Alle innlegg av Nils Seland

Glimt frå Sørmarka-kurset 12. og 13. januar 2008

Det årlege «januar-kurset» i SAFFA har som mål å fomidla kunnskap/kompetanse/vidareutvikling som det ofte er vanskeleg for det enkelte lag å få tak i på eiga hand.

Grunnleggande kunnskap om rytmeforståelse – både for dansarar og musikarar har vore sentralt tema dei siste åra. Dette vil bli ført vidare på kurset i vinter. Frå fagplanen nemner vi:

Tor Stallvik:

Tor er ein av dei mest erfarne instruktørane i Noregs Ungdomslag og er mangeårig medlem i Vågå Spel- og dansarlag.

1. Innlæring av rytme/rytmeforståelse.

2. Springleik frå Vågå.

Leder Nils Seland med Tor Stallvik og

Ellev  og Per Tomasgård:

Hamborgarrytmen – eit opplegg både for dansarar og spelemenn.

Ellev kjem frå Hornindal og «har hamborgaren i blodet». Han er kjent for mange i SAFFA frå suksessen med Nannestad spelemannslag. Han har arbeidd med musikk i heile sitt liv – sist som lærar i kulturskole. Fele er hovudinstrumentet.

Josefina, 7 år, lærer dansesteget av pappa …

Mats Berglund:

Mats fortel: «Jag har utarbetat ett låtutlärande med
målsättningen att ge spelmännen en större insikt för att förstå
samapelet mellan musikens rytm och dansen. Ett av kursmomenten är att
låta spelmännen få gå försteg och känna på svikten för att sedan
omsätta den erfarenheten i sitt eget spel.»

Bjørn Elgstøen

Trekkspel/toradarinstruktør med solid erfaring frå dansemusikk-miljøet. Har samla gammal dansemusikk frå Akershus og spelar i Nitelva.

Tonje Lien Barkenæs

Er kursspelemann denne gongen. Kjent frå bl. a. Østerdølene og «Delta-karane». I tillegg til å spela til danseinstruksjonen vil Tonje bidra på musikkursa.

                  Anne Hval Jensen ledet sangdansen ……

… og Alix Cordray ga oss en repetisjon på Finnskogpolsen.

Gratis presentasjon av alle SAFFA-lag/grupper

Sortert på gruppene dans og musikk, vil alle SAFFA-medlemmer nå ha si eiga, gratis presentasjonsside på denne nettplassen. Kvart enkelt medlemslag har sin unike adresse som eit «skråstrek-domene» under www.saffa.no. Send inn kontaktopplysningar, øvingsplass- og tid, og litt info om laget – gjerne med bilete – så skal det bli lagt inn. Dette er aktivt «salg» for å gjera vårt arbeid kjent, så stå på!  Tor Skauli har tatt på seg å legga inn info på medlemssidene. Send stoff til han på e-post toskauli@online.no .

Nye medlemmer i SAFFA fra 2007

2007 og 2008:

 1. Leikarringen Huldra. Ringen har base i Røyken. Sjå www.leikarringen-huldra.org.
 2. Østerdølenes Spellmannslag, Oslo – mellom dei aller beste laga på dansespel i landet. 
 3. Enebakk Spelemannslag. Nystarta lag med «Honndalstausa» Marianne Tomasgård som musikalsk leiar.
 4. Bærum spellemannslag er laget som folkemusikknestoren Hallvard Kvåle leia i mange år.
 5. Rundsnuen Danselag.   Ein av dei mest aktive ringane i BLS-miljøet i Oslo.
 6. Furuleiken spell- og danselag.  Øvelse hver mandag på grendehuset på Nordre Oppdal på Roa.
 7. Streng&Belg
 8. Telelaget i Oslo. 

2009:

 1. Nesodden danselag. (Halling og break for barn). 
 2. Ringerike Hardingfelelag
 3. Brattibakklaget
 4. Elvelangs

2010:

 1. Leikarringen i Moss
 2. Leikarringen Frøy ved UMB på Ås
 3. Leikarringen Symra, Oslo

2011:

 1. Bærum Gammeldans
 2. Venner av gammeldans i Asker
 3. Laget for folkemusikk
 4. Flatlusa, Ås
 5. Grenselaust
 6. Sofienberg spellemannslag
 7. Valdreslaget
 8. Østerdølenes folkedanslag

Alle grupper og lag som aksepterer SAFFA sine vedtekter kan bli medlem. Det er ingen medlemskontingent. Velkommen som medlemslag i SAFFA!! Meir om SAFFA-organisasjonen her.