SAFFA-KURSET 7.-8. JANUAR 2023

Det er rekordantall påmeldte i år!

Det er nå påmeldt 184 kursdeltakere til SAFFA-kurset i 2023. Med 14 instruktører, blir vi samlet 198 personer på Olavsgaard hotel første helgen i januar 2023. Påmeldingsfristen er nå ute.

SAFFA inviterer til en variert og omfattende kurshelg første helgen i januar 2023.

SAFFA-kurset avholdes på Quality Hotel Olavsgaard, ved Hvamskrysset på Skjetten, Lillestrøm kommune.

Les mer om hotellet her.

SAFFA-kursene har ikke vært avholdt siden januar 2020 grunnet koronapandemien. Vi regner med at mange nå er sugne på kurs igjen i folkemusikk og folkedans! Første helgen i januar 2023 har vi planlagt hele 12 kurs for musikere og dansere med fremragende instruktører. De fleste kurs går over to dager, lørdag og søndag, med oppstart lørdag kl. 0900.

Lørdag kveld blir det et kveldsarrangement i storsalen Åsgard med musikk og dans, hovedsakelig gammeldans. Dette er åpent også for musikere og dansere som ikke deltar på selve kursene.

Her finner du en oversikt over enkeltkursene. Gå til siden for SAFFA-kurset for å se utfyllende informasjon og for påmelding.

Kursoversikt

KURSNUMMERKURSNAVN
1Seljefløyte – lørdag
2Fløyter til gammeldansmusikk – søndag
3Fele – lørdag og søndag
4Trekkspill – lørdag og søndag
5Torader – lørdag og søndag
6Turdansmusikk – lørdag og søndag
7Komp. – lørdag og søndag
8Telespringar/-gangar – dansekurs – lørdag og søndag
9Bølingen – samling (13-20 år) – lørdag og søndag
10Barnekurs fele (6-13 år) – lørdag
11Barnekurs trekkspill (6-13 år) – lørdag KURSET ER AVLYST
12Instruktørkurs: Fordjuping i turdans (arrangert av Noregs ungdomslag)Bjarne O. Braastad ny leder i SAFFA

På SAFFAs årsmøte 8. juni 2022 ble Bjarne O. Braastad valgt som ny leder i SAFFA. Trine Sennerud Melby hadde frasagt seg gjenvalg som leder, men hun fortsetter som styremedlem i SAFFA. På årsmøtet gikk Elin S. Solberg ut av SAFFA-styret etter eget ønske. Både Trine og Elin fikk overrakt blomster som takk for innsatsen i SAFFA, Trine som leder i 2 år og Elin som styremedlem i 6 år. Grete Bekkedal Skrebergene og Brynjar Bratland fortsetter som styremedlemmer og Marit Vestrum som varamedlem.

Bjarne O. Braastad, leder i SAFFA fra 2022. Foto: Elin S. Solberg

Bjarne O. Braastad er folkedanser og har siden 2011 vært leder i Folkedanslaget Springar’n, som dekker alle Follo-kommunene. Bjarne fortsetter inntil videre som leder også for Springar’n, et lag som har mange utadrettede aktiviteter med vekt på folkedansframsyninger og folkedansmesser og som pr. desember 2022 har spilt inn 143 YouTube-videoer med folkedanser. Bjarne er opptatt av å videreføre og videreutvikle SAFFAs lange tradisjoner som organisator for prosjekter, musikk og danseframsyninger på bygdetun og andre arenaer for allmennheten, samt kurs for medlemslagene, innen folkedans og folkemusikk i SAFFAs kjerneområder – Akershus, Oslo og Østfold. Rekruttering av barn og unge til folkedans er spesielt viktig, da de fleste danselagene sliter med nyrekruttering. Skal det lykkes, må det utvikles tilbud som ivaretar kontinuitet i dansetilbud for alle aldersgrupper – slik mange folkedanslag hadde for noen tiår siden.

Velkommen til gammeldanskveld med Sørum leikarring tirsdag 29 mars kl. 19.00

Musikken denne gangen er Samdanslaget som består av Jan Jansen og Anne Eidsand fra Hadeland på fele, Olav Nermoen og Terje Bekkedal på trekkspill, Frode Berget på bass og Oddvar Hansveen på gitar. 

Ifølge leikarringens faste trekkspiller Erik Jødahl så er dette knakande god gammeldansmusikk.

Tirsdag 29. mars kl. 19.00 – 21.00 i gymsalen på Blaker skole (tidligere Fjuk skole), Skåningsrudveien 1.

Ta med kaffe og evt. noe til kaffen. Gratis inngang – loddsalg.

Kontaktperson Njål Foss, 414 51 456

Leikfest i Ås – lørdag 2. april kl. 18:00

Det blir igjen tradisjonell leikfest i Ås, med turdans, sangdans og gammeldans. Det serveres middag, og kaffe og kaker seinere på kvelden.

Leikleder: Alix Cordray

Musikk: Spelemannslaget De Frilynde

Pris: kr. 400, men kr. 250 for unge under 25 år.

Påmelding til munkeby24@gmail.com innen søndag 20. mars. Oppgi evt. diettbehov.

Betaling til kontonr.: 1100.46.57731, fristen er sammen med påmelding. Merk betalingen med navn på deltaker(e) og danselag.

Her er arrangementssiden for leikfesten: https://www.facebook.com/events/266713695314990/

 Dere kan få danseliste med lenker til dansevideoer ved å sende epost til bjarne.braastad@online.no 

“Framtidas folkemusikk – fagdag på Folkemusikksenteret i Prestfoss 3. april

Buskerud musikkråd, Østafjelske kompetansesenter for musikk, Folkemusikksenteret i Buskerud og FolkOrg ønsker alle aktører i musikkbransjen velkommen til gratis fagdag. Det er første gang det blir arrangert en slik fagdag på Folkemusikksenteret og vi håper at dette kan bli en fin møteplass, også i framtida.

Tid og sted er Folkemusikksenteret i Prestfoss søndag 3. april 2022 fra klokken 1230 – 1630. Her kan du møte spennende bransjeaktører, utveksle erfaringer, plukke opp ny kunnskap og ikke minst få med deg en flott konsert! 

Programmet finner du her: https://www.musikk.no/buskerud/nyheter/framtidas-folkemusikk

I etterkant av fagdagen holder Buskerud musikkråd årsmøte. Informasjon om årsmøte finnes her: https://www.musikk.no/buskerud/om-oss/aarsmote2022-1-1

Aktiviteter i Folkedanslaget Symra

I Folkedanslaget Symra skjer det mye om dagen: 

1. På begynnerkurset i trekkspill er det plass for flere. Det er to øvinger igjen, 27. april og 11. mai. Eilev Øverbø er kursleder. Ta kontakt på mobil 91523192.

2. Kurs i folkedans og gammeldans starter 30. mars

3. Kurs i Rørospols starter 11. mai.

4. Nytt toraderkurs for nybegynnere.starter høsten 2022 .Vårens kurs er fulltegnet.

5. Kurs og øving i historiske danser. Info 91523192.