Kategoriarkiv: Nyheter

«Jubelhelg» med folkemusikk- og dans i Oslo 20.-21. november 2010

SAFFA har gått inn i eit samarbeid med BUL og BLS om dette arrangementet, som er i ferd med å bli årvisst. Alle salane i Nordahl Brunsgt. 22 i Oslo sentrum var fylt med musikk og dans og mykje liv frå lørdag førmiddag til søndag kveld. Det var stildans, runddans, bygdedans, turdans og songdans, konsertar og kurs for vaksne og barn.

SAFFA sitt bidrag var å rekruttera spelemenn/musikkgrupper til å delta i dugnadsspel lørdag kveld frå kl. 21.00 – inkl. Nattdans frå midnatt og utover. Lista trekkspillklubb var på bytur den helga og blei med på dansespelet. Sjå http://www.myspace.com/ltklubb/music/playlists

Gamle Hvamsdagen søndag den 22. august 2010. Stor SAFFA-mønstring fra kl. 12.00 til 17.00

SAFFA-laga stilte med stort og variert program på denne dagen:

  • De FRIKAR-inspirerte Halling-gutta fra Drøbak viste sine kunster i lausdans. Se også:
  • Kathleen Brevik har gjennom mange år gjort en formidabel jobb med innsamling av folkemusikkstoff i Follo og har nylig gitt ut et hefte med det siste materialet som er klart. Sammen med sitt Follo Gammeldans Ensemble fortalte hun om arbeidet og presenterte stoff fra heftet.
  • Gabriel Wilhelmsen fra Drøbak kom til fylkesfinalen i årets UKM (Ungdommens kulturmønsting). Han ga oss en konsert med vakker gitarsolo.
  • Vanita Gro Elton fra Lørenskog og hennes dansepartner ga oss en smakebit av orientalsk inspirert folkedans. Et eksotisk og populært skue for oss nordboere.
  • Spelemannslaget De frilynde spilte til fridans.
  • Ellers medvirket Ullensaker Spellmannslag, Nitelva Spellmannslag og folkedanslaget Kjerringa med staven, Moulineten stildansgruppe, Folkedanslaget Springar`n og Leikarringen Rakne.
  • Dans og sangleker for alle barna var et populært innslag i programmet, men også for de voksne ble det sjanse til en svingom på plattingen.

Oppdatert kjøreplan pr. 19.08:

Se også museets egen side:

http://www.akersmus.no/gamlehvam/

Sett av tid til sørmarkakurset 7.-9. januar 2011

Det er planen å utvikla kurshelga vidare i tråd med innspel frå sist samling. Me vil invitera alle deltakarar til å bli med alt frå fredag kveld. Då vil det bli fridans og konsertar med både lærarar og elevar. Kursa i fele, trekkspel, torader, komp.,hardingfele, halling/laus vil gå vidare. Innan dans, så er det ønskje om å få ein repetisjon på Finnskog-polsen. Det vil vidare bli lagt eit helgeseminar for kulturskoleelevar dit. 

Suksess for sørmarkakurset 9. og 10. januar 2010

I alt var det 120 spelemenn og dansarar samla på årets sørmarkakurs. Programmet var tett, og deltakarane viste stor entusiasme. Den jamne og gode framgangen arrangementet har hatt dei siste åra gir inspirasjon til ei markert vidareutvikling. Du bør alt nå reservera helga den 8. og 9. januar 2011. Kom også med ønske om kurstilbud som du er interessert i.

Frikar Anders Aasberg med entusiastiske elevar demonstrerer sine kunster for resten av kurset. Hardingfelekurset med Annbjørg Lien som instruktør spelar til hallingdansen.

SAFFA med fyldig program på Gamle Hvamsdagen søndag 23. august 2009

Det er mange år sidan Gamle Hvamsdagen har hatt så mange besøkande. Meir enn 1 500 betalande gjester – i tillegg til eit hundretal aktørar og frivillege.

Fleire danse- og musikkgrupper viste eit breitt utvalg av tradisjonsstoff – frå gammelpols og storgards-dans til meir orientalsk inspirert magedans. Ellers var anledning til å svinga seg på plattingen både for store og små. Bilder her.Last ned detaljert program her, eller slå opp på museet si eiga heimeside.

Stildansgruppa Moulineten i aksjon på Gamle Hvam 2009.

Dans som forener

Dette er tittelen på ein kronikk av doktorgradsstudent ved Universitetet i Oslo, Mona Stang i Aftenposten den 20. mai. Ho skriv: «Dansegruppen Frikars opptredener sammen med Alexander Rybak har vakt interesse for en danseform med historiske aner».  Og ho held fram:

«En av de mest interessante kildene til førmoderne dans, nedskrevet mens våre bergbilder var i en sluttfase, er Platons Lovene, hvor bl. a. dansens sosiale funksjon drøftes, og hvor forfatteren faktisk bruker noen av de samme kategoriene og teoetiske utgangspunktene som moderne antropologiske arbeider om dans.

Platon diskuterer dansens rolle i moralopplæringen, og ser aktiviteten som en en type uskrevne regler – grunnleggende for staten velbefinnende. Å danse betydde å være sosialisert, mens den som ikke kunne danse ble betraktet som udannet og ikke-borger.

Helleristninger, krukdans og andre tradisjonelle danseformer viser arv fra tidligere tider da bevegelse ble sett på som kommunikasjon på lik linje med det talte ord, og er alle viktige for å forstå fortidig mentalitet og rasjonalitet.

Hulda Garborg og den frilynde ungdomsrørsla gjorde en formidabel innsats for å ta vare på de norske dansene, bl. a. ved å oppsøke etterkommerne etter vikingtidens og middelalderens nordmenn på Færøyene for å lære seg «ekte» ringdans.

Som globalt fenomen kan dans forene og bygge broer. Både dansebevegelser og det de symbolliserer er ofte felles for mennesker over store områder. Dans forteller derfor også om kulturkontakter i fjern fortid – og kan danne grunnlag for nye – slik som møtet mellom russere og nordmenn i krukdans og kosakkdans i Moskva i 2009.»