Danseringen Snurrebassen

Navn på gruppe/lag: Danseringen  Snurrebassen
Nedlagt
Kontaktperson (tittel og verv):
Mobilltelefon:
Telefon2: 
E-post: 
E-post2: 
Heimeside/URL: 
Hovedaktivitet: 
Øvingsdag: 
Øvingssted: 
Fri kommentarer/kort info Danseringen Snurrebassen er oppløst den 13. sept 2017
Etter lagets vedtekter er verdier fordelt til kulturelle formål.

For danseringen

Tore Kind