Kategoriarkiv: Nyheter

Bjarne O. Braastad ny leder i SAFFA

På SAFFAs årsmøte 8. juni 2022 ble Bjarne O. Braastad valgt som ny leder i SAFFA. Trine Sennerud Melby hadde frasagt seg gjenvalg som leder, men hun fortsetter som styremedlem i SAFFA. På årsmøtet gikk Elin S. Solberg ut av SAFFA-styret etter eget ønske. Både Trine og Elin fikk overrakt blomster som takk for innsatsen i SAFFA, Trine som leder i 2 år og Elin som styremedlem i 6 år. Grete Bekkedal Skrebergene og Brynjar Bratland fortsetter som styremedlemmer og Marit Vestrum som varamedlem.

Bjarne O. Braastad, leder i SAFFA fra 2022. Foto: Elin S. Solberg

Bjarne O. Braastad er folkedanser og har siden 2011 vært leder i Folkedanslaget Springar’n, som dekker alle Follo-kommunene. Bjarne fortsetter inntil videre som leder også for Springar’n, et lag som har mange utadrettede aktiviteter med vekt på folkedansframsyninger og folkedansmesser og som pr. desember 2022 har spilt inn 143 YouTube-videoer med folkedanser. Bjarne er opptatt av å videreføre og videreutvikle SAFFAs lange tradisjoner som organisator for prosjekter, musikk og danseframsyninger på bygdetun og andre arenaer for allmennheten, samt kurs for medlemslagene, innen folkedans og folkemusikk i SAFFAs kjerneområder – Akershus, Oslo og Østfold. Rekruttering av barn og unge til folkedans er spesielt viktig, da de fleste danselagene sliter med nyrekruttering. Skal det lykkes, må det utvikles tilbud som ivaretar kontinuitet i dansetilbud for alle aldersgrupper – slik mange folkedanslag hadde for noen tiår siden.

Velkommen til gammeldanskveld med Sørum leikarring tirsdag 29 mars kl. 19.00

Musikken denne gangen er Samdanslaget som består av Jan Jansen og Anne Eidsand fra Hadeland på fele, Olav Nermoen og Terje Bekkedal på trekkspill, Frode Berget på bass og Oddvar Hansveen på gitar. 

Ifølge leikarringens faste trekkspiller Erik Jødahl så er dette knakande god gammeldansmusikk.

Tirsdag 29. mars kl. 19.00 – 21.00 i gymsalen på Blaker skole (tidligere Fjuk skole), Skåningsrudveien 1.

Ta med kaffe og evt. noe til kaffen. Gratis inngang – loddsalg.

Kontaktperson Njål Foss, 414 51 456

Leikfest i Ås – lørdag 2. april kl. 18:00

Det blir igjen tradisjonell leikfest i Ås, med turdans, sangdans og gammeldans. Det serveres middag, og kaffe og kaker seinere på kvelden.

Leikleder: Alix Cordray

Musikk: Spelemannslaget De Frilynde

Pris: kr. 400, men kr. 250 for unge under 25 år.

Påmelding til munkeby24@gmail.com innen søndag 20. mars. Oppgi evt. diettbehov.

Betaling til kontonr.: 1100.46.57731, fristen er sammen med påmelding. Merk betalingen med navn på deltaker(e) og danselag.

Her er arrangementssiden for leikfesten: https://www.facebook.com/events/266713695314990/

 Dere kan få danseliste med lenker til dansevideoer ved å sende epost til bjarne.braastad@online.no 

“Framtidas folkemusikk – fagdag på Folkemusikksenteret i Prestfoss 3. april

Buskerud musikkråd, Østafjelske kompetansesenter for musikk, Folkemusikksenteret i Buskerud og FolkOrg ønsker alle aktører i musikkbransjen velkommen til gratis fagdag. Det er første gang det blir arrangert en slik fagdag på Folkemusikksenteret og vi håper at dette kan bli en fin møteplass, også i framtida.

Tid og sted er Folkemusikksenteret i Prestfoss søndag 3. april 2022 fra klokken 1230 – 1630. Her kan du møte spennende bransjeaktører, utveksle erfaringer, plukke opp ny kunnskap og ikke minst få med deg en flott konsert! 

Programmet finner du her: https://www.musikk.no/buskerud/nyheter/framtidas-folkemusikk

I etterkant av fagdagen holder Buskerud musikkråd årsmøte. Informasjon om årsmøte finnes her: https://www.musikk.no/buskerud/om-oss/aarsmote2022-1-1

Aktiviteter i Folkedanslaget Symra

I Folkedanslaget Symra skjer det mye om dagen: 

1. På begynnerkurset i trekkspill er det plass for flere. Det er to øvinger igjen, 27. april og 11. mai. Eilev Øverbø er kursleder. Ta kontakt på mobil 91523192.

2. Kurs i folkedans og gammeldans starter 30. mars

3. Kurs i Rørospols starter 11. mai.

4. Nytt toraderkurs for nybegynnere.starter høsten 2022 .Vårens kurs er fulltegnet.

5. Kurs og øving i historiske danser. Info 91523192.

Saffa-kurset avlyst igjen

Vi i styret i SAFFA har kommet fram til at SAFFA-kurset 15.-16. januar blir vanskelig å gjennomføre med de nye, strenge C-19 restriksjonene fra regjeringen. Vi ser derfor ingen annen mulighet enn å avlyse, dessverre. Veldig synd, men vi får likevel håpe at 2022 blir et bra år selv om begynnelsen halter litt. Det blir garantert SAFFA-kurs igjen, vi gir oss ikke, men altså ikke 15.-16.januar 2022.

God jul og et godt nytt år til dere alle!

slik var planen for det avlyste kurset:

Les mer om hotellet her : http://www.olavsgaard.no  

Foreløpig kursplan:

INSTRUKTØRKURS
Steinar OfsdalFløyte

Steinar Ofsdal holder kurs i spel på seljefløyte. Dette instrumentet er jo i utgangspunktet barkefløyta vi spikker på våren, men i vår tid lages fløyta av materialer som gjør at vi kan bruke den hele året, ofte av plastrør, men Steinar har i en tiårsperiode produsert slike fløyter av bambus i Kina. Prinsippet er det samme – et lang rør uten fingerhull, og hvor blåsestyrken tryller fram naturtonene i røret. Ved å dekke endehullet skapes ennå en tonerekke, som kombineres med de åpne hullene, og slik oppstår det vi kan kalle «seljefløyteskalaen». Ofsdal har gjennom årene utviklet en metodikk for undervisning i dette instrumentet, nærmest et språk, som gjør at man overraskende raskt forstår prinsippet og opplever en mestring. På kurset får man låne instrumenter, med muligheten til å kjøpe det i etterkant.
Vegar Vårdal

Fele

På felekurset får vi besøk av Årets folkemusiker 2020, Vegar Vårdal. Han vil fokusere på nærtradisjon og feleslåtter fra Akershus, både den eldste dansemusikken og den litt nyere. Det gis øvelser (feleteknikk) og veiledning tilpasset alle nivåer, slik at man kan bli en enda bedre felespiller. Vegar er en erfaren kursholder, med mange elever rundt om i hele Norge. For tiden er han ansatt på Ole Bull Akademiet på Voss, med undervisning fra grunnivå opp til masternivå. Slåtteutvalget på kurset hentes delvis fra notehefteserien «Tradisjonsmusikk fra Akershus og omegn» hefte 1-8 og noter og/eller lydfiler kan sendes ut på forhånd. Har du noen ønsker før kurset? Send oss gjerne en melding til marianne.tomasgard@musikk.no

Eilev ØverbøTrekkspill

Eilev Øverbø kommer fra Lom i Gudbrandsdalen og er oppvokst med folkemusikk. Utdannet fra NMH og har vært innom forskjellige sjangre.

Kurset vil ha fokus på gehør og samspill, men man får noter om ønskelig. Det blir mest vekt på runddanstradisjon og 
tradisjonelle melodier fra vårt langstrakte land. Ellers noe teknikk og generell bruk av instrumentet.

Lydopptak og evt noter kan sendes ut i forkant.
Rannveig DjønneTorader

Rannveig Djønne vert omtala som ein nyskapande toradarspelar med eit solid fotfeste i tradisjonsmusikken frå heimdistriktet Hardanger. Rannveig Djønne vil lære bort slåttemusikk, både fra bygdene rundt Oslo, og noko frå Hardanger. Det vil være musikk som er godt eigna for torader, og fokus vil være på samspill og dansespill. Noter og lydopptak vert sendt ut til deltakarane på førehand.
Terje BekkedalKomp.

Kurset arrangeres i samarbeid med trekkespill- og torader-kursene. Kurset legger vekt på bruk av bass og gitar i gammeldansmusikken. Viktige elementer er spilleteknikk, akkordbruk og rytmikk.
Harald Velsand (fele) og Terje Amundsen (trekkspill)Musikk til turdansene

Opplegget er instrumentuavhengig. Instruktører spiller fele og trekkspill på kurset.
Vi vil ta for oss de vanligste melodiene brukt til turdansene, som er grunnlaget for mye av dansen i leikarringer og andre dansegrupper. De ulike dansene har i mange tilfeller spesifikk musikk som danselagene forventer at spellemannen bruker. Vi legger opp til å øve på og spille en del av disse.

Denne musikken er ofte komponert, og noter er gjerne utgangspunktet. Vi vil vi bruke en del noter på kurset, men det vil også være mulighet for gehør-spill. Mye av stoffet finnes utgitt i bøker og hefter, ofte sammen med danseinstrukser.

I tillegg til de norske dansene og musikken, benytter mange dansegrupper noen svenske og danske danser/melodier, så vi tar med noen eksempler på dette også. Vi vil også snakke litt om spillemåte, tilnærming til musikkvalg, samarbeid med danseinstruktør og muligheter for arrangering.
 
Instruktørene har lang erfaring å spille for leikarringer og dansegrupper, både alene, i samspill og som gammaldansgruppe.

Arnhild Brennesvik
Telespringar/-gangar

Kurs i telespringar og telegangar i øst-telemarks tradisjon.
Kurset vil gi kunnskap om:
Stegbruk, både grunnsteg og variasjoner i steg;  
Kar-steg og sviving.
Rytmeforståelse og bruk av musikken.
Kroppsholdning relatert til telemarkstradisjonen.
Grunnturer og «rosing».
Som instruktør er jeg opptatt av å inspirere til å danse og gi danseglede ved en større forståelse av dansen.

Marianne Tomasgård, Jenny Gustafsson, Åsmund Reistad, Jon Bugge Mariussen & Trine S. Melby
Samling, Bølingen

Bølingen er et ungdomsprosjekt som ønsker å styrke båndene mellom ungdom fra Akershus, Østfold og Oslo i alder 13-20 år som er interessert i eller allerede driver med folkemusikk og folkedans. Gjennom samlinger, verksted, kurs og konserter vil vi bygge vennskap, utvikle kunnskap og ferdigheter og gi ungdom inspirasjon til å fortsette med både folkemusikk og folkedans videre. 
Siri MælandInstruktørkurs: Runddansrytmar

Velkomen til instruktørkurs med fordjuping i runddansrytmar. Dette kurset er eit nasjonalt instruktørkurs i regi av Noregs Ungdomslag.

Instruktør er dyktige Siri Mæland.
Påmelding til kurset skjer via denne lenka innan 3. januar kl. 23:59: https://www.deltager.no/event/runddans2022.

På kurset går me inn på danseformene, likskapar og forskjeller innanfor dei fire runddanstypane/-rytmane vals, reinlender, polka og masurka. Kurset legg også vekt på å formidle mangfaldet i runddanstradisjonen, ulike rytmiske variantar, motiv-variantar og ulik tilnærming til runddansane, både som lokal dansetradisjon, og også noko korleis ulike runddansvariantar og -rytmar er knytta til andre dansegrupper innafor den norske folkedansen som bygdedans og turdansar.

Kurset er praktisk, men det er ein føresetnad at kursdeltakarane kan dansa runddans frå før av. Dette er ikkje eit kurs for å læra å dansa runddans, men eit kurs for røynde dansarar som ynskjer å jobba ut i frå eit instruktørperspektiv. Me vil dansa mykje, men parallelt sjå danseformene i historisk og samtidig samanheng. På kurset vil musikaren vera sentral i å skapa rytmisk samforståing med kursdeltakarane.

Me vil ta enkelte djupdykk inn i nokre danseformer ved hjelp av dansearkivmateriale frå Norsk senter for folkemusikk og folkedans.

Kurset arrangerast i samarbeid med Eidsiva fylkeslag, Bygdelagssamskipnaden og SAFFA.
Støtta av Studieforbundet kultur og tradisjon.

Alle kurs varer fra lørdag kl. 09:00 til søndag kl. 15:00.

PS: Påmelding til instruktørkurset gjøres via eget skjema her: https://www.deltager.no/event/runddans2022

Påmeldingsskjema    ======  Kopier tabellen under inn i en epost og send til post@saffa.no  ======

 Type kurs/rom
Kurs 
Erfaringsnivå (Fersk/Middels/Erfaren) 
Hotellrom enk/dobb/tripp 
Hotellrom fra- til 
Dansekveld lørdag 
Navn 
Epost 
Telefon 

===========================================================================

For spørsmål: Send epost til post@saffa.no  eller tlf. 93021924 (Trine Melby)

Bankkontonummer: 0530.35.85577 for innbetaling av kursavgift.

Påmeldingsfrist/betalingsfrist: 3. januar 2022

Merk innbetalinga tydelig med navn på deltager. 

 KursprisKurspris etter 3. jan.
Enkeltrom lørdag til søndag2 4002 640
Dobbeltrom lørdag til søndag2 0002 200
Trippelrom lørdag til søndag1 8001 980
4-mannsrom lørdag til søndag1 7001 870
Enkeltrom fredag til søndag3 4003 740
Dobbeltrom fredag til søndag2 5002 750 
Trippelrom fredag til søndag2 2002 420
Kun lørdag med middag1 0001 100
Kun lørdag uten middag850935
Lørdag og søndag med middag lørdag1 1501 265
Lørdag og søndag uten middag lørdag1 0751 183
Søndag500550

 

 

Søndag 10. oktober 2021, kl. 17:00: Nordahl Bruns gate 22, Oslo: «Halli» (før mini-kurset i hallingspringar)

Temaforedrag: Trekkspill! «Hva lagar låten…?» – om trekkspill og spillemenn i en brytningstid.

Bjørn Aasheim leser dikt og forteller, bl.a. om:

  • Hva er et trekkspill – og «hva lagar låten»?
  • «Rør æiller verket…» – hva slags «verk»?
  • Hvem oppfant trekkspillet?
  • Hva er en spillemann?
  • Spillemannsrollen i endring i tida da trekkspillet ble oppfunnet

Blåmyra folk fest på salt art & music lørdag 26.6.

26. juni fylles SALT med det beste og det råaste av norsk tradisjonsmusikk når folkemusikkfestivalen Blåmyra Folk Fest går av stabelen for første gang.


Blåmyra Folk Fest er eit samarbeid mellom SALT, Oslofolk – laget for folkemusikk, SAFFA, Riksscenen og Folkemusikkveka på Ål. Vi samlar eit knippe av dei beste utøvarane innan norsk folkemusikk og folkedans til folkefest på SALT. På programmet står mellom anna Valkyrien Allstars, Ævestaden, Thov Wetterhus, Anne Hytta og Olav L. Mjelva. Konsertane med Thov Wetterhus og Valkyrien Allstars/Ævestaden er billetterte, medan resten av programmet er inkludert i konsertbilletten.

PROGRAM:
Blåmyra Folk Fest byr på workshop og levande dans med fleire av landets ypparste folkedansarar! Bli med i dansen under workshop’en eller hei fram hallingdansarane i tevlinga! Her blir det lav terskel og høg stemning, garantert noen freske hallingspark.

Dansespell ved Mari Skeie Ljones og Hilde Fjerdingøy.

16.00 Folkedans med Trine Sennerud Melby og ungdomane i Bølingen

16.25 Hallingdans med Ulf-Arne Johannessen

17.00-17.40 Kappdans i halling.
Programleiarar: Jon Bugge Mariussen og Silje Risdal Liahagen

18.00 – KONSERT OG PLATESLEPP MED THOV WETTERHUS
Denne groovy numedølen har vunne landskappleiken på munnharpe ikkje mindre enn seks gonger, seinast i 2018, og det energiske eggande spelet hans har blitt ein favoritt blant både publikum, dansarar, kappleiksdommarar og musikarar langt utanfor folkemusikken. No feirar vi albumslipp!

19.30 – KONSERT MED VALKYRIEN ALLSTARS OG SUPP: ÆVESTADEN
Valkyrien Allstars er kjent som eit av landets beste liveband og har sidan debuten i 2007 vore pionerar innan arrangert folkemusikk. Dei har eit solid fotfeste i norsk tradisjonsmusikk samstundes som dei stilsikkert og elegant leikar seg med mange ulike sjangrar og uttrykk, noko som gjer musikken deira grenselaus, særeigen og appellerande til et stort publikum.
Med som oppvarming har de albumaktuelle Ævestaden. I april 2021 slapp dei debutsingelen ‘Stanna Inte’, og i mai 2021 kom debutplata deira ‘Ingen mere gråter’. Ævestaden skapar eit særeige klanglandskap med både feler, langeleikar, song, kraviklyre og munnharpe, samt elektronikk og effektpedalar. Trioen består av Eir Vatn Strøm, Levina Storåkern og Kenneth Lien.

Etter konsertane byr vi på fest i Langhuset og Bazaar. For å komme inn på Tuvas Blodklubb må du ha konsertbillett til enten Thov Wetterhus, eller Valkyrien Allstars / Ævestaden.

22.00 – TUVAS BLODKLUBB (inkludert i konsertbillett)
Tuvas Blodklubb blir servert på Riksscenen ei gong i månedan, men denne kvelden vert heile konseptet flutt ut av storstua på Grünerløkka og inn på SALT. Vi snakkar truleg om Norges, Nordens, ja kanskje til og med verdens første reinspikka folkemusikknattklubb, og det er sjølvsagt Tuva Syvertsen, frå Valkyrien Allstars, som er vertinne for kvelden. Det blir hardcore fele- og hardingfelespel med Anne Hytta og Olav Luksengård Mjelva, folkemusikkaraoke og jam.Felespelarane Anne Hytta og Olav L. Mjelva av Røros serverer hardbarka springar, pols og halling på denne fyrste skikkelige blodklubben etter pandemiens herjingar. Konserten vert etterfylgt av ein solid runde med Folkemusikkaraoke.