Nye styremedlemmer i SAFFA fra 2023

På årsmøtet i SAFFA 17. april 2023 fikk SAFFA to nye styremedlemmer og to nye varamedlemmer. Bjarne O. Braastad fortsetter som leder. Marianne Tomasgård og Brynjar Bratland fortsetter som styremedlemmer. Grethe Bekkedal Skrebergene går av som styremedlem, men fortsetter som varamedlem. Trine Sennerud Melby går av som nestleder siden hun er innstilt som nytt styremedlem i Akershus musikkråd. Med dette har vi representanter i styret fra lag i alle tre fylker som SAFFA primært dekker: Akershus, Oslo og Østfold. Se oversikt over styret med kontaktinformasjon under Om organisasjonen (nederst).

Nye styremedlemmer fra 2023

Ingrid Løkken, Ullensaker, folkedanser, medlem av Valdreslaget i Oslo og Hallinglaget.

Ingrid er en svært erfaren folkedanser, fra Heidal i Gudbrandsdalen, og er instruktør i springleik. Hun er aktiv i Bygdelagssamskipnaden i Oslo (BLS) og medlem av Folkedansnemnda der. Ingrid er en ivrig deltaker på SAFFA-kursenes folkedanskurs. Ingrid vil bli en viktig ressurs for SAFFA i kraft av hennes omfattende erfaring og gir SAFFA en direkte kontakt til BLS med det viktige og omfattende folkedansmiljøet i Oslo, som en av de tre sentrale fylkene SAFFA dekker.

Laila Finvik Pettersen, Drøbak, musiker, medlem av Follofeler og Bølingen.

Laila er musiker og pedagog og jobber som lektor ved musikklinja på Oslo by steinerskole hvor hun også sitter i ledelsen. Laila har utdannelse som sanger og gitarist med hovedfokus på tidligmusikk, har tidligere undervist i kulturskolen og sitter i flere styrer. Hun er således vant til administrasjon og langtidsplanlegging, både som freelancer og i skolesystemet. Hun er svært interessert i folkemusikk og folkedans og har som mor til to barn vært svært aktiv for å oppsøke alt som finnes av folkemusikk- og folkedanstilbud for barn og unge.

Laila vil bli en viktig ressurs for SAFFA-styret fremover, spesielt med tanke på det viktige rekrutteringsarbeidet SAFFA er inne i.

Nye varamedlemmer fra 2023

Tone Eidsvold, Sarpsborg, folkedanser, leder i Eidsiva fylkeslag av NU (Østfold) og med i Folkedansnemnda i BUL Sarpsborg.

Tone er en svært erfaren folkedanser, leder og instruktør innen folkedans. Hun har tidligere vært styremedlem i SAFFA 2009-2015 og er NUs kontaktperson for instruktørkursene under SAFFA-kurset. Tone har dokumentert springdansen i Østfold på film og jobbet med videreføring av dansetradisjonen og med seminaret «På grensen…» – samarbeidet om danse- og folkemusikktradisjonene på begge sider av grensa Norge/Sverige gjennom mange år.

Tone vil, i tillegg til sin omfattende generelle kompetanse, gi SAFFA bedre kontakt med folkedanslagene i Østfold, som en av de tre sentrale fylkene SAFFA dekker.

SAFFAs årsmøte 2023 holdes mandag 17. april

SAFFA har årsmøte mandag 17. april 2023 kl. 1800 hos Akershus musikkråd, Trondheimsveien 50E, 2007 Kjeller. Lenke til kartskisse ser du her. Det er god bussforbindelse til stedet, holdeplass Tandberg, f.eks. bussrute 400 fra Oslo bussterminal hvert 15. minutt.

Innkalling er sendt til kontaktpersoner i alle medlemslag. Hvis laget ditt ikke har fått innkalling, så send oss en epost med kontaktopplysninger til post@saffa.no. Alle medlemslagene i SAFFA kan stille med én person med stemmerett, men flere kan delta.

Det blir vanlige årsmøtesaker (se innkalling og saksdokumenter nedenfor), kunstnerisk innslag ved Marianne Tomasgård og bevertning. Vi håper mange vil møte opp, men det er også mulig å delta via Teams. Send i så fall en epost til post@saffa.no innen 17. april kl. 1200, så får du tilsendt en Teams-lenke.

Valg på styre: SAFFA trenger ett nytt styremedlem (velges for 2 år) samt to nye varamedlemmer (for 1 år) til styret. Forslag på personer sendes snarest til styreleder Bjarne O. Braastad, bjarne.braastad@saffa.no.

Møtedokumenter

Innkalling til årsmøte 2023Årsberetning for 2022Regnskap for 2022Revisjonsberetning for 2022Forslag til justering av vedtektene

SAFFA-KURSET 7.-8. JANUAR 2023

Det er rekordantall påmeldte i år!

Det er nå påmeldt 184 kursdeltakere til SAFFA-kurset i 2023. Med 14 instruktører, blir vi samlet 198 personer på Olavsgaard hotel første helgen i januar 2023. Påmeldingsfristen er nå ute.

SAFFA inviterer til en variert og omfattende kurshelg første helgen i januar 2023.

SAFFA-kurset avholdes på Quality Hotel Olavsgaard, ved Hvamskrysset på Skjetten, Lillestrøm kommune.

Les mer om hotellet her.

SAFFA-kursene har ikke vært avholdt siden januar 2020 grunnet koronapandemien. Vi regner med at mange nå er sugne på kurs igjen i folkemusikk og folkedans! Første helgen i januar 2023 har vi planlagt hele 12 kurs for musikere og dansere med fremragende instruktører. De fleste kurs går over to dager, lørdag og søndag, med oppstart lørdag kl. 0900.

Lørdag kveld blir det et kveldsarrangement i storsalen Åsgard med musikk og dans, hovedsakelig gammeldans. Dette er åpent også for musikere og dansere som ikke deltar på selve kursene.

Her finner du en oversikt over enkeltkursene. Gå til siden for SAFFA-kurset for å se utfyllende informasjon og for påmelding.

Kursoversikt

KURSNUMMERKURSNAVN
1Seljefløyte – lørdag
2Fløyter til gammeldansmusikk – søndag
3Fele – lørdag og søndag
4Trekkspill – lørdag og søndag
5Torader – lørdag og søndag
6Turdansmusikk – lørdag og søndag
7Komp. – lørdag og søndag
8Telespringar/-gangar – dansekurs – lørdag og søndag
9Bølingen – samling (13-20 år) – lørdag og søndag
10Barnekurs fele (6-13 år) – lørdag
11Barnekurs trekkspill (6-13 år) – lørdag KURSET ER AVLYST
12Instruktørkurs: Fordjuping i turdans (arrangert av Noregs ungdomslag)Bjarne O. Braastad ny leder i SAFFA

På SAFFAs årsmøte 8. juni 2022 ble Bjarne O. Braastad valgt som ny leder i SAFFA. Trine Sennerud Melby hadde frasagt seg gjenvalg som leder, men hun fortsetter som styremedlem i SAFFA. På årsmøtet gikk Elin S. Solberg ut av SAFFA-styret etter eget ønske. Både Trine og Elin fikk overrakt blomster som takk for innsatsen i SAFFA, Trine som leder i 2 år og Elin som styremedlem i 6 år. Grete Bekkedal Skrebergene og Brynjar Bratland fortsetter som styremedlemmer og Marit Vestrum som varamedlem.

Bjarne O. Braastad, leder i SAFFA fra 2022. Foto: Elin S. Solberg

Bjarne O. Braastad er folkedanser og har siden 2011 vært leder i Folkedanslaget Springar’n, som dekker alle Follo-kommunene. Bjarne fortsetter inntil videre som leder også for Springar’n, et lag som har mange utadrettede aktiviteter med vekt på folkedansframsyninger og folkedansmesser og som pr. desember 2022 har spilt inn 143 YouTube-videoer med folkedanser. Bjarne er opptatt av å videreføre og videreutvikle SAFFAs lange tradisjoner som organisator for prosjekter, musikk og danseframsyninger på bygdetun og andre arenaer for allmennheten, samt kurs for medlemslagene, innen folkedans og folkemusikk i SAFFAs kjerneområder – Akershus, Oslo og Østfold. Rekruttering av barn og unge til folkedans er spesielt viktig, da de fleste danselagene sliter med nyrekruttering. Skal det lykkes, må det utvikles tilbud som ivaretar kontinuitet i dansetilbud for alle aldersgrupper – slik mange folkedanslag hadde for noen tiår siden.

Velkommen til gammeldanskveld med Sørum leikarring tirsdag 29 mars kl. 19.00

Musikken denne gangen er Samdanslaget som består av Jan Jansen og Anne Eidsand fra Hadeland på fele, Olav Nermoen og Terje Bekkedal på trekkspill, Frode Berget på bass og Oddvar Hansveen på gitar. 

Ifølge leikarringens faste trekkspiller Erik Jødahl så er dette knakande god gammeldansmusikk.

Tirsdag 29. mars kl. 19.00 – 21.00 i gymsalen på Blaker skole (tidligere Fjuk skole), Skåningsrudveien 1.

Ta med kaffe og evt. noe til kaffen. Gratis inngang – loddsalg.

Kontaktperson Njål Foss, 414 51 456

Leikfest i Ås – lørdag 2. april kl. 18:00

Det blir igjen tradisjonell leikfest i Ås, med turdans, sangdans og gammeldans. Det serveres middag, og kaffe og kaker seinere på kvelden.

Leikleder: Alix Cordray

Musikk: Spelemannslaget De Frilynde

Pris: kr. 400, men kr. 250 for unge under 25 år.

Påmelding til munkeby24@gmail.com innen søndag 20. mars. Oppgi evt. diettbehov.

Betaling til kontonr.: 1100.46.57731, fristen er sammen med påmelding. Merk betalingen med navn på deltaker(e) og danselag.

Her er arrangementssiden for leikfesten: https://www.facebook.com/events/266713695314990/

 Dere kan få danseliste med lenker til dansevideoer ved å sende epost til bjarne.braastad@online.no