Bruk ordningane for tilskot til vaksenopplæring

Spelemannslaget De frilynde har fram til i 2008 – som mange andre lag – vore likegyldige til denne støtteordninga. Bare for 1. halvår dette året fekk laget ei støtte på kr. 5.600 kroner til sine øvingar. Søkeprosedyre og rapport er enkel. Ta kontakt med SAFFA viss du treng tips om framgangsmåte.