Årsmøte i SAFFA på Olavsgård hotell torsdag den 16. april 2009

Tone Eidsvold – primus motor i folkedansmiljøet i Østfold – nytt styremedlem etter Espen Thomsen, som hadde sagt frå seg gjenvalg. Styret arbeider nå saman med Akershus Musikkråd for å få på plass ei 20% stilling som ein start på etablering av ein fast administrativ og fagleg base for miljøet vårt i «stor-osloregionen».