Kategoriarkiv: SAFFA-kurset

Sørmarkakurset 12. og 13. januar 2013

Bilete og film frå helga:

Knut Utler sine bilete frå helga.         

«Hentekonserten» lørdag.

«Paneldebatten» om springdanshistoria.

Martin Myhr og Trine S. Melby gir oss si tolking av den gamle springdansen i Akershus.

Pål A. Sveen og Elin Eidsand instruerer Hadelandsspringdans.

Tor Stallvik instruerer Vågåspringleik.

Kurstilbud barn 8-12 år: Last ned kursinvitasjon

* Fele: «Kjerringrokk», Agneta Holmer Mæland, Elisabeth Olhans og Marianne Tomasgård

* Folkesang: Unni Løvlid

* Dans: Trine Melby

* Halling: Martin Myhr

Kurstilbud ungdom og vaksne:

 • Klarinetten i folkemusikken . Eit nytt og spennande kurstilbud med Olav Sæta som Instruktør.
  Les artikkel av Bjørn Aksdal om emnet.
 • Kurs på Nyckelharpa med den svenske topputøvaren Peter «Puma» Hedlund. Peter blir av mange vurdert som den beste utøvaren på kromatisk nyckelharpa i Sverige.
 • Folkesong frå Akershusmed Tone Holte og Unni Løvlid.
 • Hardingfele med Jan Beitohaugen Granli. Han er fra Valdres og er en av landets beste utøvere på hardingfele.
 • Folkemusikk fra Akershus med Stein Magne Eggen og Elise Tegnér. (ass. Instrument).
 • «Med belgspel i tretakt» Spesielt fokus på masurka- og ulike lokale springdansrytmer. Tom Willy Rustad.
 • «Gammelspringdans fra Akershus». Instr.: Martin Myhr og Trine Melby. Musikk Mats Berglund.
  Her vil vi slå eit slag for å gjenskape den gamle springdansen frå området – frå tida før masurkaen «overtok» omlag midt på 1800-talet.
 • Vågå-springleik med Tor Stallvik som instruktør. Musikk: Tonje Lien Barkenæs.
 • Springdans frå Hadeland med Pål Anders Sveen og Elin Eidsand. Musikk: Tonje Lien Barkenæs.

Ny rekord for Sørmarkakurset 7. og 8 januar 2012!

På det meste var det 165 dansarar, spelemenn og folkesongarar på Sørmarka samtidig denne helga.
Musikk og dans i forskjellige former for tretakt (springdans/pols/masurka) frå området rundt Oslofjorden var hovedtema – både for musikarene og for dei som ville dansa. Som bitema kom instruktørane også inn på runddansslåttar frå området. Det var vidare tema frå andre tradisjonar, f. eks. hardingfelespel med Sigrid Moldestad som instruktør.

Jan Jansen gjorde filopptak på kurset:   Ny og redigert utgave

Knut Utlers bilete frå SAFFA-kurset

Sjå biletserie frå Østlandets Blad

Meir kursinfokursplan oppdatert pr 6. januar og betalingsinformasjon her.


BAKGRUNNSMATERIELL FOR KURSET:

(Oppdatert 15. januar 2012.)

«Bruu-boka» blei brukt som bakgrunn for instruksjon av ein del enkle rekkedansar på kurset søndag. Dersom du er interessert i å studera dette stoffet nærmare, så kan du lasta ned ein pdf-utgave av boka her. SAFFA har engasjert Elise Tegnér til å maskinskriva dei handskrivne notene i boka. Det vil gjera musikken lettare tilgjengeleg.

Bo Carlin har send oss dette bidraget i springdansdebatten: «Erindringer» Av J. C. Schrøder (frå ca1850)

Artikkel av Tone Eidsvold og Odd Lund frå 1990.  Folkemusikk og folkedans i Østfold

Gammel galopp etter Andreas Nordskaug, Vestby. Lydfil    Noter   (Brukbar til Hamborgar)

Interessant intervju med Arne Nordskaug om reinlendermusikken – fart og rytme.  Lydfil

Per Fossheim frå Nes snakkar om masurka og springdans frå gammal tid. Lydfil

Olav Sæta kommenterer springdansrytmen i spelet til Per Fossheim: Tekst

Springdans nr. 14. Nordskaug (Vestby). Lydfil  (Arkivopptak med Arne Nordskaug)    Noter   

Polsslått nr. 4. e. Chr. Mærli (Enebakk) Lydfil (Mats Johansson 2011)   Lydfil (Chr. Mærli)    Noter 

Springdans nr. 1 e. Chr. Mærli (Enebakk) (Har litt til felles med «I bryllupsgården») Lydfi(Chr. Mærli)    Noter

«Springdans fra Asker» (L.M. Lindemann) Noter   (Mats Johansson, Marit Vestrum og Elise Tegnér 2011)

«Springdans fra Asker» (L.M. Lindemann) Lydfil

Brudedans fra Aurskog. Lydfil  (Mats Berglund)   Noter

«Heile Høland» Springdans   Lydfil  (Mats Berglund)   Noter


Her er det lagt ut noter og lydprøver som instruktørane har valt ut det endelege lærestoffet:

Kurs for torader:

Reinlender e. Ola Kampen:      Noter      Lydfil      (Tom Willy Rustad)

«Norske» (springdans):         Noter    Lydfil      (Tom Willy Rustad)

Brudemarsj fra Vestfold:       Noter    Lydfil      (Tom Willy Rustad)

Kurs for fele og trekkspel:

Polkett af Hans Borgersen, Eidsvold:  Noter   Lydfil    (Tonje Lien Barkenæs)

Reinlender af Hans Borgersen, Eidsvold: Noter  Lydfil    (Tonje Lien Barkenæs)

Springdans1 nr. 62, Eidsvold: Noter     Lydfil               (Tonje Lien Barkenæs)

Springdans2 nr. 81, Eidsvold: Noter     Lydfil               (Tonje Lien Barkenæs)


Har du lyst til å høyra meir tradisjonsstoff frå Akershus, så kan du gå inn på dokumentasjonssenteret til Akershus fylkeskommune:

http://fia.akershus-f.kommune.no/doksenter/Folkemusikk/_folkemusikk.html

Sørmarkakurset 11. og 12. januar 2014

Sørmarkakurset 11. og 12. januar 2014 blei avvikla i tradisjonell stil og med stort engasjement frå både instruktørar og deltakarar – unge og vaksne.

Kursplan og invitasjon var slik:

Musikkursa:

SAFFA har gjennom det siste året fått på plass fire temahefter med noter og besifring til ulike kategoriar lokal folkemusikk. To av desse hefta blir presentert gjennom kurs på Sørmarka i januar:
Kursa vil bli lagt opp slik at det er muleg å få meg seg to «løp». Du kan ta eit kurs lørdag og eit anna søndag. Dersom du vél å følgja same kurset heile helga, så blir det nye slåttar dag 2.

 • Runddansmusikk frå Romerike.
  Intruktørar er Irene Tillung på trekkspel og Marit Skeie Ljones på fele, men kurset er uavhengig av kva slags instrument du spelar. (hefte nr. 4 er ein del av kursmateriellet)
 • Gamle springdans- og hallingslåttar frå Akershus-området
  Instruktørar er Mats Berglund og Elise Tegnér. Begge spelar fele, men her er det også først og framst poenget å læra slåttane, historia og rytmen, så her kan du koma med det instrumentet du har.
  (hefte nr. 3 er ein del av kursmateriellet) Dersom du skal spela til dans, så er «kort-trear»-rytme blitt meir og meir aktuell. Då er det flott å kunna ein del om det lokale utvalget av slåttar.
 • Rørospols
  Instruktør er Rolf J. Feragen frå Røros – som spelar trekkspel i Småviltlaget. Rolf har med seg ein felespelar frå same laget – Ole Erik Feragen. Kurset kan derfor i periodar delast i to – eit parti for felene  og eit parti for trekkspel/torader og div. komp.-instrument.
  Småviltlaget er av mange rekna som det beste førebiletet når det gjeld å spela god pols. Laget har sitt utspring frå Røros og Hessdalen, og er blant dei fremste utøvarane av gammeldansmusikk her i landet. Dei har blant anna vunne Landsfestivalen tre gonger.
  Noter/lydfiler til kurset:
  – Funesdalingen (noter)
  – Brurleken åt Sulhusgubben (lydfil spela av Elise Tegnér) Lydfil med Tron Westberg (Småviltlaget)
  – Kvardagspolsen hass Henning Trøen  (noter)  Lydfil m. Småviltlaget
  – Pols e. Johs. Ingebrigtsvoll  (noter)
  – Aursundleken (Den same som Leken hass Smed-Anders)? (noter)
 • Dansekursa:
  Dansetilbudet i år blir eit samanhengande «løp», men med forskjellige dansar gjennom helga.
  – Rørospols med instruktørar og musikk frå Røros. Torill Jørgensen instr. og musikk Rolf J. og Ole        Erik Feragen.
  – Akershus-springdansen. Instr.: Martin Myhr og Trine S. Melby
  – Turdansar frå regionen. Instr:. Tone Eidsvold
  – Vestfold-springdans. Marianne Dahl
  – Rundom. Martin Myhr
 • Ungdomskurs (lørdag)
  A. Instrumentuavhengig samspelkurs med Vegar Vårdal.
  B. Dansekurs/Workshop m. intro. til prosjektet Bygda dansar: Marianne Dahl m. fl.C. Barnekurs: Felekurs med Kjerringrokk/Feler i fleng (lørdag frå kl. 10.00 til 16.00)
  Detaljert timeplan oppdatert 9. januar 2014

Kursstart begge dagar: Kl. 09.00. Avslutning søndag etter lunsj (kl. 13.30).

Påmeldingsfristen var den 12. des. Men det er ennå plass på kursa, så bare send ein epost med navn, mobilnummer/adresse og det kurset du vil bli med på til post@saffa.no.

Bankkontonummer: 0530.35.85577 for innbetaling av kursavgift.

Betalingsfrist: Samtidig med påmeldinga. Merk innbetalinga tydeleg med navn på deltakar.

Har du spørsmål om kurset – ta kontakt på epost

Prisar januar 2014:

1Heile helga med overnatting i enkeltromkr. 1.850
2Heile helga med overnatting i dobbeltromkr. 1.650
3Heile helga med overnatting i trippelromkr. 1.450
4Heile helga utan overnatting men med lunsj og middagkr. 1.000
5Bare lørdag med lunsj, middag og kveldsarrangementkr. 900
Ekstra overnatting frå fredag til lørdag i enkeltromkr. 800,-

KOMP støtter SAFFA og Sørmarkakursa

 

Sørmarka-kurs 8. og 9. januar 2011

SAFFA styrker arbeidet med tradisjonsmateriale frå sitt nærområde.

Dei gamle tretaktdansane frå oslofjordregionen var hovudtema for kurset – både dansen og musikken. Det var lagt opp som ei blanding av ei fagleg, historisk innføring og solid praktisk læring. Det var nær 90 vaksne deltakarar på kurset. I tillegg var det 30 barn som lærte å spela folkemusikk på fele og bratsj.

Her finner du bildealbumet fra kurset.

Les meir om kurset ved å lasta ned desse filene i pdf-format:

Kursinvitasjon

Kursplan

Folkemusikk-kurs for barn

Noter til «Trakteringslåten»

Pols1

Suksess for sørmarkakurset 9. og 10. januar 2010

I alt var det 120 spelemenn og dansarar samla på årets sørmarkakurs. Programmet var tett, og deltakarane viste stor entusiasme. Den jamne og gode framgangen arrangementet har hatt dei siste åra gir inspirasjon til ei markert vidareutvikling. Du bør alt nå reservera helga den 8. og 9. januar 2011. Kom også med ønske om kurstilbud som du er interessert i.

God oppslutning om sørmarkakurs 2009

Ca 110 dansarar og spelemenn i aktivitet på Sørmarka denne helga.

Stikkord om programmet henta frå kursinvitasjonen:

«KOMP-KURS»

Tema vil være rytmikk, harmonilære, gitar –akkorder, kontrabass-spill, el-bass spill, bassganger, besifring, alternative akkorder, strykebass.

RYTMEFORSTÅELSE
Begge dagane tek til med ei generell rytmeøkt for både dansarar og musikarar. Tor Stallvik er ein av våre mest erfarne og solide fagfolk innan folkedans. Han hadde stor suksess med å gi eit større perspektiv på dette med rytmeforståelse under SAFFA-kurset i januar 2008. Dette blir vidareutvikla under komande kurs.

VÅGÅSPRINGLEIK
Tor Stallvik er trønder av opphav, men har budd så lenge i Vågå at han er å rekna som ekte døl – iallfall når det gjeld dans. Det var god respons på hans kurs i Vågåspringleiken på sist kurs. Mange ønskjer å repetera og bygga vidare på 2008-kurset, men det er fullt muleg å koma om du ikkje har vore borte i dansen før.

MUSIKK TIL VÅGÅSPRINGLEIK
Tonje Lien Barkenæs er spelemann for Tor sine økter, men har også eit kortkurs for dei som vil læra å spela i denne rytmen.

HALLING/LAUS
Ulf-Arne Johannessen frå Ål i Hallingdal er danseinstruktør. Han er ein av landets beste hallingdansarar for tida, og er er medlem av Dansekompaniet Frikar (kjent frå bl.a.Norske Talenter).

VALDRESSPRINGAR
Brit Totland blir instruktør på lynkurs i å dansa Valdresspringar søndag. Ho har Dag Hamre som medinstruktør.

TURDANS/KVADRILJER
«Turdans til hverdag og fest»
Vi kommer inn på ulike former for turdans, det være seg pardans, tredans, dans i stor ring og i små ringer, dans på rekker og oppstiling i store og små kvadriljer.
Marita Ramstad er kursleiar.

HARDINGFELE
Tore Bolstad er instruktør på hardingfelekurset. Halling og Valdresspringar er prioriterte tema og det blir høve til å trena saman med dansarane på kurset.

TORADER
Instruktør Lisbeth Haraldsen frå Geilo. Ho er 21 år og nyutdanna frå Ole Bull-akademiet på Voss – tilsett som kulturskolelærar i Hol og med hallingdalstradisjon som spesialfelt.

TREKKSPEL
Bjørn Elgstøen er instruktør. Danserytme og arrangement er hovedtema.

FELE
Olav Luksengård Mjelva er ein av landets beste på fele og vil bli hovedressursen for dette kurset. I tillegg vil Tonje Lien Barkenæs ta ei økt med vågåspringleik.

LØRDAG KVELD
er ein viktig og integrert del av kurset. Her får musikk-elevane spela til dans i varierande grupperingar.

Glimt frå Sørmarka-kurset 12. og 13. januar 2008

Det årlege «januar-kurset» i SAFFA har som mål å fomidla kunnskap/kompetanse/vidareutvikling som det ofte er vanskeleg for det enkelte lag å få tak i på eiga hand.

Grunnleggande kunnskap om rytmeforståelse – både for dansarar og musikarar har vore sentralt tema dei siste åra. Dette vil bli ført vidare på kurset i vinter. Frå fagplanen nemner vi:

Tor Stallvik:

Tor er ein av dei mest erfarne instruktørane i Noregs Ungdomslag og er mangeårig medlem i Vågå Spel- og dansarlag.

1. Innlæring av rytme/rytmeforståelse.

2. Springleik frå Vågå.

Leder Nils Seland med Tor Stallvik og

Ellev  og Per Tomasgård:

Hamborgarrytmen – eit opplegg både for dansarar og spelemenn.

Ellev kjem frå Hornindal og «har hamborgaren i blodet». Han er kjent for mange i SAFFA frå suksessen med Nannestad spelemannslag. Han har arbeidd med musikk i heile sitt liv – sist som lærar i kulturskole. Fele er hovudinstrumentet.

Josefina, 7 år, lærer dansesteget av pappa …

Mats Berglund:

Mats fortel: «Jag har utarbetat ett låtutlärande med
målsättningen att ge spelmännen en större insikt för att förstå
samapelet mellan musikens rytm och dansen. Ett av kursmomenten är att
låta spelmännen få gå försteg och känna på svikten för att sedan
omsätta den erfarenheten i sitt eget spel.»

Bjørn Elgstøen

Trekkspel/toradarinstruktør med solid erfaring frå dansemusikk-miljøet. Har samla gammal dansemusikk frå Akershus og spelar i Nitelva.

Tonje Lien Barkenæs

Er kursspelemann denne gongen. Kjent frå bl. a. Østerdølene og «Delta-karane». I tillegg til å spela til danseinstruksjonen vil Tonje bidra på musikkursa.

                  Anne Hval Jensen ledet sangdansen ……

… og Alix Cordray ga oss en repetisjon på Finnskogpolsen.