Gla´dansen i Asker

Navn på gruppe/lag: Gla’dansen i Asker 
Kontaktperson (tittel og verv):Rolf Bjørgo
Mobiltelefon:99 79 77 30
E-post: (2019)Rolf Bjørgo Ingunn Bjørgo
Heimeside/URL:https://ingunnbjorgo.no/gladansen-i-asker/
Hovedaktivitet:Åpen dansekveld en gang per måned fra oktober til mars. Alle som vil er velkomne! Dansen starter kl. 19.00. Se web og facebook for datoer.
Ingunn Bjørgo & Harald Velsand spiller gammeldans med trekkspill og fele, Egil & Genek spiller swing, tango og latin med trekkspill og saksofon.
Øvingsdag:Se info på: https://ingunnbjorgo.no/gladansen-i-asker/
eller    https://www.facebook.com/Gladansen-i-Asker
Øvingssted:VENSKABEN i Asker 
Fri kommentarer/kort info  
I mars 2018 var det 30 år siden første Gla`dans ble arrangert – den gang i Samfunnssalen i Asker.
Det var danselagene i Asker som den gang som tok initiativet til dette, med formål «å arrangere åpne dansefester og derigjennom fremme danseinteressen i Asker»
Dette har jo vist seg å «ha livets rett» og gjennom disse 30 årene er det vel arrangert over 150 dansekvelder.
Se for øvrig budstikka.no/hvaskjer 
Hilsen Gladanscompagniet