Folkedanslaget Sølja

Navn på gruppe/lag:Folkedanslaget Sølja
Kontaktperson (tittel og verv):Leder: Arnfinn Nes
Mobiltelefon:918 06 363
Telefon2: 
E-post:arnf-nes@online.no
E-post2: 
Hjemmeside/URL: https://www.solja.info/
Hovedaktivitet: Runddans, turdans, sangdans, kontradans og barneleikarring
Øvingsdag:Turdans og sangdans: Mandager kl. 19.00-21.30.
Kontradans: Hver 4. søndag kl. 18.00-20.30
Barneleikarring: Tirsdager kl. 17.00-19.00
Øvingssted: Hamar kulturhus (voksenaktiviteter), Ajer ungdomsskole (barneleikarring)
Fri kommentarer/kort info 
Sist oppdatert/avBjarne O. Braastad, 01.11.2022