Gamle Hvams 100 årsmarkering 28. juni 2015.

Biletet under er frå SAFFA sitt bidrag til 100-årsmarkeringa 28. juni 2015 og det historiske Hulda Garborg-besøket, der det blei dansa Vestlandsspringar og Rørospols på tunet.

Spelemenn er Harald Velsand og Benjamin Kehlet. Dansarane er Alix Cordray og Jon Låte, Anne-Lise Berggren og Dagfinn Aa.

I tillegg blir det et program om Hulda Garborg søndag den 28. juni 2015. Her er det også aktuelt med dansere og musikk fra SAFFA, men bare ganske få par.

Link til museet si programside 28. juni