Alle innlegg av Elin Solberg

Eidsiva fylkeslag

Navn på gruppe/lag:Eidsiva fylkeslag
Kontaktperson:Tone Eidsvold
Mobilltelefon:995 31 605
E-post:eidsvold@online.no
Heimeside/URL:
Øvingsdag:
Øvingssted:
Fri kommentarer/kort infoEidsiva er et fylkeslag for Østfold i Noregs Ungdomslag, men også medlem i SAFFA Nettverk. Eidsiva har flere danselag i Østfold som medlemmer. Tone Eidsvold er Eidsivas kontaktperson i SAFFA-nettverket.

Museumsdagene 2022

I 2022 er det foreløpig planlagt tre museumsdager i samarbeid med SAFFA:

Barnas dag på Follo museum, søndag 12. juni

Les om arrangementet her: https://mia.no/follomuseum/barnas-dag-2022

Program

«Styggen på låven» spiller litt på lekeplassen/parkeringen fra kl. 13.30. Rett før kl. 14 spiller de seg ned mot plattingen og annonserer/drar med seg folk.

Kl. 14-14.40: opptreden fra danseplattingen med:

Follofeler (20 min), Kjerringrokk (10 min) og Styggen på låven (10 min). Noen folkedansere fra Folkedanslaget Springar´’n danser. Det er plass til flere som vil danse her, så bare kom!


Gamle Hvamsdagen, Gamle Hvam museum, søndag 21. august

Interesserte danse- og musikklag som ønsker å bidra kan melde seg til Elin Solberg, elinssol@online.no. Flere er påmeldt allerede (pr. 9. juni).

Nettsiden til Gamle Hvam: https://mia.no/gamlehvam


Bygdetundagen, Eidsvoll bygdetun, søndag 21. august

Interesserte danse- og musikklag som ønsker å bidra kan melde seg til Elin Solberg, elinssol@online.no. Flere er påmeldt allerede (pr. 9. juni).

Nettsiden til Eidsvoll museum: https://mia.no/eidsvoll

Bjarne O. Braastad ny leder i SAFFA

På SAFFAs årsmøte 8. juni 2022 ble Bjarne O. Braastad valgt som ny leder i SAFFA. Trine Sennerud Melby hadde frasagt seg gjenvalg som leder, men hun fortsetter som styremedlem i SAFFA. På årsmøtet gikk Elin S. Solberg ut av SAFFA-styret etter eget ønske. Både Trine og Elin fikk overrakt blomster som takk for innsatsen i SAFFA, Trine som leder i 2 år og Elin som styremedlem i 6 år. Grete Bekkedal Skrebergene og Brynjar Bratland fortsetter som styremedlemmer og Marit Vestrum som varamedlem.

Bjarne O. Braastad, leder i SAFFA fra 2022. Foto: Elin S. Solberg

Bjarne O. Braastad er folkedanser og har siden 2011 vært leder i Folkedanslaget Springar’n, som dekker alle Follo-kommunene. Bjarne fortsetter inntil videre som leder også for Springar’n, et lag som har mange utadrettede aktiviteter med vekt på folkedansframsyninger og folkedansmesser og som har spilt inn over 120 YouTube-videoer med folkedanser. Bjarne er opptatt av å videreføre og videreutvikle SAFFAs lange tradisjoner som organisator for prosjekter, musikk og danseframsyninger på bygdetun og andre arenaer for allmennheten, samt kurs for medlemslagene, innen folkedans og folkemusikk i SAFFAs kjerneområder – Akershus, Oslo og Østfold. Rekruttering av barn og unge til folkedans er spesielt viktig, da de fleste danselagene sliter med nyrekruttering. Skal det lykkes, må det utvikles tilbud som ivaretar kontinuitet i dansetilbud for alle aldersgrupper – slik mange folkedanslag hadde for noen tiår siden.

Folkedanslaget Springar’n

  Navn på gruppe/lag:  Folkedanslaget SPRINGAR’N 
Kontaktperson (tittel og verv): Leder fra 2011: Bjarne O. Braastad
Mobiltelefon: 973 07 669
Telefon:  
E-post:  
E-post: bjarne.braastad@online.no
Heimeside/URL: http://www.springarn.net
Hovedaktivitet: Gammeldans – Bygdedanser – Tur- og sangdanser – Rekkedanser – Folkemusikk – Bunader og folkedrakter. 
Øvingsdag: Onsdager, vanligvis kl. 19.00 
Øvingssted: Vanligvis Langhuset på Langhus, Nordre Follo. Se vår hjemmeside for Aktivitetskalender.
  Folkedanslaget Springar’n har spilt inn over 100 YouTube-videoer med folkedanser. Disse ligger på denne nettsiden.