Fagside musikk

En del noter og lydfiler finner du her (side for noter og lydfiler).

Du finner en del stoff – særlig om springdansmusikken i Akershus under sida til Sørmarka-kurset 2012.

Du finn også andre lydfiler og noter på kurssidene.

Innsamla stoff fra Akershus:

http://www.doksenter.no/folkemusikk/akershus

Det første noteheftet som SAFFA ga ut i 1981

Lydkassett side A
Lydkassett side B

SAFFA har etablert en hefteserie med noter fra kjente tradisjonskilder i fylket.

Pr. 2020 er 8 hefter ferdige. Flere hefter kommer:

Hefte 1: Nordskaug-hefte
Hefte 2: 4 Dansemelodier fra Follo (Arr. Tor Brevik 1932-2018)
Hefte 3: 20 springdanser og 10 hallinger
Hefte 4: 19 Runddansslåtter
Hefte 5: 24 Springdanser og masurkaer
Hefte 6: 15 danseslåtter etter Christian Mærli fra Enebakk
Hefte 7: «Gamle danser fra nordre Follo»
Hefte 8: Feleslåtter og sanger fra Aurskog

Vegar Vårdal gir oss ei innføring basert på notestoff fra hefte 3.

Tale og musikk

Teksthefte

Anders Heyerdahl fra Aurskog.

Komponist og bygdebokforfatter Anders Heyerdahl, (1832-1918) fra Aurskog Høland gjorde en betydelig innsats innen nasjonalromantisk tradisjon som komponist, fiolinist, folkemusikkinnsamler, lokalhistoriker, folklorist og gårdbruker. Han var fiolinist ved Christiania Teaters orkester med Johan Svendsen og kilde for L. M. Lindeman. Flere av Heyerdahls nedtegnelser av sanger og feleslåtter finnes i Lindemans kjente Ældre og nyere Norske Fjeldmelodier for pianoforte. Han var også oldefar til jazzsangerinnen Karin Krog, som i 1996 spilte inn CD-ene Huskonsert i Aurskog, musikk av og etter Anders Heyerdahl og Folkways, begge med musikk av- og etter Heyerdahl. 

I 2018 var det 150 år siden Anders Heyerdahl døde. Det var anledningen til at det ble arrangert konsert og minnearrangement i hjembygda denne høsten. Hovedarrangementet var den 16.11.

Les mer om Heyerdahl.

Christian Mærli fra Enebakk (1881-1969).

Spelemannslaget De frilynde har arbeidet en del med 13 slåtter etter Christian Mærli fra Enebakk. Her foreligge notemateriale – delvis også med arrangement. Det er nå gitt ut samlet i et hefte (Hefte nr. 6).

Heftet bygger på intervju og lydopptak med Mærli fra 1955.

Dal-musikken i Follo

Kathleen Brevik i Follo Gammeldans Ensemble har gjort en formidabel innsats med å ta vare på gammel musikktradisjon fra Follo – bl, a. den kjente Dal-musikken fra Frogn. Brevik ga i 2010 ut et notehefte med dette materialet. Heftet er å få kjøpt direkte fra Akershus musikkråd/SAFFA.

Nordskaug-tradisjonen

SAFFA har i 2013 kommet med en nyutgivelse av notesamlingen med stoff etter Arne, Andreas og Anton Nordskaug fra Kroer i Ås kommune som Ivar Stranger ga ut i 1982 i samarbeid med Arne Nordskaug.  En pdf-fil av det gamle heftet finner du her. Det nye får du ved å henvende deg til Akershus musikkråd eller til SAFFA.

Arne Nordskaug blir intervuet – trolig i NRK – trolig i 1982.

Arne Nordskaug spiller og forteller til Atle Lien Jensen 28. oktober 1982 (side 1)

Arne Nordskaug spiller og forteller til Atle Lien Jensen 28. oktober 1982 (side 2)

Plata «Portrett av en spellemann» med Arne Nordskaug og Sven Nyhus fra 1985. (omslaget)

Plata med stoff etter Nordskaug:

Side 1: Sven Nyhus kvartett (mp3 for nedlasting)

Side 2: Arne Nordskaug og Sven Nyhus (mp3 for nedlasting)

Jens Nielsen Aaslund

Ivar Stranger har skrevet en artikkel om spillemannen Jens Nielsen Aaslund (1855-1947) fra Follo i Heftet Follominne 1981. En pdf-fil av artikkelen finner du her.

Heftet «14 gamle Østfold-danser» med undertittelen «efter Jens Aaslunds fiolinspill» kan du hente ned til din datamaskin her. Aaslund var født i Tomter i Østfold, men vokste opp på Villa Sandvigen ved Gjersjøen i Oppegård kommune og hadde bl. a. god kontakt med Dal-musikken.

Axel Depuis

Ivar Stranger har skrevet en artikkel om felespilleren Axel Depuis (1895-1983) fra Ås i Follominne 1984.

En pdf-fil av artikkelen finner du her.

Asker

Det finnes store mengder nedtegnet musikk innsamlet av Ludvig M. Lindeman. Her er bl. a. to slåtter han har funnet i Asker. Last ned pdf av heftet «Norske Fjeldmelodier»