om komp i desse rytme-artane, så her er det stoff å henta for fleire.

 

Rolf skriv:

Hei, litt info om kurset og hvilke melodier vi tenkte å bruke.

Mari Eggen på fele
Rolf J. Feragen på Trekkspill
Ole Anders Feragen på komp gitar
Roar Kjelsberg på Bassgitar

Melodier som vi har valgt ut ligger i hovedsak ute på hjemmesiden til Saffa, fra 2014 til 2016.12.11
1.Vil du høre nytt pols i A dur      noter
2. Leken hinnes kokksofia pols i A dur    noter
3.Ringlender etter Nils Jonsa i A dur
4.Borghild pols i D dur
5.Pols etter Karl Østenson i D dur
6.Pols etter Johannes Ingebrigtsvoll i G dur
7.Nils pols i G dur
8. Pols etter Smed Anders i D dur

 

Du finn fleire noter og lydopptak ved å "spole" nedover sida til planen for polskursa tidlegare år.


Vi kommer ellers til å jobbe med forskjellen mellom pols og mazurka, og etter som vi har med komp fra Røros denne gangen så spiller vi mer samspill for nettopp å få inn rytmen.
Håper at noen gitarister og bassister ønsker å være med å hospitere på kurset, og selvfølgelig bli med å spille.

Ser frem til å møtes i januar.
Hilsen Rolf J.

Springdans- og runddansmusikk frå Akershus

Instr.: Marianne Tomasgård (fele) og Ole Nilssen (Trekkspel)

Masse gammalt og orginalt stoff har kome fram i arbeidet med Akershus-tradisjonen. Du vil bli kjent med snedige runddansslåttar, og du vil få jobba med den gamle springdansmusikken i ulike rytmer som du seinare får testa ut på dansarane.

 

Runddanser:

Polka fra Vestre Aker

Vals av Niels Ursin

Reinlender e Aaslund

Reinlender etter Oskar Hellne     (chess)

Tango etter Arne Norskaug   noter

 

Springdansar:

SH 5 nr. 18: Valdreshvælven

SH 3 nr. 19: Polsslått e Mærli

SH 3 nr. 20: (sjå nr. 19)

SH 3 nr. 10: Springdans e Hans Bakstad

SH 3 nr. 13: Springdans Norskaug

SH 3 nr. 15: Springdans Depuis

Dansekurset

 

 

Ami Dregelid og Ellika Frisell kjem tilbake med sitt pedagogiske opplegg for å gi djupare innsyn i temaet dans og bevegelse. Noe av opplæringa vil bli knytta til arbeid med Orsa-polskaen. I tillegg blir dei med på økta om Akershus-springdansen, der Solveig Brekke Hauknes har ansvaret for sjølve danseinstruksjonen.

 

Søndag vil Mathilde Øverland frå Bygda dansar gi oss bakgrunnen for arbeidet med Akershus-springdansen.

Innføringa startar med å gå gjennom det fagleg/historiske arbeidet med å gjenskapa denne springdansforma. Me får prøva korleis rytmen kan variera frå jamn tre-takt til kort-trear, og me får testa ut heile dansen saman med gammal, orginal slåttemusikk frå Akershus.

 

Marianne Tomasgård skriv om springdansen:

Det finnes fire opptak av tradisjonsdans fra Akershus ved Rff.

Opptakene er fra Nannestad, Aurskog-Høland, Hurdal og Ski.

Danserne på opptakene er fra områdene rundt hvert av disse stedene. Alle ble gjort på åttitallet av folk som da var ca 70-80 år gamle.

BDA prosjektledergruppa har, etter å ha gått grundig gjennom arkivstoffet, gjort et valgt å lande på en «modell», og det ble altså arkivopptaket fra Ski.

Det er dette opptaket som danner grunnlaget for springdansen som er blitt lært bort til Akersarv ungdommen, som ble danset på Kråkstad samfunnshus, under Oslokappleiken og som vil bli lært bort av Solveig på Sørmarkakurset.

Grunnmalen er altså Springdans fra Ski. Men selv om dette arkivopptaket er grunnlaget for den springdansen som nå læres bort, tror jeg prosjektgruppa ønsker å gjøre Akersarv ungdommene oppmerksomme på små variasjoner, ved å tilføye små variasjonsmuligheter eller nyanser hentet fra noen av de andre opptakene, eller forskjellige personlige bevegelsesmønstre, som er med på skape variasjon i dansen. Det er altså her snakk om flere nyanser eller lag, der alt er hentet fra arkivmaterialet.

Det er jo ingen som danser helt likt, og det er vel heller ikke målet at noen skal gjøre.

At BDA kaller dette springdans fra Akershus kan altså sies å være like korrekt som da Høland varianten ble presentert, og jeg går ut ifra at dette navnet er brukt for å gi mening i en litt større geografisk kontekst, uten å vite svaret på dette.

Men det bør kanskje tilføyes at denne varianten ble brukt i Ski.

Litt sånn som når vi spellemenn sier når en feleslått er «etter» den og den spelemannen, så er denne Akershus springdansen, i tradisjon etter dansere fra Ski og omegn.

Det er viktgi å huske at arbeidet med springdansen har vært en prosess der flere har vært involvert, (SAFFA, Smedholen, BDA) og der en har vært gjennom noen kriker og kroker før en landet der vi er i dag. (Det er fortsatt teorier på gang i forhold til rytmemøsteret, noe som vi aldri kommer til å få endelige svar på.)

Springdansen ble forøvrig danset med masurkarytme på Kråkstad så vidt jeg husker, og kort treer/lang toer på Oslokappleiken. Jeg spilte for dem nå på fredag, med helt jevn treer, som også fungerte godt.

 

Bygda dansar Bygda Dansar-prosjektet vil setta eit ungdommeleg preg på kurshelga denne gongen. Dei har i stor grad sitt eige opplegg med å førbu sluttforestilinga til våren, men dei vil gi til beste eit programinnslag  på kveldsarrangementet lørdag - og dei vil bidra søndag i ein gjennomgang av arbeidet med Akershus-springdansen.

 

Du kan velja å ta begge dagane med same kurs eller variera med eit anna kurs dag to.

 

Bygda dansar-prosjektet blir med og vil prega helga sterkt, bl. a. med ei framsyning lørdag kveld.

Deltakarane i dette prosjektet har eigen prisavtale og melder seg på via Bygda dansar.

 

Kurset tar til lørdag kl. 09:00 og det er stor lunsj og middag i restauranten. Kveldsprogrammet med fridans varer til ca midnatt.

 

Søndag går kurset frå kl. 09:00 til kl. 13:00 med enkel pausemat.

(Ev. lunsj i restauranten søndag må kjøpast av kvar enkelt deltakar)

 

 Prisar  Prisen dekker - i tillegg til sjølve kurset: Tillegg for overnatting frå fredag
Kr. 500,- Lørdag med lunsj.  (oppgi alder ved påmelding) (påmeldingsfrist 2. januar)
Kr. 1 500,- Bare lørdag - med lunsj, middag og kveldsarrangement  
Kr. 1 700,- Begge dagar utan overnatting  
Kr. 1 900,- Begge dagar med overnatting i trippelrom Kr. 580,- pr. person
Kr. 2 100,- Begge dagar med overnatting i dobbeltrom Kr. 630,- pr. person
Kr. 2 400,- Begge dagar med overnatting i enkeltrom Kr. 920,-

 

Med unntak av barnekursa, så er det oppstart begge dagar kl. 09.00.

 

Bankkontonummer: 0530.35.85577 for innbetaling av kursavgift.

For påmelding og spørsmål: Send epost til post@saffa.no  eller tlf.: 9066 6867.

 

 

Betalingsfrist: Samtidig med påmeldinga.

Merk innbetalinga tydeleg med navn på deltakar.

Påmeldingsfristen var 10. desember, men det blir tatt inn nye deltakarar så lenge det er plass.

 

 

 

Sørmarka kurs- og konferansesenter ligg på vegen mellom Oslo og Enebakk - nokre få km. aust for  avkjøringa frå E6 ved Klemetsrud.

Nærmare vegbeskrivelse: http://www.sormarka.no/om-oss/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***********************************************************************************************************************

 

 

Sørmarkakurset 9. og 10. januar 2016

 

er nå gått over i historia. Fotograf Knut Utler var med under kurset lørdag, og hans bilete vil bli lagt ut her: https://www.facebook.com/knut.utler?fref=ts

 

Tema Kursomtale

Folkemusikk

for barn

Instruktør Elisabeth Olhans stilte med sitt opplegg for kulturskoleelevar.

 

Start lørdag kl. 10.00. Avslutning med "hentekonsert" lørdag kl. 15.30

 

 

Instruktørkurs

 

 

 

Trine M. Sjølyst

 

 

 

Kurstid:

Lørdag og søndag

Instruktørkurs. Vaksne- og barneinstruksjon.

 

Målgruppe:

Personar med noko folkedansbakgrunn som kan tenkja seg å gå inn i leiar- eller instruktøroppgåver for etablerte ringar og lag og på nybegynnarkurs.

 

På dette instruktørkurset arbeider ein med instruktørrolla, grunntrening og det å bli kjend med grunnreglar og prinsipp for formidling og læring av folkedans. Deltakarane vil i løpet av kurset få rettleiing i eigen dans og øva på grunnleggande rørsleteknikkar. Ein vil også sjå på samspelet mellom dans og musikk.

 

Instruktør er Trine Merete Sjølyst, som har undervist fleire gonger tidlegare på SAFFA-kurs og har lang erfaring som dansar og instruktør. Trine er tilsett i Bygda Dansar Akershus og er ansvarlig for Norsk Folkemuseums Dansegruppe i tillegg til å være frilanser.

Trine spør:

"Finnes den ultimate instruktøren? Hvordan ønsker vi at våre instruktører skal være? På kurset vil deltakerne lære "lure", egnede danser og bruke ulike pedagogiske metoder for å formidle dem videre. Vi vil lære å tilpasse dansene til målgruppene, utvikle og gjennomføre opplegg med ulike målsetninger og bli bevisste på vår rolle som forbilder."

 

Benjamin Kehlet blir musikar for kurset. Han er kjent for sitt gode dansespel og breie repertoar. Han spelar i gruppa Farande Fant og blir ofte brukt som musikar for dansegrupper i og utanfor Oslo.

 

 

Bygde- og runddansslåttar frå Akershus.

 

Lær deg dei gamle slåttane og rytmen, slik at du kan spela - bl. a. til den gjenskapte Akershus-springdansen.

 

Kurstid:

Lørdag og søndag

 

 

 

Kurset bygger på det nye noteheftet som SAFFA har fått utarbeidd.

Skriv om du vil ha heftet tilsend i posten.

Øyvind Sandum og Marianne Tomasgård er instruktørar

Kurset er instrumentuavhengig.

Slåttane i bygdedansheftet kan du høyra her i ulike rytmevariantar: https://soundcloud.com/saffa-7

Musikk til "Storgardsmusikken"

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurstid:

Lørdag og søndag

 

Den såkalla storgardsmusikken er ein betydeleg del av folkemusikktradisjonen i vårt område.

Instruktør er Olaf Aasen frå gruppa Hollos Efterfølgere, som gjorde stor suksess på Landsfestivalen for gammaldansmusikk i sommar. Sjå opptak

 

Olaf Aasen skriv om kurset:

"Ønsket er å kunne sette sammen ei gruppe mest mulig lik den tradisjonelle ensemblemodellen, med 1./2. fele, klarinett (B/A) og cello samt komp. I kompet er det åpent for både bass, gitar og piano. Repertoaret er tradisjonsmusikk fra Akershus, og vil omfatte de fire runddansene, samt noen av turdansene, som firetur og/eller fandango. Vi vil arbeide med fokus på samspill og dansbarhet. Storgardsmusikken har stor spennvidde mht tekniske krav til utøveren, og egner seg godt også som pedagogisk materiale i instrumentalundervisningen, både på soloinstrument og i grupper.

 

Her kan du sjå og høyra eit av produkta frå kurset - ein Firetur som kan erstatta den kjende slåtten som er brukt til Firetur frå Nes på Romerike:

Firetur

 

Musikk til Rørospols

a. Trekkspel/torader

 

b. Fele m. m.

 

Kurstid:

Lørdag og søndag

 

a. Lærar på trekkspel er: Rolf J. Feragen

b. Lærar på fele er Mari Eggen (pedagog og leiar i Glåmos spelemannslag)

 

Opptak:

Mari skriv: Lekene vi spiller går i a-dur, og felene bruker oppstemt ters og bass. For toradere blir det a/d spell.

 

Lydfiler:

Pols etter Henning Trøen

"Vil du høre nytt?"

Leken hinnes kokk-Sofia (fil for nedlasting)

 

Noter:

Vil du høre nytt?

Hoppvals etter Sven-Pålsa

Leken hinnes kokk-Sofia fele

Leken hinnes kokk-Sofia trekkspel

Pols etter Henning Trøen

Ringlender etter Nils-Jonsa Feragen

Dans

 

 

 

 

 

Kurstid:

Lørdag og søndag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema:

Ami Petersson Dregelid blir hovedinstruktør for kurset, og arbeidet med generell danseteknikk/dansestil og rytmeforståelse vil vera sentrale tema.

 

Ami skriv:

"Kurs i folklig dans - för dig som dansar och vill fördjupa ditt kunnande, med ”Rotation och sväng” som består av dansaren Ami Petersson Dregelid och spelmannen Ellika Frisell.

 

Denna kurs vänder sig till dig som har dansat tidigare och vill vidareutveckla ditt dansande.

Tonvikten ligger på att finslipa och fördjupa.

Vi kommer til ex att arbeta med teknik, sväng, balans och samdans. Vi utgår från den kunskap du redan har men bjuder också på nytt material.

  

Ami Petersson Dregelid, dansare och pedagog och Ellika Frisell, spelman och pedagog har undervisat ihop i många år och har utvecklat ett tätt pedagogiskt samarbete med kurser runt om i Norden. Deras gemensamma intresse av både musik och dans gör deras kurser till en inspirerande djupdykning

 

Tillsammans sätter de rotation och sväng på dansgolvet!

  

Ami Petersson Dregelid undervisar på Dans och Cirkushögskolan och Kungl. Musikhögskolan i Stockholm samt på Eric Sahlströminstitutet.

I Norge undervisar hon regelbundet på bl a Ole Bull akademiet/NTNU samt har kortare kurser.

 

Ellika Frisell är frilansande folk och världsmusiker som turnerar över hela världen. Undervisar halvtid på Kungl. Musikhögskolan och Dans och Cirkushögskolan. Ellika spelar musik främst från Bingsjö och Orsa, men även egna låtar, Västerdalskt, norskt m.m. "

 

 

Akershus-springdansen:

Prosjektleiar i Bygda dansa, Akershus, Mathilde Øverland vil orientera om arbeidet med gjenskaping av dansen.

 

Audun Grüner Hegge og Anbjørg Myhra Bergwitz vil ta oss med i ei økt eller to med Finnskogpols.

 


 

 Prisar  Prisen dekker - i tillegg til sjølve kurset: Tillegg for overnatting frå fredag
Kr. 480,- Lørdag med lunsj. Barn under 12 år.
Kr. 780,- Bare lørdag - med lunsj. (kl. 09.00 til 17.30) Over 12 år
Kr. 1180,- Bare lørdag - med lunsj, middag og kveldsarrangement  
Kr. 1380,- Begge dagar utan overnatting
Kr. 1680,- Begge dagar med overnatting i trippelrom Kr. 1369,- pr. rom
Kr. 1880,- Begge dagar med overnatting i dobbeltrom Kr. 1152,- pr. rom
Kr. 2180,- Begge dagar med overnatting i enkeltrom kr. 845,-

 

Med unntak av barnekursa, så er det oppstart lørdag kl. 09.00. Kursa blir avslutta med lunsj søndag.

 

Bankkontonummer: 0530.35.85577 for innbetaling av kursavgift.

For påmelding og spørsmål: Send epost til post@saffa.no  eller tlf.: 9066 6867.

 

Betalingsfrist: Samtidig med påmeldinga.

Merk innbetalinga tydeleg med navn på deltakar.

 

 

Sørmarka kurs- og konferansesenter ligg på vegen mellom Oslo og Enebakk - nokre få km. aust for  avkjøringa frå E6 ved Klemetsrud.

Nærmare vegbeskrivelse: http://www.sormarka.no/om-oss/

 

 

 

KOMP støtter SAFFA og Sørmarkakurset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sørmarkakurset 10. og 11. januar 2015

 

Frå kursinvitasjonen:

Springdans- og hallinggslåttar frå Akershus

 

(begge dagar)

Kurset bygger på det nye noteheftet som SAFFA har fått utarbeidd.

Skriv om du vil ha heftet tilsend i posten.

Mats Berglund og Elise Tegnér er instruktørar.

Kurset er instrumentuavhengig.

Slåttane i heftet kan du høyra her i ulike rytmevariantar: https://soundcloud.com/saffa-7

Musikk til Finnskogpols

 

(søndag)

Eva Karlsson (fele). Kurset er Instrumentuavhengig.

Sjå og høyr Eva spelar ein Finnskog-pols etter Johan Tajet sist ho var instruktør på SAFFA-kurs.

 

Nyckelharpe

Grunnkurs

(lørdag)

Instr.: Trine Sennerud Melby. Her kan du vera heilt nybegynnar.

Runddansmusikk frå Romerike

 

(lørdag)

Kurset byggjer på det nye noteheftet som SAFFA har fått utarbeidd.

Skriv viss du vil ha heftet tilsend i posten før kurset.

Instruktørar er Irene Tillung (trekkspel)

 

Musikk til Rørospols

a. Trekkspel/torader

 

b. Fele m. m.

 

 

(begge dagar)

 

a. Lærar på trekkspel er: Rolf J. Feragen

b. Lærar på fele er Mari Eggen (pedagog og leiar i Glåmos spelemannslag)

 

Noter og lydfiler er lagt ut her:

Borghildpolsen                    

Pols etter Karl Østenson      

Pols etter Knut Elven   

 

Opptak under kurset gjort av Jan Jansen med løyve frå instruktørane:

 

Bare fele:
1. Pols1 - http://youtu.be/JlNy0Wi5xAA        Pols etter Nils Feragen
2. Pols2 - http://youtu.be/wJ5HPn_C48Y      Pols etter Nils Feragen (forts.)
3. 7 sakte - http://youtu.be/OAosDJtZgPc
4. Ingebriktsvoll - http://youtu.be/Q7NRl9pidrI
5. Pols8 - http://youtu.be/wOhgIl4jFTo          Pols etter Hans Elven
6. Pols9 - http://youtu.be/_tfaCbN3-Kw         Pols etter Hans Elven


Begge to:
7. Pols10 - http://youtu.be/fmp4OiWGeyA    Pols etter Nils Feragen (sakte)
8. Pols11 - http://youtu.be/ZhvcB_Yu47E      Pols etter Hans Elven
9. Borghild - http://youtu.be/ObOvBkUmpSU   
10. Hans Elven - http://youtu.be/wBz6B4PVQbE
11. Knut Elven - http://youtu.be/eFJmCSZZOMM 
12. Ola Elven - http://youtu.be/riAXVdxEJng 
13. Pols 12 - http://youtu.be/tH67VNdhHIE   Pols e. Karl Østenson/Estenson

 

Felleslåter:
http://youtu.be/Fd3xTzJ6aGg
http://youtu.be/K40Xd3NeQjI
http://youtu.be/xrA3fxGUaaw

         

 

Dans (lørdag)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Pols i østerdalstradisjon. Instr.: Solveig B. Hauknes og Ole Nilssen. Spelemann er Torfinn Hofstad. Ole og Solveig vant klasse A dans vanlig fele på Landskappleiken 2014 og dans senior på Landsfestivalen 2014. Mange fekk gle seg over deira fantastiske danseinnslag på Meisterkonserten i Den norske opera i haust! Dei er i tillegg begge dyktige folkemusikkutøvarar på trekkspill/ torader og fele. Vi gler oss til at dei skal læra oss pols i Østerdalstradisjon.
 • Runddans. Med så dyktige instruktørar på huset som Solveig og Ole, så vil me nytta anledninga til å få ei oppfrisking av kunnskapen innan dei vanlege runddansformene.
 • Finnskogpols. Instruktørar er Audun Grüner-Hegge og Anbjørg Myhra Bergwitz. Audun og Annbjørg er begge erfarne folkedansinstruktørar. Dei er nå kvalifisert til kl A dans vanlig fele etter sin flotte Polsdans frå Finnskogen på Landskapp-leiken 2014. Vi gler oss til at dei skal dela sin dansekunnskapar med oss. Musikken er det Eva Karlsson som står for.
 • Turdans frå Akershus og Oslofjordregionen for øvrig.
  Instruktøren, Tone Eidsvold er erfaren folkedansrettleiar. Ho har dei siste åra vore særleg opptatt av å aktivisera og ta vare på dei lokale folkedanstradisjonene, også turdansen frå vårt eige område.

Seminar/Workshop:

Akershus-springdans

 

(Søndag)

SAFFA har arbeidd ei tid med å ta tilbake den gamle springdansen frå området. Arbeidet held fram, og det vil også bli ein del av Bygda dansar-prosjektet. Økta om springdansen vil ha preg av seminar/workshop med kombinasjon av tradisjonsinformasjon og praktiske øvelsar.

 

Meir info om påmelding, pris m.m. finn du lenger nede på denne sida.

 

 

 Instruktørkurs på Sørmarka 10. og 11. januar 2015

 

Mange lag slit med å skaffa instruktør til dansen. Nå blir det endeleg skipa instruktørkurs i vår region - både for dei som arbeider med vaksne og dei som instruerer barneringar. Bruk nå tida aktivt fram til desember for å få fram nye instruktøremne.

Kurset er eit samarbeid med Noregs Ungdomslag og med Bygdelagssamskipnaden og Eidsiva fylkeslag.

 

 

 

EIDSIVA FYLKESLAG

Instruktørkurs vaksne og barn. Målgruppe:

Personar med noko folkedansbakgrunn som kan tenkja seg å gå inn i leiar- eller instruktøroppgåver for etablerte ringar og lag og på nybegynnarkurs.

 

På dette instruktørkurset arbeider ein med instruktørrolla, grunntrening og det å bli kjend med grunnreglar og prinsipp for formidling og læring av folkedans. Deltakarane vil i løpet av kurset få rettleiing i eigen dans og øva på grunnleggande rørsleteknikkar. Ein vil også sjå på samspelet mellom dans og musikk.

Instruktør er Marianne Dahl, som har undervist fleire gonger tidlegare på SAFFA-kursa og har lang erfaring som dansar og instruktør. Marianne har solid erfaring som lærar på instruktørkurs og har dansefagleg utdanning frå NTNU.

 

 

 

"Bygda dansar" på Sørmarka

 

 

 

 

 

Det treårige Bygda dansar-prosjektet er i oppstartsfasen og vil samla ungdom som kan tenkja seg å delta i prosjektet. Mathilde Øverland er prosjektleiar og kontakt for denne delen av kurset.

 

Bygda Dansar Akershus inviterer danseungdom mellom 15 og 25 år til workshop fra lørdag kl. 09.00 under Sørmarkakurset! Både ferske og erfarne dansere er velkomne. Prosjektlederne Øyvind Sandum, Trine Sjølyst og Mathilde Øverland vil gi en smak på prosjektet, lære bort lokalt dansemateriale fra Akershus, gi en introduksjon i hvordan man kan jobbe scenisk - og ikke minst bli bedre kjent med kursdeltagerne!
I etterkant av workshopen vil vi gjøre en presentasjon av prosjektet for alle deltagerne på Sørmarka.
Se også www.bygdadansar.no for mer informasjon om prosjektet.

 

Mathilde Øverland
Prosjektleder Bygda Dansar Akershus

 

 

 

Folkemusikk for barn på Sørmarka

Påmelding innan 9. januar

Folkemusikk for barn

Gruppa Kjerringrokk med Marianne Tomasgård, Agneta Holmer Mæland og Elisabeth Olhans stiller med sitt tradisjonelle opplegg "Feler i Fleng" for kulturskoleelevar.

 

Start lørdag kl. 10.00. Avslutning med "hentekonsert" lørdag kl. 15.30

Meir info om barnekursa

 

 

 Prisar  Prisen dekker - i tillegg til sjølve kurset: Tillegg for overnatting frå fredag
Kr. 400,- Lørdag med lunsj. Barn under 12 år.  
Kr. 980,- Bare lørdag - med lunsj, middag og kveldsarrangement  
Kr. 780,- Bare lørdag - med lunsj. (kl. 09.00 til 17.30)  
Kr. 1280,- Begge dagar utan overnatting  
Kr. 1580,- Begge dagar med overnatting i trippelrom kr. 467,-
Kr. 1780,- Begge dagar med overnatting i dobbeltrom kr. 550,-
Kr. 1980,- Begge dagar med overnatting i enkeltrom kr. 820,-

 

Med unntak av barnekursa, så er det oppstart lørdag kl. 09.00. Kursa blir avslutta med lunsj søndag.

 

Bankkontonummer: 0530.35.85577 for innbetaling av kursavgift.

Betalingsfrist: Samtidig med påmeldinga. Merk innbetalinga tydeleg med navn på deltakar.

 

 

Sørmarka kurs- og konferansesenter ligg på vegen mellom Oslo og Enebakk - nokre få km. aust for  avkjøringa frå E6 ved Klemetsrud.

Nærmare vegbeskrivelse: http://www.sormarka.no/#veibeskrivelse.

 

 

Har du spørsmål eller forslag til kurset? Skriv til post@saffa.no

 

KOMP støtter SAFFA og Sørmarkakurset

 

 

 

 

 

Sørmarkakurset

 

11. og 12. januar 2014

 

blei avvikla i tradisjonell stil og med stort engasjement frå både instruktørar og deltakarar - unge og vaksne.

 

Kursplan og invitasjon var slik:

Musikkursa:

SAFFA har gjennom det siste året fått på plass fire temahefter med noter og besifring til ulike kategoriar lokal folkemusikk. To av desse hefta blir presentert gjennom kurs på Sørmarka i januar:
Kursa vil bli lagt opp slik at det er muleg å få meg seg to "løp". Du kan ta eit kurs lørdag og eit anna søndag. Dersom du vél å følgja same kurset heile helga, så blir det nye slåttar dag 2.

 • Runddansmusikk frå Romerike.
  Intruktørar er Irene Tillung på trekkspel og Marit Skeie Ljones på fele, men kurset er uavhengig av kva slags instrument du spelar. (hefte nr. 4 er ein del av kursmateriellet)

 • Gamle springdans- og hallingslåttar frå Akershus-området
  Instruktørar er Mats Berglund og Elise Tegnér. Begge spelar fele, men her er det også først og framst poenget å læra slåttane, historia og rytmen, så her kan du koma med det instrumentet du har.
  (hefte nr. 3 er ein del av kursmateriellet) Dersom du skal spela til dans, så er "kort-trear"-rytme blitt meir og meir aktuell. Då er det flott å kunna ein del om det lokale utvalget av slåttar.

 • Rørospols
  Instruktør er Rolf J. Feragen frå Røros - som spelar trekkspel i Småviltlaget. Rolf har med seg ein felespelar frå same laget - Ole Erik Feragen. Kurset kan derfor i periodar delast i to - eit parti for felene  og eit parti for trekkspel/torader og div. komp.-instrument.
  Småviltlaget er av mange rekna som det beste førebiletet når det gjeld å spela god pols. Laget har sitt utspring frå Røros og Hessdalen, og er blant dei fremste utøvarane av gammeldansmusikk her i landet. Dei har blant anna vunne Landsfestivalen tre gonger.
  Noter/lydfiler til kurset:
  - Funesdalingen (noter)
  - Brurleken åt Sulhusgubben (lydfil spela av Elise Tegnér) Lydfil med Tron Westberg (Småviltlaget)
  - Kvardagspolsen hass Henning Trøen  (noter)  Lydfil m. Småviltlaget
  - Pols e. Johs. Ingebrigtsvoll  (noter)
  - Aursundleken (Den same som Leken hass Smed-Anders)? (noter)

 • Dansekursa:
  Dansetilbudet i år blir eit samanhengande "løp", men med forskjellige dansar gjennom helga.
  - Rørospols med instruktørar og musikk frå Røros. Torill Jørgensen instr. og musikk Rolf J. og Ole        Erik Feragen.
  - Akershus-springdansen. Instr.: Martin Myhr og Trine S. Melby
  - Turdansar frå regionen. Instr:. Tone Eidsvold
  - Vestfold-springdans. Marianne Dahl
  - Rundom. Martin Myhr

 • Ungdomskurs (lørdag)
  A. Instrumentuavhengig samspelkurs med Vegar Vårdal.
  B. Dansekurs/Workshop m. intro. til prosjektet Bygda dansar: Marianne Dahl m. fl.

  C. Barnekurs: Felekurs med Kjerringrokk/Feler i fleng (lørdag frå kl. 10.00 til 16.00)


  Detaljert timeplan oppdatert 9. januar 2014


Kursstart begge dagar: Kl. 09.00. Avslutning søndag etter lunsj (kl. 13.30).

 

Påmeldingsfristen var den 12. des. Men det er ennå plass på kursa, så bare send ein epost med navn, mobilnummer/adresse og det kurset du vil bli med på til post@saffa.no.


Bankkontonummer: 0530.35.85577 for innbetaling av kursavgift.

Betalingsfrist: Samtidig med påmeldinga. Merk innbetalinga tydeleg med navn på deltakar.

Har du spørsmål om kurset - ta kontakt på epost

 

Prisar januar 2014:

1 Heile helga med overnatting i enkeltrom kr. 1.850
2 Heile helga med overnatting i dobbeltrom kr. 1.650
3 Heile helga med overnatting i trippelrom kr. 1.450
4 Heile helga utan overnatting men med lunsj og middag kr. 1.000
5 Bare lørdag med lunsj, middag og kveldsarrangement kr. 900
- Ekstra overnatting frå fredag til lørdag i enkeltrom kr. 800,-

 

KOMP støtter SAFFA og Sørmarkakursa

 

 

OMTALE AV TIDLEGARE KURS PÅ SØRMARKA:

 

Sørmarkakurset 12. og 13. januar 2013:

Bilete og film frå helga:

Knut Utler sine bilete frå helga.         

"Hentekonserten" lørdag.

"Paneldebatten" om springdanshistoria.

Martin Myhr og Trine S. Melby gir oss si tolking av den gamle springdansen i Akershus.

Pål A. Sveen og Elin Eidsand instruerer Hadelandsspringdans.

Tor Stallvik instruerer Vågåspringleik.

Kurstilbud barn 8-12 år: Last ned kursinvitasjon

* Fele: "Kjerringrokk", Agneta Holmer Mæland, Elisabeth Olhans og Marianne Tomasgård

* Folkesang: Unni Løvlid

* Dans: Trine Melby

* Halling: Martin Myhr

Kurstilbud ungdom og vaksne:

 • Klarinetten i folkemusikken . Eit nytt og spennande kurstilbud med Olav Sæta som Instruktør.
  Les artikkel av Bjørn Aksdal om emnet.
 • Kurs på Nyckelharpa med den svenske topputøvaren Peter "Puma" Hedlund. Peter blir av mange vurdert som den beste utøvaren på kromatisk nyckelharpa i Sverige.
 • Folkesong frå Akershusmed Tone Holte og Unni Løvlid.
 • Hardingfele med Jan Beitohaugen Granli. Han er fra Valdres og er en av landets beste utøvere på hardingfele.
 • Folkemusikk fra Akershus med Stein Magne Eggen og Elise Tegnér. (ass. Instrument).
 • "Med belgspel i tretakt" Spesielt fokus på masurka- og ulike lokale springdansrytmer. Tom Willy Rustad.
 • "Gammelspringdans fra Akershus". Instr.: Martin Myhr og Trine Melby. Musikk Mats Berglund.
  Her vil vi slå eit slag for å gjenskape den gamle springdansen frå området - frå tida før masurkaen "overtok" omlag midt på 1800-talet.
 • Vågå-springleik med Tor Stallvik som instruktør. Musikk: Tonje Lien Barkenæs.
 • Springdans frå Hadeland med Pål Anders Sveen og Elin Eidsand. Musikk: Tonje Lien Barkenæs.

***********************************************************************************

Ny rekord for Sørmarkakurset 7. og 8. januar 2012!

På det meste var det 165 dansarar, spelemenn og folkesongarar på Sørmarka samtidig denne helga.
Musikk og dans i forskjellige former for tretakt (springdans/pols/masurka) frå området rundt Oslofjorden var hovedtema - både for musikarene og for dei som ville dansa. Som bitema kom instruktørane også inn på runddansslåttar frå området. Det var vidare tema frå andre tradisjonar, f. eks. hardingfelespel med Sigrid Moldestad som instruktør.

Jan Jansen gjorde filopptak på kurset:   Ny og redigert utgave

Knut Utlers bilete frå SAFFA-kurset

Sjå biletserie frå Østlandets Blad

Meir kursinfo, kursplan oppdatert pr 6. januar og betalingsinformasjon her.

BAKGRUNNSMATERIELL FOR KURSET:

(Oppdatert 15. januar 2012.)

"Bruu-boka" blei brukt som bakgrunn for instruksjon av ein del enkle rekkedansar på kurset søndag. Dersom du er interessert i å studera dette stoffet nærmare, så kan du lasta ned ein pdf-utgave av boka her. SAFFA har engasjert Elise Tegnér til å maskinskriva dei handskrivne notene i boka. Det vil gjera musikken lettare tilgjengeleg.

Bo Carlin har send oss dette bidraget i springdansdebatten: "Erindringer" Av J. C. Schrøder (frå ca1850)

Artikkel av Tone Eidsvold og Odd Lund frå 1990.  Folkemusikk og folkedans i Østfold

Gammel galopp etter Andreas Norskaug, Vestby. Lydfil    Noter   (Brukbar til Hamborgar)

Interessant intervju med Arne Norskaug om reinlendermusikken - fart og rytme.  Lydfil

Per Fossheim frå Nes snakkar om masurka og springdans frå gammal tid. Lydfil

Olav Sæta kommenterer springdansrytmen i spelet til Per Fossheim: Tekst

Springdans nr. 14. Norskaug (Vestby). Lydfi(Arkivopptak med Arne Norskaug)    Noter   

Polsslått nr. 4. e. Chr. Mærli (Enebakk) Lydfi(Mats Johansson 2011)   Lydfil (Chr. Mærli)    Noter 

Springdans nr. 1 e. Chr. Mærli (Enebakk) (Har litt til felles med "I bryllupsgården") Lydfi(Chr. Mærli)    Noter

"Springdans fra Asker" (L.M. Lindemann) Noter   (Mats Johansson, Marit Vestrum og Elise Tegnér 2011)

"Springdans fra Asker" (L.M. Lindemann) Lydfil

Brudedans fra Aurskog. Lydfil  (Mats Berglund)   Noter

"Heile Høland" Springdans   Lydfil  (Mats Berglund)   Noter

***********************************************************************************************************************

Her er det lagt ut noter og lydprøver som instruktørane har valt ut det endelege lærestoffet:

Kurs for torader:

Reinlender e. Ola Kampen:      Noter      Lydfil      (Tom Willy Rustad)

"Norske" (springdans):         Noter    Lydfil      (Tom Willy Rustad)

Brudemarsj fra Vestfold:       Noter    Lydfil      (Tom Willy Rustad)

Kurs for fele og trekkspel:

Polkett af Hans Borgersen, Eidsvold:  Noter   Lydfil    (Tonje Lien Barkenæs)

Reinlender af Hans Borgersen, Eidsvold: Noter  Lydfil    (Tonje Lien Barkenæs)

Springdans1 nr. 62, Eidsvold: Noter     Lydfil               (Tonje Lien Barkenæs)

Springdans2 nr. 81, Eidsvold: Noter     Lydfil               (Tonje Lien Barkenæs)

***********************************************************************************************************************

Har du lyst til å høyra meir tradisjonsstoff frå Akershus, så kan du gå inn på dokumentasjonssenteret til Akershus fylkeskommune:

http://fia.akershus-f.kommune.no/doksenter/Folkemusikk/_folkemusikk.html

 

 

************************************************************************************

Sørmarka-kurs 8. og 9. januar 2011

SAFFA styrker arbeidet med tradisjonsmateriale frå sitt nærområde.

Dei gamle tretaktdansane frå oslofjordregionen var hovudtema for kurset - både dansen og musikken. Det var lagt opp som ei blanding av ei fagleg, historisk innføring og solid praktisk læring. Det var nær 90 vaksne deltakarar på kurset. I tillegg var det 30 barn som lærte å spela folkemusikk på fele og bratsj.

Her finner du bildealbumet fra kurset.

Les meir om kurset ved å lasta ned desse filene i pdf-format:

Kursinvitasjon

Kursplan

Folkemusikk-kurs for barn

Noter til "Trakteringslåten"

 

Pols1

***********************************************************************************************************************

Suksess for sørmarkakurset 9. og 10. januar 2010
I alt var det 120 spelemenn og dansarar samla på årets sørmarkakurs. Programmet var tett, og deltakarane viste stor entusiasme. Den jamne og gode framgangen arrangementet har hatt dei siste åra gir inspirasjon til ei markert vidareutvikling. Du bør alt nå reservera helga den 8. og 9. januar 2011. Kom også med ønske om kurstilbud som du er interessert i.

*********************************************************************************************************************** God oppslutning om sørmarkakurs 2009

Ca 110 dansarar og spelemenn i aktivitet på Sørmarka denne helga.

Stikkord om programmet henta frå kursinvitasjonen:

"KOMP-KURS"

Tema vil være rytmikk, harmonilære, gitar –akkorder, kontrabass-spill, el-bass spill, bassganger, besifring, alternative akkorder, strykebass.

RYTMEFORSTÅELSE
Begge dagane tek til med ei generell rytmeøkt for både dansarar og musikarar. Tor Stallvik er ein av våre mest erfarne og solide fagfolk innan folkedans. Han hadde stor suksess med å gi eit større perspektiv på dette med rytmeforståelse under SAFFA-kurset i januar 2008. Dette blir vidareutvikla under komande kurs.

VÅGÅSPRINGLEIK
Tor Stallvik er trønder av opphav, men har budd så lenge i Vågå at han er å rekna som ekte døl - iallfall når det gjeld dans. Det var god respons på hans kurs i Vågåspringleiken på sist kurs. Mange ønskjer å repetera og bygga vidare på 2008-kurset, men det er fullt muleg å koma om du ikkje har vore borte i dansen før.

MUSIKK TIL VÅGÅSPRINGLEIK
Tonje Lien Barkenæs er spelemann for Tor sine økter, men har også eit kortkurs for dei som vil læra å spela i denne rytmen.

HALLING/LAUS
Ulf-Arne Johannessen frå Ål i Hallingdal er danseinstruktør. Han er ein av landets beste hallingdansarar for tida, og er er medlem av Dansekompaniet Frikar (kjent frå bl.a.Norske Talenter).

VALDRESSPRINGAR
Brit Totland blir instruktør på lynkurs i å dansa Valdresspringar søndag. Ho har Dag Hamre som medinstruktør.

TURDANS/KVADRILJER
"Turdans til hverdag og fest"
Vi kommer inn på ulike former for turdans, det være seg pardans, tredans, dans i stor ring og i små ringer, dans på rekker og oppstiling i store og små kvadriljer.
Marita Ramstad er kursleiar.

HARDINGFELE
Tore Bolstad er instruktør på hardingfelekurset. Halling og Valdresspringar er prioriterte tema og det blir høve til å trena saman med dansarane på kurset.

TORADER
Instruktør Lisbeth Haraldsen frå Geilo. Ho er 21 år og nyutdanna frå Ole Bull-akademiet på Voss - tilsett som kulturskolelærar i Hol og med hallingdalstradisjon som spesialfelt.

TREKKSPEL
Bjørn Elgstøen er instruktør. Danserytme og arrangement er hovedtema.

FELE
Olav Luksengård Mjelva er ein av landets beste på fele og vil bli hovedressursen for dette kurset. I tillegg vil Tonje Lien Barkenæs ta ei økt med vågåspringleik.

LØRDAG KVELD
er ein viktig og integrert del av kurset. Her får musikk-elevane spela til dans i varierande grupperingar.

********************************************************************************************************************

Glimt frå Sørmarka-kurset 12. og 13. januar 2008.

Det årlege "januar-kurset" i SAFFA har som mål å fomidla kunnskap/kompetanse/vidareutvikling som det ofte er vanskeleg for det enkelte lag å få tak i på eiga hand.

Grunnleggande kunnskap om rytmeforståelse - både for dansarar og musikarar har vore sentralt tema dei siste åra. Dette vil bli ført vidare på kurset i vinter. Frå fagplanen nemner vi:

Tor Stallvik:

Tor er ein av dei mest erfarne instruktørane i Noregs Ungdomslag og er mangeårig medlem i Vågå Spel- og dansarlag.

1. Innlæring av rytme/rytmeforståelse.

2. Springleik frå Vågå.

Leder Nils Seland med Tor Stallvik og

Ellev  og Per Tomasgård:

Hamborgarrytmen - eit opplegg både for dansarar og spelemenn.

Ellev kjem frå Hornindal og "har hamborgaren i blodet". Han er kjent for mange i SAFFA frå suksessen med Nannestad spelemannslag. Han har arbeidd med musikk i heile sitt liv - sist som lærar i kulturskole. Fele er hovudinstrumentet.

Josefina, 7 år, lærer dansesteget av pappa ...

Mats Berglund:

Mats fortel: "Jag har utarbetat ett låtutlärande med
målsättningen att ge spelmännen en större insikt för att förstå
samapelet mellan musikens rytm och dansen. Ett av kursmomenten är att
låta spelmännen få gå försteg och känna på svikten för att sedan
omsätta den erfarenheten i sitt eget spel."

Bjørn Elgstøen

Trekkspel/toradarinstruktør med solid erfaring frå dansemusikk-miljøet. Har samla gammal dansemusikk frå Akershus og spelar i Nitelva.

Tonje Lien Barkenæs

Er kursspelemann denne gongen. Kjent frå bl. a. Østerdølene og "Delta-karane". I tillegg til å spela til danseinstruksjonen vil Tonje bidra på musikkursa.

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Anne Hval Jensen ledet sangdansen ......

 

 

... og Alix Cordray ga oss en repetisjon på Finnskogpolsen.

 

 

Vivamus ac purus. Nullam interdum ullamcorper libero. Morbi vehicula imperdiet justo. Etiam mollis fringilla ante.

 

Donec et dui. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Etiam mi libero, luctus nec, blandit ac, rutrum ac, lectus

 

 

 

SAFFA - Samarbeidsorganet for folkedans og folkemusikk i Akershus - post@saffa.no