Kategoriarkiv: SAFFA-kurset

Sørmarka-kurs 8. og 9. januar 2011

SAFFA styrker arbeidet med tradisjonsmateriale frå sitt nærområde.

Dei gamle tretaktdansane frå oslofjordregionen var hovudtema for kurset – både dansen og musikken. Det var lagt opp som ei blanding av ei fagleg, historisk innføring og solid praktisk læring. Det var nær 90 vaksne deltakarar på kurset. I tillegg var det 30 barn som lærte å spela folkemusikk på fele og bratsj.

Her finner du bildealbumet fra kurset.

Les meir om kurset ved å lasta ned desse filene i pdf-format:

Kursinvitasjon

Kursplan

Folkemusikk-kurs for barn

Noter til «Trakteringslåten»

Pols1

Suksess for sørmarkakurset 9. og 10. januar 2010

I alt var det 120 spelemenn og dansarar samla på årets sørmarkakurs. Programmet var tett, og deltakarane viste stor entusiasme. Den jamne og gode framgangen arrangementet har hatt dei siste åra gir inspirasjon til ei markert vidareutvikling. Du bør alt nå reservera helga den 8. og 9. januar 2011. Kom også med ønske om kurstilbud som du er interessert i.

God oppslutning om sørmarkakurs 2009

Ca 110 dansarar og spelemenn i aktivitet på Sørmarka denne helga.

Stikkord om programmet henta frå kursinvitasjonen:

«KOMP-KURS»

Tema vil være rytmikk, harmonilære, gitar –akkorder, kontrabass-spill, el-bass spill, bassganger, besifring, alternative akkorder, strykebass.

RYTMEFORSTÅELSE
Begge dagane tek til med ei generell rytmeøkt for både dansarar og musikarar. Tor Stallvik er ein av våre mest erfarne og solide fagfolk innan folkedans. Han hadde stor suksess med å gi eit større perspektiv på dette med rytmeforståelse under SAFFA-kurset i januar 2008. Dette blir vidareutvikla under komande kurs.

VÅGÅSPRINGLEIK
Tor Stallvik er trønder av opphav, men har budd så lenge i Vågå at han er å rekna som ekte døl – iallfall når det gjeld dans. Det var god respons på hans kurs i Vågåspringleiken på sist kurs. Mange ønskjer å repetera og bygga vidare på 2008-kurset, men det er fullt muleg å koma om du ikkje har vore borte i dansen før.

MUSIKK TIL VÅGÅSPRINGLEIK
Tonje Lien Barkenæs er spelemann for Tor sine økter, men har også eit kortkurs for dei som vil læra å spela i denne rytmen.

HALLING/LAUS
Ulf-Arne Johannessen frå Ål i Hallingdal er danseinstruktør. Han er ein av landets beste hallingdansarar for tida, og er er medlem av Dansekompaniet Frikar (kjent frå bl.a.Norske Talenter).

VALDRESSPRINGAR
Brit Totland blir instruktør på lynkurs i å dansa Valdresspringar søndag. Ho har Dag Hamre som medinstruktør.

TURDANS/KVADRILJER
«Turdans til hverdag og fest»
Vi kommer inn på ulike former for turdans, det være seg pardans, tredans, dans i stor ring og i små ringer, dans på rekker og oppstiling i store og små kvadriljer.
Marita Ramstad er kursleiar.

HARDINGFELE
Tore Bolstad er instruktør på hardingfelekurset. Halling og Valdresspringar er prioriterte tema og det blir høve til å trena saman med dansarane på kurset.

TORADER
Instruktør Lisbeth Haraldsen frå Geilo. Ho er 21 år og nyutdanna frå Ole Bull-akademiet på Voss – tilsett som kulturskolelærar i Hol og med hallingdalstradisjon som spesialfelt.

TREKKSPEL
Bjørn Elgstøen er instruktør. Danserytme og arrangement er hovedtema.

FELE
Olav Luksengård Mjelva er ein av landets beste på fele og vil bli hovedressursen for dette kurset. I tillegg vil Tonje Lien Barkenæs ta ei økt med vågåspringleik.

LØRDAG KVELD
er ein viktig og integrert del av kurset. Her får musikk-elevane spela til dans i varierande grupperingar.

Glimt frå Sørmarka-kurset 12. og 13. januar 2008

Det årlege «januar-kurset» i SAFFA har som mål å fomidla kunnskap/kompetanse/vidareutvikling som det ofte er vanskeleg for det enkelte lag å få tak i på eiga hand.

Grunnleggande kunnskap om rytmeforståelse – både for dansarar og musikarar har vore sentralt tema dei siste åra. Dette vil bli ført vidare på kurset i vinter. Frå fagplanen nemner vi:

Tor Stallvik:

Tor er ein av dei mest erfarne instruktørane i Noregs Ungdomslag og er mangeårig medlem i Vågå Spel- og dansarlag.

1. Innlæring av rytme/rytmeforståelse.

2. Springleik frå Vågå.

Leder Nils Seland med Tor Stallvik og

Ellev  og Per Tomasgård:

Hamborgarrytmen – eit opplegg både for dansarar og spelemenn.

Ellev kjem frå Hornindal og «har hamborgaren i blodet». Han er kjent for mange i SAFFA frå suksessen med Nannestad spelemannslag. Han har arbeidd med musikk i heile sitt liv – sist som lærar i kulturskole. Fele er hovudinstrumentet.

Josefina, 7 år, lærer dansesteget av pappa …

Mats Berglund:

Mats fortel: «Jag har utarbetat ett låtutlärande med
målsättningen att ge spelmännen en större insikt för att förstå
samapelet mellan musikens rytm och dansen. Ett av kursmomenten är att
låta spelmännen få gå försteg och känna på svikten för att sedan
omsätta den erfarenheten i sitt eget spel.»

Bjørn Elgstøen

Trekkspel/toradarinstruktør med solid erfaring frå dansemusikk-miljøet. Har samla gammal dansemusikk frå Akershus og spelar i Nitelva.

Tonje Lien Barkenæs

Er kursspelemann denne gongen. Kjent frå bl. a. Østerdølene og «Delta-karane». I tillegg til å spela til danseinstruksjonen vil Tonje bidra på musikkursa.

                  Anne Hval Jensen ledet sangdansen ……

… og Alix Cordray ga oss en repetisjon på Finnskogpolsen.