“Framtidas folkemusikk – fagdag på Folkemusikksenteret i Prestfoss 3. april

Buskerud musikkråd, Østafjelske kompetansesenter for musikk, Folkemusikksenteret i Buskerud og FolkOrg ønsker alle aktører i musikkbransjen velkommen til gratis fagdag. Det er første gang det blir arrangert en slik fagdag på Folkemusikksenteret og vi håper at dette kan bli en fin møteplass, også i framtida.

Tid og sted er Folkemusikksenteret i Prestfoss søndag 3. april 2022 fra klokken 1230 – 1630. Her kan du møte spennende bransjeaktører, utveksle erfaringer, plukke opp ny kunnskap og ikke minst få med deg en flott konsert! 

Programmet finner du her: https://www.musikk.no/buskerud/nyheter/framtidas-folkemusikk

I etterkant av fagdagen holder Buskerud musikkråd årsmøte. Informasjon om årsmøte finnes her: https://www.musikk.no/buskerud/om-oss/aarsmote2022-1-1