Aktiviteter i Folkedanslaget Symra

I Folkedanslaget Symra skjer det mye om dagen: 

1. På begynnerkurset i trekkspill er det plass for flere. Det er to øvinger igjen, 27. april og 11. mai. Eilev Øverbø er kursleder. Ta kontakt på mobil 91523192.

2. Kurs i folkedans og gammeldans starter 30. mars

3. Kurs i Rørospols starter 11. mai.

4. Nytt toraderkurs for nybegynnere.starter høsten 2022 .Vårens kurs er fulltegnet.

5. Kurs og øving i historiske danser. Info 91523192.