Alle innlegg av Nils Seland

Trine Sennerud Melby ny leder i SAFFA

På SAFFAs forsinkede årsmøte tirsdag 6. oktober 2020 hadde Nils Seland frasagt seg gjenvalg som leder. Trine Sennerud Melby fra Lørenskog trådte sine barneskor i Leikarringen Peer Gynt – laget som var helt sentralt for etableringen av SAFFA tidlig på 1980-tallet. Hun spiller nøkkelharpe og torader, er folkedanspedagog og lektor i norsk og historie og har har skrevet en masteroppgave om de skogfinske bosetninger i Aurskog , Setskog og Eidskog. I tillegg til å være med i gruppa Åkerland, jobber hun som musiker ved Norsk Folkemuseum, og hun har i flere år bidratt med folkemusikalske toneganger i bandene til Trond Granlund og Roy Lønhøiden.

Trine S. Melby

SAFFA kurset 2021 blir holdt 16. og 17. jan

SAFFA-kurset 2021 blir 16. og 17. jan

Det er mye som taler for at koronasituasjonen vil legge begrensninger på vinterens SAFFA-kurs – særlig med tanke på dans og på tilbud for barn og unge. Styret arbeider med saken opp mot gjeldende smittevernregler.

Styret arbeider likevel med å få på plass musikkurs for voksne. Av det som er klart nevner vi:
* Steinar Ofsdal. Fløyte
* Bjørn Kåre Odde. fele
* Vegar Vårdal (kurstype kommer)
* Eilev Øverbø. Trekkspill
* Ranveig Djønne. Torader
* Det kommer flere – – –

Se myeste informasjon her.

Museumsdagene 2020 og 2021

SAFFA har en lang tradisjon med å opptre på Gamle Hvamsdagen på museet på Nes på Romerike. De siste årene har vi dekket flere museum, bl. a. Eidsvoll bygdetun, Follo museum og Skedsmo bygdetun.

På grunn av korona-situasjonen, ble disse arrangementene avlyst i 2020. I 2021 ble det gjennomført arrangementer søndag 22. august på to steder, begge med 6-7 innslag fra musikkgrupper og dansegrupper organisert av SAFFA:

Gamle Hvamsdagen på Gamle Hvam museum

Bygdetundagen på Eidsvoll bygdetun.

SAFFA-kurset 18. og 19. januar 2020

SAFFA-kurset 18. og 19. januar 2020 avvikla i kjent stil.

Mange barn og unge var med

Kursa blei arrangert med økonomisk støtte frå NU, FolkOrg og KOMP. 

Nytt på kurset i januar 2020:

Open dansekveld lørdag frå kl. 19.00 med musikk frå lokale grupper og lag

Kursplanen såg slik ut:

TemaKursomtale
Kurs 1 og 2:
Folkemusikk og folkedans
for barn

Kurs 3:
Ungdomskurs:
Prosjektet BØLINGen
(alder 13-20 år)    
Program for barne- og ungdomskurset
Prisen – kr. 300,- er inkl. stor lunsjbuffet – – – (og soft-is)!
Kurs: Lørdag kl. 10.00 til kl. 17.30.
Kurskonsert: kl. 16.30.
Påmelding til Marianne Tomasgård
Påmeldingsfrist 12. januar
********************************************* 
BØLINGen-samling under SAFFA-kurset 18. og 19. januar
Pris – kr. 400,-
Kurs: Lørdag kl. 09.00 til søndag kl. 15.00
Påmelding til Marianne Tomasgård
Påmeldingsfrist 12. januar

Kurs nr. 6–12 er beregnet for voksne

Kurs 6:
Instruktørkurs med tema:
Fordjuping pardans


Instruktør:Vegar Vårdal 
Kurset er eit samarbeid med Noregs Ungdomslag, Eidsiva fylkeslag og BLS og er ope for deltakarar frå heile landet.
Påmelding via Noregs Ungdomslag.
Facebookevent: 
https://www.facebook.com/events/2715839745103663/
Påmeldingsside:
www.deltager.no/instruktorkurs_fordjuping_pardans
 
Kurs: Lørdag kl. 09.00 til søndag kl. 15.00
Kurs 7:
Folkesong fraØstlandet

Instruktør
:
Ann-Turi Ford,
Norsk Kvedarforum 
Folkesang fra Østlandet
Lær folkesanger etter smeden fra Brenneriveien: Samuel Hellen (1813–1892)

Tradisjonsviser fra hele Østlandet, Petter Dass-salmer, kjempeviser og uvanlige sanger fra steder du kanskje ikke forbinder med folkemusikk.

Ann-Turi Fords prosjekt fikk endel oppmerksomhet da det ble klart at Hellen er forfar til prinsesse Märthas kjæreste Shaman Durek.)

Hvis du blir med i to dager kunne jeg ha hovedvekt på kjempeviser den ene dagen og Dass den andre.

Kurs: Lørdag kl. 09.00 til søndag kl. 15.00(avlyst)
Kurs 8:
«Teknisk» felekurs 


Instruktør:
Olaf Aasen 
Det blir lagt vekt på god feleteknikk, og då gjerne spesielt bogebruken.

Olaf skriv:«Vi går inn på bueteknikk via grunnleggende prinsipper for toneproduksjon på fela. Prinsippene er relativt enkle, men har lett for å komme litt i bakgrunnen når tekniske utfordringer i venstre hånd krever mye av oppmerksomheten. De er likevel av avgjørende betydning for å kunne kontrollere musikalske aspekter som klang, dynamikk og artikulasjon, samt koordinasjon mellom bue og venstre hånd. Videre går vi inn på bruken av ulike strøktyper, knyttet mot praktiske eksempler fra folkemusikkrepertoaret. Kursinnholdet tilpasses deltagernes nivå og ønsker.»

Alt blir ramma inn med rikhaldig stoff frå Akershusmiljøet.

Olaf har vore instruktør på kurset i «Storgardsmusikk» og er bl. a. med i gruppa «Hollos eftf.».

Kurs: Lørdag kl. 09.00 til søndag kl. 15.00
Kurset blir lagt opp som to separate dagskurs,slik at du kan velja å ta ein av dagane på dettekurset, for så å ta eit anna resten av helga. 
Kurs 9:
Slåttepel på hardingfele


Arne Sølvberg
 
Eg brukar gjerne å tilpasse undervisninga etter nivået på dei som møter opp på kurs. Og mykje undervisning har lært meg at ikkje to elevar er like. Nokon vil berre lære på gehør, medan andre må «sjå» slåttane og spør etter notar i tillegg. Eg brukar å øve inn nytt stoff fyrst etter gehør og direkte herming etter bogestrøket, men eg deler og ut notar til alle som vil ha dei som ein hugselapp.

Eg vil leite opp ein kort og grei halling som eignar seg godt for hardingfela. Runddansane er og greie, så kanskje eg tek med eit par av mine eigne.

Innimellom slåttelæringa, brukar eg å smette inn litt tips om teknikk, særleg bogestrøk. Filosofien bør vere at god teknikk skal fjerne hindringar og skape større speleglede.

Kurs: lørdag kl. 09.00–17.00
Kurs 10: Nordisk säckpipaInstruktør:
Alban Faust
Nett-adresse  
Säckpipans värld är mycket större än dem flesta anar. Bland över 180 olika typer finns även en nordisk variant: ”Västerdalpipan” också kallad för den svenska eller nordiska säckpipan. På kursen ska vi bekanta oss med instrumentet: spelet, funktionen, bakgrunden och vi kan även titta och prova på några andra modeller ur säckpipans värld.

Kursen leds av Alban Faust, riksspelman på svensk säckpipa. Några låneinstrument finns.

Kurs: Lørdag kl. 09.00 til søndag kl. 15.00
Viss det blir stor påmelding, så kan bli lagt opp som to separate dagskurs, slik at du kan velja å ta ein av dagane på dette kurset, for så å ta eit anna resten av helga. 
Kurs 11:  Akershusmusikk
Trekkspel/torader

Instruktør:
Ole Nilssen
 
Instruktør: Ole Nilssen, torader og trekkspill, profilert og prisvinnende utøver, både på musikk og dans, vil lære bort lite kjent slåttemusikk fra bygdene rundt Oslo og i Akershus. Det vil bli fokus på samspill og dansespill, og noter og lydopptak vil bli sendt ut til deltagerne i forkant av kurset.

Kurs: Lørdag kl. 09.00 til søndag kl. 15.00
Kurset blir lagt opp som to separate dagskurs, slik at du kan velja å ta ein av dagane på dette kurset, for så å velja eit anna resten av helga
Kurs 11B:  «Kompekurs» «Kompekurs» med Terje Bekkedal i samarbeid med trekkespel/torader-kurset. Terje skriv: «Kurset legger vekt på bruk av bass og gitar i gammeldansmusikken. Viktige elementer er spilleteknikk, akkordbruk og rytmikk».

Kurs: Lørdag kl. 09.00 til søndag kl. 15.00
Kurs 12
Samværsdans i Christiania på 1800-tallet

Instruktørane:
Torun Riise

og Dag Vårdal


Musikk: Dag Vårdal 
Samværsdans i Christiania på 1800-tallet
Bruksdans til fest og moro i byenIngen steder i landet ble det danset mer enn i Christiania. Rekonstruksjon av danser fra 1800-tallets hovedstad viser at det ble danset i alle samfunnslag og i alle deler av byen. Dansen var en samværsform som ble brukt ved alle mulige anledninger.
Det ble danset runddans som vals og galopp i ulike varianter, enkle rekkedanser som feier og engelskdans, contradanser i firkantoppstilling og mye annet. Også springdansen hadde et visst nedslag i byen.

Dagskurset på lørdag vil gi dere innblikk i noe av dette, basert på Dag Vårdals bokverk Samværsdansen i Christiania på 1800-talllet. Det blir instruert i danser fra boka + pluss et par danser som ikke står der. Dansene er relativt enkle og passer for alle som har bakgrunn i gammeldans, folkedans eller annen dansebakgrunn.

Kurs: lørdag kl. 09.00–17.00 
Kurs 13:
Folkedanskurset

søndag
Instruktørar:
Asbjørg og Arne Sølvberg

Musikk: 
 Vi vil som vanleg kombinere dans og levande musikk sjølve, slik at eg både spelar og syner dans og kan styre innlæringstempoet på musikken sjølv. Ingen treng ha førehandskunnskap i dans. Det syner seg at mange har lettare for å forstå og utføre hamborgarrytmen dersom dei ikkje har dansa for mykje galopp/polka frå før. Hamborgaren er ein avslappande dans som ein kan greie å meistre langt opp i alderdomen. Og vi kjem til å legge vekt på at det rikhaldige arkivmaterialet ved Rff syner at det er vanskeleg å sjå geografiske skilnader (dialektar) på dansen, men derimot mange personlege skilnader der grannar og jamnaldringar i same bygda kan danse ulikt. Så dette med rett og feil som mange er så opptekne av, kan vi kanskje få tona litt ned. Eg brukar å seie at dei som gjer største feilen er dei som ikkje dansar i det heile. Vi har ikkje planlagt å syne noko film, men heller bruke oss sjølve til å syne ulike variasjonar i handtak og steg. Dersom vi vert leie av å danse hamborgar heile søndagen, kan vi gjerne ta eit avbrekk med den gamle masurkaen, også kalla polka med støyt her i våre bygder.

Kurs: søndag kl. 09.00–15.00

Påmeldings-skjema: (Kopier tabellen inn i ein epost og send til post@saffa.no)

Kurs lørdag
Kurs søndag 
Hotellrom enk/dobb/tripp 
Hotellrom frå- til 
Dansekveld lørdag 
Navn 
Epost 
Telefon 

For spørsmål: Send epost til post@saffa.no  eller tlf.: 9066 6867.

Bankkontonummer: 0530.35.85577 for innbetaling av kursavgift

Betalingsfrist: Samtidig med påmeldinga. 

Merk innbetalinga tydeleg med navn på deltakar.

Påmeldingsfristen er 20. desember.

Så lenge det er plass, så er det framleis ope for å bli med på kurs, men

påmelding etter fristen gir 10% påslag i prisen

Kursprisar:

 KursprisKurspris etter 20. des
Enkeltrom lørdag til søndag2 3002 530
Dobbeltrom lørdag til søndag1 9002 090
Trippeltrom lørdag til søndag1 7001 870
4-mannsrom lørdag til søndag1 6001 760
Enkeltrom fredag til søndag3 3003 630
Dobbeltrom fredag til søndag2 4002 640 
Trippeltrom fredag til søndag2 1002 310
4-mannsrom fredag til søndag1 9002 090
Kun lørdag med middag900990
Kun lørdag uten middag800880
Lørdag og søndag med middag lørdag1 1001 200
Lørdag og søndag uten middag lørdag1 0001 100
Barnekurs300lik= 300
Søndag500550
Dansekveld lørdag (fritt for alle)  

Folkepedia-lansering på Riksscenen 7. aprIL

Sjå filmane på folkepedia.no

Folkepedia er ei instruksjons- og blest-prosjekt for folkedans blant barn, og det er Noregs Ungdomslag som står for opplegget. Til nå har det bare handla om dans, men denne gongen er også musikken tatt aktivt inn i prosjektet. Med solid assistanse frå Folkemusikkonsulenten i Akershus, Marianne Tomasgård og SAFFA-laga Follofeler, Unge folkemusikere i Oslo (UFO) og Svartskog spelemannslag, så har Viken-regionen sett sitt tydelege stempel på produkta.

Foto frå presentasjonen på Riksscenen den 7. april 2019. Nils Seland

Småleik 2019

Småleik er ein nasjonal sommarleir for barn som driv med folkemusikk, folkedans og folkesong. Det blir kurs med dyktige instruktørar, framsyningar både av og for barna, utflukt til Norsk Folkemuseum på Bygdøy og ikkje minst mykje, mykje moro! Stemnet blir hovudsakleg halde på Apalløkka skole i Oslo og i idrettshallen like ved.

les meir: http://www.hundreleik.no/smaleik

Sjå også desse peikarane: 

https://leikarringen.bul.no/hundreleik/

http://www.hundreleik.no/smaleik

SAFFA-kurset 12. og 13. januar 2019

SAFFA-kurset 12. og 13. januar 2019 er nå historie. Meir enn 120 barn og vaksne – deltakarar og instruktørar var med på å gjera helga til ei flott mønstring for folkemusikken og folkedansen i Akershus og i heile Viken-regionen.

     Les meir om hotellet her : http://www.olavsgaard.no  

Kursene arrangeres med økonomisk støtte av FolkOrg og KOMP. 

Kurs nr. 1–5 er for barn og ungdom og arrangeres i samarbeid med Småleik. Kurs nr. 6-12 er for voksne.

Påmeldingsfristen for kurs nr. 1-5 er 1. januar 2019,

mens kursene for voksne har frist 20. desember 2018.

Folkemusikk-konsulenten i Akershus og Østfold informerer:

«2019 blir et år med mange spennende tilbud til barn og unge folkemusikere, sangere og dansere! SAFFA samarbeider med folkemusikk konsulenten i Akershus og Noregs ungdomslag om barneleikstemnet Småleik og folkedansverktøyet Folkepedia. Barne- og ungdomskursene på årets SAFFA-kurs vil derfor ha et spesielt fokus på å etablere et felles repertoar basert på lokale folkemusikktradisjoner fra Oslo og Akershus. Det blir en felles danseøkt i løpet av dagen og kurskonsert kl. 16.30 for alle deltakerne på kurs 1-5. »

TemaKursomtale
Kurs 1: Folkemusikk 
for barn Kjerringrokk:
 
les meir her– og her
  
Et kurs for barn mellom 9 og 16 år som spiller fele og/eller andre strykeinstrument.I
nstruktører:
Folkemusikktrioen «Kjerringrokk», som består av Elisabet Olhans, Agneta Holmer Mæland og Marianne Tomasgård, alle erfarne kulturskolelærere og utøvere.  Fine feleslåtter læres bort ved lytting og herming, noter blir tilsendt etter kurset. Det blir også en danseøkt. Flere nivåer, og deltakerne bør ha spilt min. 2 år for å være med.

Kurs: Lørdag kl. 10.00 til kl. 17.00.
Kurskonsert: kl. 16.30.
Prisen – kr. 500,- er inkl. stor lunsjbuffet – – – (og soft-is)!
Kurset arrangeres i samarbeid med Småleik.
Kurs 2: Trekkspillkurs for barn
med Stian Aase

Stian har jobbet som kulturskolelærer og utøver på trekkspill i mange år.
Han har utdanning fra Norges musikkhøgskole og jobber i kulturskolene i Ås, Asker og Ski.
På kursdagen lærer han bort låter og enkel arrangering, og det blir samspill med felegruppen under hentekonserten/kurskonserten.
Kurset passer for de som har spilt trekkspill i minst 2 år og er mellom 9 og 16 år.

Kurs: Lørdag kl. 10.00 til kl. 17.00.
Kurskonsert: kl. 16.30.
Prisen – kr. 500,- er inkl. stor lunsjbuffet – – – (og soft-is)!
Kurset arrangeres i samarbeid med Småleik.
Kurs 3: Dans for barn
Instruktør Trine M. Sjølyst
Musikk: Mari S. Ljones  
Kurs: Lørdag kl. 10.00 til kl. 17.00.
Kurskonsert: kl. 16.30.
Prisen – kr. 500,- er inkl. stor lunsjbuffet – – – (og soft-is)!
Kurset arrangeres i samarbeid med Småleik.
Kurs 4: Samspelkurs forungdom
Instrumentuavhengig
Instruktør:
Vegar Vårdal
  
 Vegar har i mange år jobbet mye med ungdommer, og er for tiden ansvarlig felelærer på Norges eneste landslinje i folkemusikk på Vinstra vgs. Han er kjent for å være energisk og har hatt ansvar for mange store produksjoner med barn og unge. Vegar ser det unike potensielle i den enkelt ungdom, og inkluderer alle disse individene godt inn i prosjektet. På dette kurset skal Vegar ta for seg musikken fra Akershus og lage råe arrangement som ungdommene skal få fremføre seinere på dagen. Fint at du oppgir hva slags instrument du spiller, hvor lenge du har spilt det og om du leser noter eller besifring.

Kurs: Lørdag frå kl. 10.00-17.00
Kurskonsert: kl. 16.30
Pris: kr. 500,- er inkl. stor lunsjbuffet – – – (og soft-is)!
Kurset arrangeres i samarbeid med Småleik.
Kurs 5: Folkesong frå Oslo og Akershus
Instruktør:
Øyonn Groven Myren 
  Avlyst

Kurs nr. 6–12 er beregnet for voksne

Påmeldingsfristen er 20. des.

Kurs 6:
Å arrangere folkemusikk

«– å sette arrangement til folkemusikk/gammeldansmusikk»
(arbeidstittel)

Instruktør:
Frode Haltli
– åpent for alle type instrumenter.
– bakgrunn fra folkemusikk ikke nødvendig.


Frode skriv:
Ideelt sett så arbeider vi med noen få låter som deltakerne selv har med seg og lærer bort til de andre. Jeg kan også fylle på med materiale. Vi arbeider først med hvordan å overlevere folkemusikk muntlig og ta vare på originale kvaliteter i musikken. Neste steg er å arrangere musikken videre ved hjelp av ulike strategier, både ved hjelp av improvisasjon og komposisjon. Her kan vi ta tak i elementer som ligger i de ulike låtene, men som kan føre oss ganske langt vekk fra det utgangspunktet! Målet må være å få til noen «ferdige» låter i løpet av helga som kan framføres for resten av kurset på søndag ettermiddag.

Jeg vil jobbe med hele gruppa sammen hele tida.
Kurs 7: Storgardsmusikken
lørdag


Instruktør:
Olaf Aasen 
Olaf skriv:
«Ønsket er å kunne sette sammen ei gruppe mest mulig lik den tradisjonelle ensemblemodellen, med 1. og 2. fele, klarinett (B/A) og cello samt komp. I kompet er det åpent for både bass, gitar og piano. Repertoaret er tradisjonsmusikk fra Akershus og Mjøsområdet, og vil omfatte de fire runddansene, samt noen av turdansene, som firetur eller fandango. Vi vil arbeide med fokus på samspill og dansbarhet. Storgardsmusikken har stor spennvidde m.h.t. tekniske krav til utøveren, og egner seg godt også som pedagogisk materiale i instrumentalunder-visningen, både på soloinstrument og i grupper.» 
Kurs 8:  «Teknisk» felekurs 

Instruktørar: 
Lørdag: Elise Tegnér
Søndag: Olaf Aasen 
Det blir lagt vekt på god feleteknikk, og då gjerne spesielt bogebruken.

Alt blir ramma inn med rikhaldig stoff frå Akershusmiljøet.

Elise Tegnér er ein særs dyktig folkemusikar med utdanning frå folkemusikkstudiet ved Norges Musikkhøgskole. Elise var fast musikar for det treårige danseprosjektet Akersarv og har arbeidd mykje og grundig med bearbeiding, publisering og vidareformidling av tradisjonsstoff frå Akershus.

Olaf har vore instruktør på kurset i «Storgardsmusikk» og er bl. a. med i gruppa «Hollos eftf.»

Kurs: Lørdag kl. 09.00 til søndag kl. 15.00Kurset blir lagt opp som to separate dagskurs,slik at du kan velja å ta ein av dagane på dettekurset, for så å ta eit anna resten av helga. 
 Kurs 9: Sceneopptreden Søndag: Sceneopptreden. Instruktør Vegar Vårdal

Måten vi oppfører oss på når vi er på en scene er en viktig del av publikums opplevelse. Bli bevisst på de signalene du «sender ut» lær hva du kan gjøre for å styrke ditt budskap.
Kurs 10 avlyst 
Kurs 11Akershusmusikk
Instrumentuavhengig
Ole Nilssen
 
Instruktør: Ole Nilssen, torader og trekkspill, profilert og prisvinnende utøver, både på musikk og dans, vil lære bort lite kjent slåttemusikk fra bygdene rundt Oslo og i Akershus. Det vil bli fokus på samspill og dansespill, og noter og lydopptak vil bli sendt ut til deltagerne i forkant av kurset.

Kurs: Lørdag kl. 09.00 til søndag kl. 15.00
Kurset blir lagt opp som to separate dagskurs, slik at du kan velja å ta ein av dagane på dette kurset, for så å velja eit anna resten av helga
Kurs 12:   Folkedanskurset

Instruktørane:
Alix Cordray


Trine Merete Sjølyst


Musikk: Elise Tegnér
Instruktørene Alix Cordray og Trine Merete Sjølyst vil sette sammen et variert kurs med runddansvarianter og kjente og ukjente danser fra eldre og nyere tid.

Alix er godt kjent for de fleste, hun har lang fartstid som instruktør i Oslo området. Hun vokste opp i internasjonal folkedans i USA, og har utdanning innen moderne ballett. Etter at hun flyttet til Norge i 1975, har hun konsentrert seg om norske danser. Hun har stadig oppsøkt muligheter til å lære mer, samtidig som hun har undervist både i Norge og i USA.

Trine er instruktør i teater og folkedans og har lenge jobbet med barn og ungdom gjennom en rekke ulike prosjekt. Hun er utdannet innen drama/teater, folkedans og administrasjon. Hun har ledet flere grupper og har vært omreisende folkedans- og teaterinstruktør i Noregs Ungdomslag. Hun har vært prosjektleder i Den mangfaldige scenen, i BUL Oslo og i Bygda Dansar under Norsk senter for folkemusikk og folkedans og vært leder for Norsk Folkemuseums Dansegruppe. Nå jobber hun frilans som instruktør og på Larvik Kulturskole.

Kurs: søndag kl. 09.00–15.00 
 Kurs 12:  Kurs i Vågåspringleik (dansen)

Instruktørar:
Håkon Sandum
Eva Rusten

Musikk:
Marit Rusten 
Vi startar alltid med å få inn springleiktakta. Dette gjer vi med å gå/ danse i ring ein og ein.Etter kvart går vi saman to og to for å lære vendingane og rundsnu.
Kvar ny  økt blir starta med repetering av grunnsteg. Vi vurderer tidsbruk på sekvensane etter dansekunnskapen hos elevane.

Vi gler oss på springleikkurs 12. januar k.l 09.00 på Olavsgard.

Mvh Eva, Håkon og Marit

Kurs: lørdag kl. 09.00–17.00

Oppdatert pr. 14.01.2019

  Kurspris inkl. opphald pr. person:
(same prisar som i 2018)
Pris:
  Enkeltrom og full diett lørdag til søndag2 200
  Dobbeltrom og full diett lørdag til søndag1 800
  Trippeltrom og full diett lørdag til søndag1 600
  Firemannsrom og full diett lørdag til søndag1 500
  Enkeltrom og full diett fredag til søndag3 300
  Dobbeltrom og full diett fredag til søndag2 400
  Trippelrom og full diett fredag til søndag2 100
  Firemannsrom og full diett fredag til søndag1 900
  Lørdag med lunsj og kveldsmåltid900
  Lørdag med lunsj, men utan kveldsmåltid 800
  Lørdag med lunsj, men utan kveldsmåltid (Barn)500
  Begge dagar med lunsj,  og med kveldsmåltid lørdag1 100
  Begge dagar med lunsj, men utan kveldsmåltid lørdag1 000
 Bare søndag (kl. 09.00–15.00)500

Påmeldings-skjema: (Kopier tabellen inn i ein epost og send til post@saffa.no)

Kurs lørdag
Kurs søndag 
Hotellrom enk/dobb/tripp 
Hotellrom frå- til 
Navn 
Epost 
Telefon 

For spørsmål: Send epost til post@saffa.no  eller tlf.: 9066 6867.

Bankkontonummer: 0530.35.85577 for innbetaling av kursavgift

Betalingsfrist: Samtidig med påmeldinga. 

Merk innbetalinga tydeleg med navn på deltakar.

Påmeldingsfristen er 20. desember.

Påmelding etter fristen gir 10% påslag i prisen

Kurs 9: 
Kurs ihardingfelespel
Arne M. SølvbergFoto: Knut Utler
 Lørdag og søndag:
Tema: Vestlandstradisjon. Dansespel.
Instruktør: Arne M. Sølvberg

Arne skriv:»Eg har god røynsle med at alle deltakarane møter med «blanke ark», lærer på gamlemåten ved gehør og deretter får notar med seg meir som hugselappar. Vi vil nok konsentrere oss om gode runddansslåttar som passar godt for hardingfela, og helst slåttar som er ukjende for deltakarane, men tek og imot tips om særlege ynskje.» 
Kurs 10:
Musikk til Vågå-springleik
Instruktør:
Tonje Lien Barkenæs 
Lørdag: Kurset vil starta opp saman med dansekurset – for å «trø» inn rytmen.
Held så fram som reint kurs i dansespel.
Noter blir utsend på førehand.