Kategoriarkiv: Nyheter

Tonje Lien Barkenæs har transkribert gamle lydopptak

I samarbeid med Spelemannslaget De frilynde, har Tonje L. Barkenæs hausten 2008 transkribert 13 slåttar av stoffet etter Christian Mærli i Enebakk. Dei gamle lydopptaka finst på Dokumentasjonssenteret for musikk i Akershus, og arbeidet blei finansiert med stipend frå Ski musikkråd. De frilynde presenterte ein del av materialet på konsert på Rådhusteateret i Ski lørdag 17. januar. Her kan du lasta ned noter til eit utvalg av slåttane.  Nummereringa av slåttane refererer seg til lydopptaka. Resten av dei 13 slåttane finn du her. Neste steg må bli å få gode arrangement. 

Jan T. Karsen, Skien har sett på utvalg 1 av slåttane, og skriv: «De er spilt igjennom, og er meget interessante av flere grunner:

 • Alder: Disse er fra 1800-tallet, og minst 3 av dem har vandret
 • Melodiføring: Låtene skiller seg klart fra den senere gammeldansen, og har flere uvanlige overganger. Etter min oppfatning grenser de mot kunstmusikk, men er likevel enkle.
 • Paralleller: Melodier fra vestre Dalarna i Sverige, altså svenske grensetrakter. Disse har også denne eiendommelige kombinasjonen av kunstnerisk kvalitet og enkellhet.

Gratis presentasjon av alle SAFFA-lag/grupper

Sortert på gruppene dans og musikk, vil alle SAFFA-medlemmer nå ha si eiga, gratis presentasjonsside på denne nettplassen. Kvart enkelt medlemslag har sin unike adresse som eit «skråstrek-domene» under www.saffa.no. Send inn kontaktopplysningar, øvingsplass- og tid, og litt info om laget – gjerne med bilete – så skal det bli lagt inn. Dette er aktivt «salg» for å gjera vårt arbeid kjent, så stå på!  Tor Skauli har tatt på seg å legga inn info på medlemssidene. Send stoff til han på e-post toskauli@online.no .

Nye medlemmer i SAFFA fra 2007

2007 og 2008:

 1. Leikarringen Huldra. Ringen har base i Røyken. Sjå www.leikarringen-huldra.org.
 2. Østerdølenes Spellmannslag, Oslo – mellom dei aller beste laga på dansespel i landet. 
 3. Enebakk Spelemannslag. Nystarta lag med «Honndalstausa» Marianne Tomasgård som musikalsk leiar.
 4. Bærum spellemannslag er laget som folkemusikknestoren Hallvard Kvåle leia i mange år.
 5. Rundsnuen Danselag.   Ein av dei mest aktive ringane i BLS-miljøet i Oslo.
 6. Furuleiken spell- og danselag.  Øvelse hver mandag på grendehuset på Nordre Oppdal på Roa.
 7. Streng&Belg
 8. Telelaget i Oslo. 

2009:

 1. Nesodden danselag. (Halling og break for barn). 
 2. Ringerike Hardingfelelag
 3. Brattibakklaget
 4. Elvelangs

2010:

 1. Leikarringen i Moss
 2. Leikarringen Frøy ved UMB på Ås
 3. Leikarringen Symra, Oslo

2011:

 1. Bærum Gammeldans
 2. Venner av gammeldans i Asker
 3. Laget for folkemusikk
 4. Flatlusa, Ås
 5. Grenselaust
 6. Sofienberg spellemannslag
 7. Valdreslaget
 8. Østerdølenes folkedanslag

Alle grupper og lag som aksepterer SAFFA sine vedtekter kan bli medlem. Det er ingen medlemskontingent. Velkommen som medlemslag i SAFFA!! Meir om SAFFA-organisasjonen her.