Kategoriarkiv: Medlem dans

Bølingen

Navn på gruppe/lag: Bølingen
Kontaktperson: Marianne Tomasgård
Mobiltelefon: 90952434
E-post: marianne.tomasgard@musikk.no
Hjemmeside: 
Øvingsdag: Samlingsbasert
Øvingssted: Lørenskog og Oslo
Fri kommentarer/kort infoBølingen er et ungdomsprosjekt som ønsker å styrke båndene mellom ungdom fra Akershus, Østfold og Oslo i alder 13-20 år som er interessert i eller allerede driver med folkemusikk og folkedans. Gjennom samlinger, verksted, kurs og konserter vil vi bygge vennskap, utvikle kunnskap og ferdigheter og gi ungdom inspirasjon til å fortsette med både folkemusikk og folkedans videre. 
Kan være et bilde av 17 personer, deriblant Marianne Tomasgård og Trine Sennerud Melby

Asker spell- og danselag

Navn på gruppe/lag:Asker spell- og danselag
KontaktpersonBrynjar Bratland
Vabråten 157
1392 VETTRE
Mobiltelefon: 907 33 573
E-post:asd.lag247@gmail.com
E-post2: (Brynjar)brynjarb07@gmail.com
Hjemmeside/URL:
Øvingsdag- og sted: Tirsdag 18.30. Kulturlåven, Asker.
Fri kommentarer/kort info
Asker Spell og Danselag har rundt 25 aktive spellemenn på trekkspill, torader, fele, bass og gitar. Laget har også mange assosierte medlemmer som sammen med spellemennene dyrker musikk og dans i et svært sosialt og uformelt miljø. Her er folk i alle aldere på alle nivåer. Vi har nybegynnere, profesjonelle og midt i mellom. Laget er aktive i lokalmiljøet og spiller ofte på bygdas tilstelninger. Mange er også med når laget deltar på Belgspel i Värmland, Sverige, hver sommer.

Skjetten Leikarring

Navn på gruppe/lag:Skjetten Leikarring
Kontaktpersoner:Leder: Knut Trydal                            Sekretær: Anne Hege Tangen
Telefon:907 72 130
E-post til lagetskjetten.leikar@gmail.com
Hjemmeside:
Hovedaktivitet:Folkedans, bygdedans, sangdans og gammeldans. Norsk folkedans utgjør hovedtyngden i danserepertoaret, men også svenske, finske og danske danser står på programmet.
Øvingsdag:Søndag fra kl.19.30 til 22.00.
Instruktør, Brit Hauge Svendsen.
Musikk, Roar Svendsen (trekkspill). Epost til begge: roasve2@online.no
Øvingssted:Skjetten fritidssenter, Landskronaveien 513 på Skjetten
Styre 2020:Leder: Knut Trydal
Nestleder: Tom Rytterager
Kasserer:  Morten Slang
Sekretær:  Anne Hege Tangen
Styremedlem:  Kate Rytterager

Romerike Turdanslag

Navn på gruppe/lag:Romerike Turdanslag
Nedlagt
Kontaktperson (tittel og verv):
Mobiltelefon:
E-post:
Heimeside/URL:
Hovedaktivitet:Romerike Turdanslag har som formål å ta vare på de gamle tur- og stildanstradisjoner fra 17- og 1800-tallet.  Dette er danser som ble brukt på de store ballene, og som var i ferd med å gå i glemmeboken. Vi har opptredener, danseseminarer og ball.  Dersom dette er noe for deg, ber vi deg ta kontakt.
Øvingsdag:
Øvingssted:
Fri kommentarer/kort info