Kategoriarkiv: Nyheter

Bygda dansar til Akershus!

SAFFA er i februar 2013 godkjent som vertskap for det nasjonale danseprosjektet Bygda dansar, og er plassert i kø for mulig oppstart høsten 2014. Bygda dansar er et folkedansprosjekt rettet mot ungdom i alder 16-19 år, og formålet med prosjektet er å øke ungdoms kunnskap om og interesse for folkedansen i hjemfylket. Det er Norsk senter for folkemusikk og folkedans (Rff-sentret) som står bak denne 3-årige satsingen for ungdom. Akershus fylkeskommune er positive til tiltaket og stiller med egenandel , mens SAFFA og Akershus Musikkråd stiller som lokalt vertskap. Budsjettrammen er på totalt 3 millioner kroner over en tre-årsperiode, og er en unik sjanse til å blåse liv i både dansen og musikken fra Akershus og Viken regionen. SAFFA håper og tror at dette prosjektet vil styrke lokal fagkompetanse, og inspirere og styrke det frivillige arbeidet med folkedans i fylket.

SAFFA med stormønstring på riksscenen lørdag 22. sep. 2012

«Solsnu med rundsnu på Riksscenen» blei tittelen på arrangementet, som ein vil satsa på å gjera årvisst. Den nye Riksscenen for folkemusikk i Schou-kvartalen hadde invitert heile det frivillege miljøet innan folkemusikk og folkedans til å bidra med å fylla huset lørdag den 22. sep.

Spillevinka er navnet på SAFFA sitt prosjekt for å få fleire barn/unge engasjert i folkemusikk/folkedans. Spillevinka sitt program for dagtid lørdag såg slik ut:Invitasjon Førti barn/unge deltok på kurs i folkesong, dans og spel.

For dei vaksne var det dans i tre salar med dugnadsspel om kvelden. Meir enn 15 grupper og lag med ialt ca 100 aktive spelemenn stilte opp for å spela til dans. Dei fleste var frå vår region, men det kom også lag frå Møre og Romsdal og Sandefjord. Det blei dansa runddans, assortert bygdedans, turdans og songdans. Det var seld 80 billettar til dansarar. Dette kunne godt vore meir folk, men hovudinntrykket var at både dansarar og spelemenn likte seg. Dermed kan det vera ein spore til å samla meir folk til ei ny storsamling neste haust på same tid. 

(foto: Tor Skauli)

SAFFA på Grebbestadfestivalen 7.-9. september 2012

SAFFA har etablert eit samarbeid denne relativt unge festivalen som starta på Saltø. SAFFA meiner det er interessant med kontakt over grensa- ikkje minst fordi me har eit område med mykje felles tradisjonsmateriale. Les meir på http://www.grebbestadfolkmusikfestival.se/. eller denne invitasjonen . SAFFA sette opp busstransport til festivalen og fekk med seg ein kontingent med ungdomar frå Nesodden og Sarpsborg til musikk- og dansekursa. To SAFFA-grupper deltok i dansespelet. Det var Streng & belg og De frilynde.