Alle innlegg av Nils Seland

Gratis presentasjon av alle SAFFA-lag/grupper

Sortert på gruppene dans og musikk, vil alle SAFFA-medlemmer nå ha si eiga, gratis presentasjonsside på denne nettplassen. Kvart enkelt medlemslag har sin unike adresse som eit «skråstrek-domene» under www.saffa.no. Send inn kontaktopplysningar, øvingsplass- og tid, og litt info om laget – gjerne med bilete – så skal det bli lagt inn. Dette er aktivt «salg» for å gjera vårt arbeid kjent, så stå på!  Tor Skauli har tatt på seg å legga inn info på medlemssidene. Send stoff til han på e-post toskauli@online.no .

Nye medlemmer i SAFFA fra 2007

2007 og 2008:

 1. Leikarringen Huldra. Ringen har base i Røyken. Sjå www.leikarringen-huldra.org.
 2. Østerdølenes Spellmannslag, Oslo – mellom dei aller beste laga på dansespel i landet. 
 3. Enebakk Spelemannslag. Nystarta lag med «Honndalstausa» Marianne Tomasgård som musikalsk leiar.
 4. Bærum spellemannslag er laget som folkemusikknestoren Hallvard Kvåle leia i mange år.
 5. Rundsnuen Danselag.   Ein av dei mest aktive ringane i BLS-miljøet i Oslo.
 6. Furuleiken spell- og danselag.  Øvelse hver mandag på grendehuset på Nordre Oppdal på Roa.
 7. Streng&Belg
 8. Telelaget i Oslo. 

2009:

 1. Nesodden danselag. (Halling og break for barn). 
 2. Ringerike Hardingfelelag
 3. Brattibakklaget
 4. Elvelangs

2010:

 1. Leikarringen i Moss
 2. Leikarringen Frøy ved UMB på Ås
 3. Leikarringen Symra, Oslo

2011:

 1. Bærum Gammeldans
 2. Venner av gammeldans i Asker
 3. Laget for folkemusikk
 4. Flatlusa, Ås
 5. Grenselaust
 6. Sofienberg spellemannslag
 7. Valdreslaget
 8. Østerdølenes folkedanslag

Alle grupper og lag som aksepterer SAFFA sine vedtekter kan bli medlem. Det er ingen medlemskontingent. Velkommen som medlemslag i SAFFA!! Meir om SAFFA-organisasjonen her.