Folkedansgruppen Bæringen

Navn på gruppe/lag: Folkedansgruppen Bæringen 
LederKåre Moe
Mobiltelefon:932 18 360
E-post:kaaremoe@online.no
dans@baeringen.com
Heimeside/URL:http://www.baeringen.com http://www.facebook.com/groups/302999803140205/
Hovedaktivitet:Folkedansgruppen Bæringen ble opprettet i 1987. Gruppens formål er å dyrke og spre interessen for gammaldans og folkedans gjennom kurs, dansekvelder, opptredener i nærmiljøet og sosiale aktiviteter. Vi øver ukentlig.
Øvingsdag:Onsdag
Øvingssted:Hosle skole 
Fri kommentarer/kort info Vi arrangerer åpne dansekvelder en gang i måneden, fra september/oktober til mars. Sjekk datoer i terminlisten på nettsiden vår.