Gratis presentasjon av alle SAFFA-lag/grupper

Sortert på gruppene dans og musikk, vil alle SAFFA-medlemmer nå ha si eiga, gratis presentasjonsside på denne nettplassen. Kvart enkelt medlemslag har sin unike adresse som eit «skråstrek-domene» under www.saffa.no. Send inn kontaktopplysningar, øvingsplass- og tid, og litt info om laget – gjerne med bilete – så skal det bli lagt inn. Dette er aktivt «salg» for å gjera vårt arbeid kjent, så stå på!  Tor Skauli har tatt på seg å legga inn info på medlemssidene. Send stoff til han på e-post toskauli@online.no .