Aktuelle linker

Andre nettsider med stoff om folkedans og folkemusikk:

Idéar til stader å søka om midlar til arbeidet vårt:

 • Bergesenstiftelsen
 • Eckbos Legat
 • Frifond kompetanse og aktivitet
 • Furestiftelsen
 • KOMP, Norsk musikkråd
 • Kulturrådet: Prosjekter kulturvern 
 • OBOS gir tilbake
 • Oslo kommune, inkluderingstiltak
 • Oslo Nye Sparebanks Fond
 • RFF prosjektmidler 
 • RFF Små og raske midler
 • Sparebankstiftelsen Bien
 • Sparebankstiftelsen DNB, Arenaer for tilhørighet
 • Sparebankstiftelsen DNB, lokale tiltak på Østlandsområdet

Filer til SAFFA-nytt 2020: