Årsmøte i SAFFA torsdag 3. april 2008

Møtet blei avvikla i ei positiv stemning og hadde ein kreativ diskusjon om ei meir offensiv framtid for folkedans- og folkemusikkfeltet i regionen. Anne Hval Jensen og Odd Jensen takka for seg i styret. Nye styremedlemmer er Marita Ramstad og Erik Jødahl. Varamedlemmer til styret er Per-Erik Berge og Jon Arekol. Last ned årsmøtedokument.