Flott Heyerdahl-konsert på Musikkhøgskolen

Anders Heyerdahl (fødd 29. oktober 1832 i AurskogAkershus, død 3. desember 1918) var komponist, musikar, slektsforskar, folklorist og lokalhistorikar. I boka «Urskogs beskrivelse» har han samla solid dokumentasjon bl. a. om folkemusikk- og dansetradisjonen i området. I år er det 100 år sidan han døydde, og Akershus musikkråd ved folkemusikkonsulent Marianne Tomasgård er i ferd med å planlegga fleire aktivitetar for å heidra minnet om denne markante tradisjonsbæraren. Den 27. januar var det flott konsert i Lindemann-salen på Musikkhøgskolen, og 16. nov. er det planlagt stort arrangement i heimbygda hans, Aurskog.

Hjarteleg til lukke, Marianne!

Då er det klart at den nye folkemusikkonsulenten i Akershus har får godkjent sin masteroppgave avlagt ved folkemusikkstudiet i Rauland. Marianne er dermed den person i verden som veit mest om den nå gjenskapte Akershus-springdansen. SAFFA gratulerer.

Endeleg folkemusikkonsulent i Akershus

Kjeller 1. juni 2017

Den 30. april kunne dagleg leiar i Akershus musikkråd, Jon G. Olsen gå ut med at Marianne Tomasgård er tilsett som folkemusikk- og folkedanskonsulent i Akershus i 100% stilling frå medio august 2017.

Akershus fylkeskommune har gått inn med fast løyving, og det er er fylkes-musikkrådet som blir den formelle arbeidsgjevaren.Akershus musikkråd og SAFFA har arbeidd aktivt over mange år for å få dette til – og det er ei historisk hending at me nå har ein fulltids tilsett person til å arbeida med den rike musikk- og dansetradisjonen i fylket.Den kjende «Honndalstausa», Marianne er fødd- og har vakse opp i Nannestad og har hatt folkemusikken med seg heile livet. Far – Ellev var med på skipinga av SAFFA på 1980-talet, og Marianne har vore aktiv i SAFFA i mange år – både som leiar av Spillevinka-prosjektet og som styremedlem og nestleiar.SAFFA helsar Marianne hjarteleg velkomen i stillinga og ser fram til eit strålande og konstruktivt samarbeid til beste for vår felles kulturarv.Nils Seland (styreleiar i SAFFA)

Les også om saka på http://www.musikk.no/akershus/folkemusikkonsulent-i-akershus/ 

Flott arrangement på Follo museum

Flott arrangement på Follo museum

Kjære alle dere som hjalp til på Barnas dag på Follo museum 11. juni.

Tusen takk for innsatsen!Dere trosset været og hjalp oss så det ble et flott arrangement!Publikum trosset også været, så vi hadde godt over 600 besøkende – noe som er svært godt, regnet tatt i betraktning.

Vi prøver stadig å forbedre organiseringen og om du ha ting vi bør ta med i betraktning vil vi gjerne høre om det.

Thore tok noen fine bilder på dagen som dere kan se her:

https://goo.gl/photos/z8a3Wayd44YtXMcw5  

Beste hilsen
K. Jonas Nordby
Follo museum

Gladnytt for SAFFA!

Kjeller 30. mars 2017:

Endeleg er det klart at det kan tilsettast folkemusikk-konsulent i Akershus. Som eit resultat av ei sterk fokusering på folkemusikk og lokaltradisjon i den nye langtidsplanen for kultur i fylket, er det nå sett av midlar som gjer at tilsettingsprosessen kan starta. Stilinga vil bli knytta til Akershus musikkråd og oppstart vil vera 15. august 2017.

På årsmøtet i SAFFA den 30. mars kunne dagleg leiar i Akershus musikkråd, Jon G. Olsen informera om at styret der på møte den 28/3 har gått inn for at det skal lysast ut som full stiling. Musikkrådet set dermed lit til at fylket vil ha ein opptrappingsplan for løyvinga og er innstilt på å skyta inn litt av eigne midlar i ein overgansperiode.

Sjå stillingsutlysingar her: http://www.musikk.no/akershus/akershus-soker-folkemusikkonsulent/

Sørmarka-kurset 7. og 8. januar 2017 avvikla i fin stil med ca 90 aktørar.

SAFFA har som filosofi med dette kurset å venda seg til dei som ønskjer å arbeida med fordjuping og perspektiv på folkedansen og folkemusikken. Derfor er f. eks. rytmeopplevelse og rotasjonsteknikk sentralt for dansaren – på same måte som rytmetolking og formidling er avgjerande for den som vil bli god å spela til dans. Alt dette knytta opp til ei overordna målsetting om å styrka kunnskapen om den lokale tradisjonen.

Dansekurset

Dansarane fekk ei ny helg med Ami Dregeldi og Ellika Frisell – noe av det beste som kan skaffast på dansefronten. I år hadde dei knytta noe av opplæringa til Orsa-polskaen – og dei bidrog med sin generelle kompetanse i gjennomgang og innlæring av den gjenskapte Akershus-springdansen – også i ulike rytmevariantar. Bygda dansar-prosjektet presenterte sitt arbeid med tolking av kjeldemateriale for Akershus-springaren og Solveig Brekke Hauknes hadde eit par økter med instruksjon av sjølve dansen.

Musikk-kurs: Lokal folkemusikk

Marianne Tomasgård (fele) og Ole Nilssen (trekkspel) hadde kurset med lokal folkemusikk. Det var både musikk til springdansen vår, og det var litt lokale runddansslåttar.

Musikk-kurs: Rørospols versus masurka

Mange har nå blitt kjent med Mari Eggen (fele) og Rolf J. Feragen (trekkspel), som har lært oss å spela god Røros-pols. I år hadde dei med seg to rytmeinstrutørar, slik at det blei noe å henta også for kontrabass, gitar og andre reine rytmeinstrument. Som pedagogisk idé, så gjekk dei nær inn på skilnaden mellom pols og masurka og hjelpa oss å tolka den på ein god måte.

Bygda dansar-prosjektet

satsar fullt på Sørmarka-kurset denne gongen, og dei bidrog sterkt til å gi eit ungdommeleg preg på helga. Dei ga oss ein smakebit på scenisk arbeid på kveldsarrangementet.

Felekurs for barn

Det er Elisabeth Olhans og Agneta Mæland som er faste instruktørar på desse kursa lørdag frå 10.00 til 16.00.

Les meir om kurset på http://www.saffa.no/sormarkakurset.htm 

Huskonsert på Villa Sandvigen ved Gjersjøen fredag 28/10-2016

Samarbeidsorganet for folkedans og folkemusikk i Akershus (SAFFA) inviterte til festlig og musikalsk lag fredag den 28. oktober i Villa Sandvigen ved Gjersjøen. Marianne Tomasgård, Såner salongorkester og spelmannslaget «De frilynde» ledet av henholdsvis Ingunn Neby og Nils Seland spilte lokale slåtter, eller “dansemelodier fra Follo” etter spellemannen Jens Theodor Nielsen Aaslund(1855-1947). Konserten samlet fullt hus.