SAFFA
SAFFA

Abonner på SAFFAs ukentlige nyhetsbrev for å holde deg oppdatert om det som skjer på folkemusikk- og folkedansfronten i Oslofjord-regionen. Trykk her for å se et eksempel og  send påmelding til post@saffa.no

 

   SAFFA-kurset 2021 blir 16. og 17. jan.

__________________________________________________________________________________

 

Mange barn og unge var med på

 

SAFFA-kurset 18. og 19. januar 2020

              Les meir om SAFFA-kurset på Olavsgaard hotell her:

 

 

 

 

Folkepedia-lansering på Riksscenen 7. apr.

Folkepedia er ei instruksjons- og blest-prosjekt for folkedans blant barn, og det er Noregs Ungdomslag som står for opplegget. Til nå har det bare handla om dans, men denne gongen er også musikken tatt aktivt inn i prosjektet. Med solid assistanse frå Folkemusikkonsulenten i Akershus, Marianne Tomasgård og SAFFA-laga Follofeler, Unge folkemusikere i Oslo (UFO) og Svartskog spelemannslag, så har Viken-regionen sett sitt tydelege stempel på produkta.

Sjå filmane på folkepedia.no

Foto frå presentasjonen på Riksscenen den 7. april 2019. Nils Seland

 

Full aktivitet på Geitebergfestivalen 2018

 

Kurs i fele, trekkspel og folkedans for kulturskoleelever frå Østfold og Follo. Foto frå hentekonserten.

Dalslands spelmannsorkester under leiing av Alban Faust var invitert av SAFFA, som arrangerte folkemusikalsk grensetreff.

 

Småleik 2019

Småleik er ein nasjonal sommarleir for barn som driv med folkemusikk, folkedans og folkesong. Det blir kurs med dyktige instruktørar, framsyningar både av og for barna, utflukt til Norsk Folkemuseum på Bygdøy og ikkje minst mykje, mykje moro! Stemnet blir hovudsakleg halde på Apalløkka skole i Oslo og i idrettshallen like ved.

les meir:

Sjå også desse peikarane:


 

 

SAFFA-styret har lenge jakta på arkivstoff frå den første delen av lagssoga. Nå har Terje Hjørnevik kome med ein perm som han har bevart frå si tid som aktiv. Her er årsmeldingar og rekneskap frå dei alle fleste åra, og ikkje minst - SAFFA Informasjon frå pionertida 1981 og utetter. Tusen takk til Terje!

Her kan du lesa frå historia.

 

 

Høyr Marianne Tomasgård og Åsmund Reistad spela

folkemusikk frå Akershus i Folkemusikktimen frå 11. mars 2018

 

 

Dag Vårdal med ny dansebok

Presenterte arbeidet på SAFFA-kurset i januar 2018

Opptak ved Svein Sølvberg.

https://www.youtube.com/watch?v=2AdurA72mGE

_

Flott Heyerdahl-konsert på Musikkhøgskolen

Anders Heyerdahl (fødd 29. oktober 1832 i Aurskog, Akershus, død 3. desember 1918) var komponist, musikar, slektsforskar, folklorist og lokalhistorikar. I boka "Urskogs beskrivelse" har han samla solid dokumentasjon bl. a. om folkemusikk- og dansetradisjonen i området. I år er det 100 år sidan han døydde, og Akershus musikkråd ved folkemusikkonsulent Marianne Tomasgård er i ferd med å planlegga fleire aktivitetar for å heidra minnet om denne markante tradisjonsbæraren. Den 27. januar var det flott konsert i Lindemann-salen på Musikkhøgskolen, og 16. nov. er det planlagt stort arrangement i heimbygda hans, Aurskog.

 

  SAFFA-kurset: Neste kurs blir 12. og 13. januar 2019

For å testa ut ein ny arena, med gode og samla kursfacilitetar og med betydeleg lettare kommunikasjons- og reisemuligheter, så har SAFFA valt Olavsgaard hotell på Skjetten til januarkurset.

 

***********************************************************************************************************************

 

Redigert opptak  frå Christian Mærli-konserten i Enebakk

 

     i august 2017:    https://www.youtube.com/watch?v=W8EZQa6xQow

************************************************************************************

  Svartskog spelemannslag nytt SAFFA-medlem  

Velkommen i familien!!!

            Fredag 16. juni arrangerte dei dansefest på grendehuset Solheim på Svartskog:

************************************************************************************************* 

   Flott arrangement på Follo museum


 

 

Kjære alle dere som hjalp til på Barnas dag på Follo museum 11. juni.
 
Tusen takk for innsatsen!
Dere trosset været og hjalp oss så det ble et flott arrangement!
Publikum trosset også været, så vi hadde godt over 600 besøkende – noe som er svært godt, regnet tatt i betraktning.
 
Vi prøver stadig å forbedre organiseringen og om du ha ting vi bør ta med i betraktning vil vi gjerne høre om det.
 
Thore tok noen fine bilder på dagen som dere kan se her:
 
 
 
 
Beste hilsen
K. Jonas Nordby
Follo museum
 

 

Hjarteleg til lukke, Marianne!

Då er det klart at den nye folkemusikkonsulenten i Akershus har får godkjent sin masteroppgave avlagt ved folkemusikkstudiet i Rauland. Marianne er dermed den person i verden som veit mest om den nå gjenskapte Akershus-springdansen. SAFFA gratulerer.

Endeleg folkemusikkonsulent i Akershus

Kjeller 1. juni 2017:

Den 30. april kunne dagleg leiar i Akershus musikkråd, Jon G. Olsen gå ut med at Marianne Tomasgård er tilsett som folkemusikk- og folkedanskonsulent i Akershus i 100% stilling frå medio august 2017. Akershus fylkeskommune har gått inn med fast løyving, og det er er fylkes-musikkrådet som blir den formelle arbeidsgjevaren.

Akershus musikkråd og SAFFA har arbeidd aktivt over mange år for å få dette til - og det er ei historisk hending at me nå har ein fulltids tilsett person til å arbeida med den rike musikk- og dansetradisjonen i fylket.

Den kjende "Honndalstausa", Marianne er fødd- og har vakse opp i Nannestad og har hatt folkemusikken med seg heile livet. Far - Ellev var med på skipinga av SAFFA på 1980-talet, og Marianne har vore aktiv i SAFFA i mange år - både som leiar av Spillevinka-prosjektet og som styremedlem og nestleiar.

SAFFA helsar Marianne hjarteleg velkomen i stillinga og ser fram til eit strålande og konstruktivt samarbeid til beste for vår felles kulturarv.

Nils Seland (styreleiar i SAFFA)

Les også om saka på http://www.musikk.no/akershus/folkemusikkonsulent-i-akershus/ 

Gladnytt for SAFFA!

Kjeller 30. mars 2017:

Endeleg er det klart at det kan tilsettast folkemusikk-konsulent i Akershus. Som eit resultat av ei sterk fokusering på folkemusikk og lokaltradisjon i den nye langtidsplanen for kultur i fylket, er det nå sett av midlar som gjer at tilsettingsprosessen kan starta. Stilinga vil bli knytta til Akershus musikkråd og oppstart vil vera 15. august 2017.

På årsmøtet i SAFFA den 30. mars kunne dagleg leiar i Akershus musikkråd, Jon G. Olsen informera om at styret der på møte den 28/3 har gått inn for at det skal lysast ut som full stiling. Musikkrådet set dermed lit til at fylket vil ha ein opptrappingsplan for løyvinga og er innstilt på å skyta inn litt av eigne midlar i ein overgansperiode.

Sjå stillingsutlysingar her: http://www.musikk.no/akershus/akershus-soker-folkemusikkonsulent/

Årsmøtet i SAFFA har valt Hans Løvlien som varamedlem til styret

SAFFA er svært opptatt av å følgja opp dei ungdomane som har vore involvert i Bygda Dansar-prosjektet dei siste tre åra og håpar å kunna bidra til at dei kan dyrka fellesskapet vidare f. eks. i kurs, samlingar og tevlingar m.m. Det er derfor gledeleg at Hans, som bl. anna er leiar av URA (Ungdomsringen Austlandet) har tatt på seg å stilla som varamedlem til styret. Hans kan dermed møta på styremøter og koma med innspel til tiltak.

 

SAFFA-kalender 2017

 • Styremøte på Kjeller mandag 6. mars.
 • Årsmøte på Kjeller torsdag 30. mars.
 • Avslutningsforestilling Bygda dansar-prosjektet i Sandvika kulturhus 5. og 6. mai.
 • Barnas dag på Follo Museum søndag 11. juni. Stiller ditt lag med program? Kontakt Marianne
 • Geitebergfestivalen, Tomter 18.-20. august. Blir du med på dugnadsspel på låvendansen fredag?
 • Styremøte 22. aug.
 • Christian Mærli-konsert med dansefest på nye Ignarbakke i Enebakk fredag 25. august. Ungdomssamling.
 • Gamle Hvamsdagen søndag 27. august. Stiller ditt lag med program? Kontakt Elin
 • Oslokappleiken 18. november

2018

 • Helgekurs/"Sørmarkakurs" 13. og 14. januar

 

 

 

 

 

Sørmarka-kurset 7. og 8. januar 2017 avvikla i fin stil med ca 90 aktørar.

SAFFA har som filosofi med dette kurset å venda seg til dei som ønskjer å arbeida med fordjuping og perspektiv på folkedansen og folkemusikken. Derfor er f. eks. rytmeopplevelse og rotasjonsteknikk sentralt for dansaren - på same måte som rytmetolking og formidling er avgjerande for den som vil bli god å spela til dans. Alt dette knytta opp til ei overordna målsetting om å styrka kunnskapen om den lokale tradisjonen.

Dansekurset

Dansarane fekk ei ny helg med Ami Dregeldi og Ellika Frisell - noe av det beste som kan skaffast på dansefronten. I år hadde dei knytta noe av opplæringa til Orsa-polskaen - og dei bidrog med sin generelle kompetanse i gjennomgang og innlæring av den gjenskapte Akershus-springdansen - også i ulike rytmevariantar. Bygda dansar-prosjektet presenterte sitt arbeid med tolking av kjeldemateriale for Akershus-springaren og Solveig Brekke Hauknes hadde eit par økter med instruksjon av sjølve dansen.

Musikk-kurs: Lokal folkemusikk

Marianne Tomasgård (fele) og Ole Nilssen (trekkspel) hadde kurset med lokal folkemusikk. Det var både musikk til springdansen vår, og det var litt lokale runddansslåttar.

Musikk-kurs: Rørospols versus masurka

Mange har nå blitt kjent med Mari Eggen (fele) og Rolf J. Feragen (trekkspel), som har lært oss å spela god Røros-pols. I år hadde dei med seg to rytmeinstrutørar, slik at det blei noe å henta også for kontrabass, gitar og andre reine rytmeinstrument. Som pedagogisk idé, så gjekk dei nær inn på skilnaden mellom pols og masurka og hjelpa oss å tolka den på ein god måte.

Bygda dansar-prosjektet

satsar fullt på Sørmarka-kurset denne gongen, og dei bidrog sterkt til å gi eit ungdommeleg preg på helga. Dei ga oss ein smakebit på scenisk arbeid på kveldsarrangementet.

Felekurs for barn

Det er Elisabeth Olhans og Agneta Mæland som er faste instruktørar på desse kursa lørdag frå 10.00 til 16.00.

Les meir om kurset på http://www.saffa.no/sormarkakurset.htm 

__________________________________________________________________________________

Huskonsert på Villa Sandvigen ved Gjersjøen fredag 28/10-2016

Samarbeidsorganet for folkedans og folkemusikk i Akershus (SAFFA) inviterte til festlig og musikalsk lag fredag den 28. oktober i Villa Sandvigen ved Gjersjøen. Marianne Tomasgård, Såner salongorkester og spelmannslaget "De frilynde" ledet av henholdsvis Ingunn Neby og Nils Seland spilte lokale slåtter, eller “dansemelodier fra Follo” etter spellemannen Jens Theodor Nielsen Aaslund(1855-1947). Konserten samlet fullt hus.


 

Stor midtforestilling for Bygda dansar på Kråkstad søndag 8. mai

Flott forestilling med flotte ungdomar.

Sjå også teaser - lokkefilmen på Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=Bri2bOpbE4A

Sjå dette innslaget i Norske Talenter på TV2 fra i november, med rapperen Per Skranglebein og tre av hallingdanserne fra Akersarv som var med på forestillinga.
http://www.tv2.no/v/981939/

Elin Synnøve Solberg frå Folkedanslaget Springar'n i Follo ny i SAFFA-styret etter Torgeir Melien

Det var den einaste endringa som skjedde på årsmøtet på Kjeller tirsdag 26. april.

«Bevaring, bearbeiding og tilgjengeliggjøring av folkemusikk og folkedans fra Akershus, med spesiell vekt på springdanstradisjonen»

Dette er en lovende  "arbeidsordre" i  Akershus fylkeskommunes høringsutkast til ny kulturplan for 2016-2023, som nylig er offentliggjort. Kulturbyråkratiet i fylkeskommunen mener altså at politikerne bør satse mer på folkemusikken- og dansen fra området. Vi sakser:

4.4.2 Folkemusikktradisjonene i Akershus.

Akershus har en rik folkemusikktradisjon som er relativt lite kjent, i tillegg til et aktivt miljø innen folkemusikk og folkedans. Samarbeidsorganet for folkemusikk og folkedans i Akershus (SAFFA) er et fylkeslag tilknyttet landsorganisasjonen FolkOrg, og har ca. 70 medlemslag i Osloregionen. SAFFA har ved hjelp av prosjektmidler samlet inn, dokumentert og laget notehefter med tradisjonsmusikk fra Akershus, med særlig fokus på springdansmusikken. 

Akershus fylkeskommune ønsker å bidra til bedre kunnskapsinnhenting, dokumentasjon og formidling av folkemusikk fra fylket, og vil bruke eksisterende aktører innenfor musikkfeltet og kulturarvfeltet til å gi folkemusikken et løft. Dette fordrer et godt samarbeid med blant annet Museene i Akershus og Akershus musikkråd.

4.4.4 Dokumentasjonssenteret for musikk

Dokumentasjonssenteret for musikk i Akershus er et samarbeid mellom Fylkesbiblioteket i Akershus og Akershus Musikkråd.

"Dokumentasjonssenteret skal ha et særskilt ansvar for innsamling, dokumentasjon og formidling av folkemusikken i Akershus" - og mer - : " Dokumentasjonssenteret skal fungere som en drivkraft og legge særskilt vekt på dokumentasjon og formidling av folkemusikken i Akershus".

 

Les hele høringsutkastet her:

Nå er det vårt håp at politikere og fylkesrådmann sammen kan finne måter å finansiere dette løftet.

Les også om saka på folkemusikk.no

 

Unge og entusiastiske instruktørkandidatar på Sørmarkakurset i januar

foto: Knut Utler

 

  Sørmarkakurset 9. og 10. januar 2016

     Kurset blei gjennomført i fin stil. På det meste var det 90 personar i sving med dans og musikk.

Meir om kursa på http://www.saffa.no/sormarkakurset.htm

 

Innsamling av folkemusikk i Akershus 1981:

Sørmarkakurset gjennomført i kjent stil

 

Instruktørkurset eit nytt og viktig bidrag i å fylla SAFFA si oppgåve som tenesteapparat for regionen.

Les meir på http://www.saffa.no/sormarkakurset.htm

__________________________________________________________________________________

Flott innsats fra "SAFFA-distriktet"

i Landskappleiken på Geilo sommeren 2014


Fra 25. til 29. juni gikk Landskappleiken, folkemusikkens største arrangement, av stabelen på Geilo. Ungdommer fra Follo og Bærum gjorde det svært bra i denne nasjonale tevlingen, som samler opptil 1000 deltagere og 5-7000 mennesker i publikum.

Jon Bugge Mariussen fra Nesodden danselag vant Halling klasse C, for deltakere under 18 år. Det var hele 17 deltakere i klassa, noe som nesten er rekord. Jon er 16 år og skal begynne på danselinja på Ski vgs til høsten. Han fikk 86 poeng som tilsvarer en 1.premiegrad og han ville hatt napp i klasse A (eliteklassen) om han var over 18 år. Jon stilte opp i sin tøffe Moods of Norway-dress og overgikk seg sjøl så vel med stilig danserørsler, tøffe «godkarstykkje» som med høye kast! SAFFA, (Samarbeidsorganet for folkemusikk og folkedans i Akershus) har i flere år fulgt dette talentet, og vi er selvsagt svært stolte av Jon sin bragd.
Til sammeligning var Simon Hesselberg Løvald, vinner av klasse B, (over 18 år), bare 2 poeng over Jon Bugge Mariussen fra Nesodden. Dette sier mye om Jon, da det er samme poengskala som brukes. Jon mottok i tillegg FolkOrg stipendet på kr 10 000, en solid anerkjennelse av et ungt talent.


De to andre deltakerne fra Nesodden danselag, Torgrim Driveklepp Lien og Nikolaj Bo Fischer Nielsen gjorde også flott innsats i halling klasse C.

Selma French Bolstad fra Ås, ung og svært talentfull felespiller fra Ås, ble nummer 3 i spel fele klasse B. Hun spiller i B klassen for første gang og fikk med sin 1.premiegrad napp for opprykk til klasse A med 116 poeng. Sammen med Gudbrandsdølenes spelemannslag i Oslo var hun i tillegg med på å sikre sier i Lagspel senior. Selma gjorde altså en kjempeflott innsats både i solo og lagspill!

I halling klasse B, (over 18 år), gikk Simon Hesselberg Løvald fra Jar i Bærum av med seieren med 88 poeng. Med dette er han klar for klasse A fra neste år, og han var kanskje den gladeste klassevinneren på hele kappleiken! Simon er noe så sjeldent som profesjonell hallingdanser, kjent av mange Follo barn for hallingundervisning i skole og kulturskole, og er i sommer aktuell som Brumlemann i oppsetningen av Hakkebakkskogen på Bjørneparken i Flå.

Solveig Brekke Hauknes fra Jar i Bærum gikk til topps i dans fele klasse A sammen med Ole Nilsen fra Hedmark. De avanserte til klasse A i fjor og vant i år på på første forsøk! Strålende dans!

Bærum Spelemannslag var det eneste laget fra Akershus som stilte i Lagspill, og ble nr. 15 av 27 lag fra hele landet.

I tillegg kan det nevnes at Øyvind Sandum, nylig ansatt prosjektmedarbeider i Bygda Dansar Akershus som starter høsten 2014, gikk helt til topps i senior eliteklassen på torader, og fikk en god plassering i dans vanlig fele klasse A.

Fotograf Knut Utler tok mange flotte bilder, han kan nåes på knututler@gmail.com
Se også www.folkemusikk.no for mer info om Landskappleiken.

Marianne Tomasgård

 

Ansettelser i Bygda dansar i Akershus.

Prosjekt går fra august 2014 til våren 2017


Prosjektet drives av Norsk senter for folkemusikk og folkedans og er finansiert gjennom midler fra Kulturdepartementet og Akershus Fylkeskommune.

Samarbeidsorganet for folkedans og folkemusikk i Akershus (SAFFA) er lokal søker.

Prosjektleder er Mathilde Øverland. Prosjektmedarbeidere er Trine Merete Sjølyst og Øyvind Sandum.

 

 

Dans og spell på Follo museum søndag 25. mai

Les info frå museet: http://www.akersmus.no/follomuseum/

ProgramBilder frå arrangementet.

Viktige SAFFA-datoar 2014-2015

 1. Årsmøte 29. april
 2. Barnas dag på Follo museum søndag 25. mai
 3. Gamle Hvamsdagen søndag 24. august
 4. Dansefest med dugnadsspel på Riksscenen i samarbeid med Lff/Oslokappleiken 22. november
 5. Sørmarkakurset 2015: 10. og 11. januar.

SAFFA håpar at mange grupper og lag vil stilla opp som aktørar på desse arrangementa. Har de programinnslag å presentera, så ta kontakt på epost.

 

Bygda dansar-prosjektet søker medarbeidarar:

Søknadsfristen var 31. januar. Nå blir det spennande å sjå kven me får til å leia prosjektet i Akershus og når det førebuande arbeidet kan starta. Det er Norsk senter for folkemusikk og folkedans i Trondheim som administrerer prosjektet og har det formelle tilsettingsansvaret.

Bygda dansar er eit tre-års prosjekt som skal arbeida med folkemusikk og folkedans blant ungdom i Akershus.  Primærgruppa er frå 15 til 19 år. Prosjektet ender opp i ei scenisk forestilling på Riksscenen i Oslo.

Les meir om Bygda dansar i Akershus her.

Sørmarkakurset 11. og 12. januar 2014

Kurset blei avvikla i tradisjonell stil med ca 120 deltakarar på det meste og eit stort engasjement.

Østlandets Blad var der både med filmkamera og kulepenn: http://www.oblad.no/folloliv/lerer-seg-folketoner-uten-noter-1.8245720

Les meir om Sørmarka-kursa her:


 


Strålande Fossegrimen på Oslo konserthus søndag 13. okt!

SAFFA i samarbeid med kulturskolar i Akershus og Dextra Musica/Sparebankstiftelsen.

Les meir om forstillinga på folkemusikk.no.

Ås avis skriv: http://www.aasavis.no/nyheter/article6864869.ece

og: http://www.aasavis.no/nyheter/article6946643.ece

Folkemusikk fra Nesodden på NRK

http://radio.nrk.no/serie/folkemusikktimen/mkmr27003813/22-09-2013#t=4m40s

Tradisjonsmusikk på offensiven. Folkelarm i Oslo

Aftenposten skriv den 24. september 2013 om ei av deltakargruppene på Folkelarm:

"Gruppa viser en frapperende åpenhet, vilje og evne til nyskaping uten å miste forankringen i tradisjonen".

 

Stor gammaldansfest på Riksscenen lørdag 21. sep.

SAFFA følgjer opp samarbeidet med Riksscenen som starta i 2011:" Riksscenen stiller med lokale og teknisk personell, og SAFFA skaffer musikkgrupper som kan få det til å kribla i dansefoten." Ingunn Bjørgo med band, Steinsgårdskroken, Feleboga, De frilynde, Mats Berglund og Elise Tegnér skapte, saman med ein aktiv dansegjeng, ein flott kveld.

Hefte nr. 3 i serie med tradisjonsmusikk frå Akershus.

På Gamle Hvam den 18. aug. 2013 lanserte SAFFA nytt notehefte med 20 springdansar og 10 hallingar frå Akershus. Heftet er å få kjøpt frå SAFFA eller frå Akershus musikkråd og kostar kr. 100,-. Les om dei to første hefta lengre ned på sida. I neste hefte blir tema runddansmusikk frå Romerike.

Folkemusikk frå Akershus

Følg med her . På sida til Dokumentasjonssenteret vil du stadig finna oppdateringar  med nytt stoff .

Studer også Balteruds notesamling frå 1758.

Gamle Hvamsdagen 2013

I år er det 10 sidan samarbeidet mellom museet på Gamle Hvam på Nes på Romerike og SAFFA starta opp. Dette blei markert med det mest fyldige og varierte programmet i vår historie. I tillegg til folkemusikk- og folkedansgudsteneste, stilte meir enn hundre frivillege SAFFA-aktørar med eit 3,5 timar langt program med folkemusikk og folkedans på plattingen midt på tunet.

Detaljert program.

SAFFA får Bygda dansar frå 2014!

Tidlegare i vår blei det klart at SAFFA var "stilt i køen" for å få tildelt prosjektet Bygda dansar.
Nå er det avgjort at me får oppstart frå 2014.
Dette er veldig gledeleg - og det gir oss grunn til å tru at me kan klara å skapa ein kontinuitet frå det toårige Spillevinka-prosjektet. Me har nå inne ein søknad til Furestiftelsen om å få forlenga Spillevinka fram til august 2014 og er spent på resultatet.

Me ber nå lokallaga i SAFFA om å "sjå si besøkelsestid" med tanke på rekruttering, og gjera seg klar til å bidra for å skapa eit godt resultat når folkedansen og folkemusikken her er tilført ca 3,5 mill for å styrka vår sektor.

http://www.bygdadansar.no/9-uncategorised/181-bygda-dansar-til-akershus

Pressemelding her:

Oppslag i Østlandets Blad her:

Ballande.no skriv:

SAFFA lanserer ny hefteserie med tradisjonsmusikk frå Akershus.

På eit arrangement på Follomuseet søndag 9. juni lanserte SAFFA starten på den nye serien med notehefter som vil bli gitt ut i eit tett samarbeid med Akershus musikkråd. Hefte nr. 1 er ei nyutgjeving av det gamle "Norskaugheftet" med Follo-musikk - men her med besifring og med 5 nye slåttar. Det andre heftet er eit utvalg frå den kjente Dal-musikken frå Frogn - nå med Tor Brevik sine arrangement. Neste hefte vil bli med springdansar og hallingar frå området, og så vil turen ha kome til runddansmusikken på Romerike. Det er Marianne Tomasgård og Elise Tegnér som har det faglege arbeidet med hefta. Produksjonen er det Musikkrådet som står for.

SAFFA håpar på denne måten å få gjort den lokale tradisjonsmusikken lettare tilgjengeleg - både for kulturskolane og for frivillege lag og grupper Hefta kan bestillast på Musikkrådet eller SAFFA.

http://www.doksenter.no/folkemusikk/

SAFFA sentral i årsmeldinga til Akershus musikkråd

Østfold for fullt inn i SAFFA!

På årsmøtet i Eidsiva fylkeslag i Noregs Ungdomslag den 8. april gjorde laget vedtak om kollektiv innmelding i SAFFA. Dette gir spennande utfordringar om vidareutvikling av SAFFA som regionalt tenesteapparat for feltet vårt. Velkomne skal de vera!

Barnas dag på Follo museum søndag 9. juni

SAFFA har tradisjon med å delta på dette arrangementet, og i fjor stilte laget på dugnad for å få på plass ein ny danseplatting. Vi håpar mange lag vil delta med å laga eit fyldig program.

Bygda dansar til Akershus!

SAFFA er i februar 2013 godkjent som vertskap for det nasjonale danseprosjektet Bygda dansar, og er plassert i kø for mulig oppstart høsten 2014. Bygda dansar er et folkedansprosjekt rettet mot ungdom i alder 16-19 år, og formålet med prosjektet er å øke ungdoms kunnskap om og interesse for folkedansen i hjemfylket. Det er Norsk senter for folkemusikk og folkedans (Rff-sentret) som står bak denne 3-årige satsingen for ungdom. Akershus fylkeskommune er positive til tiltaket og stiller med egenandel , mens SAFFA og Akershus Musikkråd stiller som lokalt vertskap. Budsjettrammen er på totalt 3 millioner kroner over en tre-årsperiode, og er en unik sjanse til å blåse liv i både dansen og musikken fra Akershus og Viken regionen. SAFFA håper og tror at dette prosjektet vil styrke lokal fagkompetanse, og inspirere og styrke det frivillige arbeidet med folkedans i fylket.

Gamle Hvamsdagen 2013 blir søndag den 18. august.

Bli med på å markera 10-årsjubileet for samarbeidet mellom Gamle Hvamsdagen og SAFFA.

Meld inn  ditt bidrag til programmet til post@saffa.no.

Sørmarkakurset 12. og 13. januar 2013.

På det meste var 175 dansarar, songarar og spelemenn i aktivitet på Sørmarka denne helga. Av desse var det 50 barn mellom 8 og 12 år som spela fele, dansa og song.

Sjå Knut Utler sine bilete frå kurshelga.       Sjå Svein A. Sølvberg sin film frå "Hentekonserten" lørdag.

SAFFA gratulerer Tuva med ein strålande innsats i Stjernekamp på NRK!

Tuva har her gitt eit solid bidrag til å gi status til norsk folkemusikk ved å koma til finalen og bli nr. 2 i konkurransen om å bli "Den ulimate entertainer". Tuva har fått sitt musikalske grunnlag av Hallvard Kvåle og miljøet i SAFFA-laget Bærum spelemannslag.

Spillevinka har hatt barnehageturné på Romerike

Sjå oppslag i Romerikes Blad

SAFFA med stormønstring på riksscenen lørdag 22. sep. 2012

"Solsnu med rundsnu på Riksscenen" blei tittelen på arrangementet, som ein vil satsa på å gjera årvisst. Den nye Riksscenen for folkemusikk i Schou-kvartalen hadde invitert heile det frivillege miljøet innan folkemusikk og folkedans til å bidra med å fylla huset lørdag den 22. sep.

Spillevinka er navnet på SAFFA sitt prosjekt for å få fleire barn/unge engasjert i folkemusikk/folkedans. Spillevinka sitt program for dagtid lørdag såg slik ut:Invitasjon Førti barn/unge deltok på kurs i folkesong, dans og spel.

For dei vaksne var det dans i tre salar med dugnadsspel om kvelden. Meir enn 15 grupper og lag med ialt ca 100 aktive spelemenn stilte opp for å spela til dans. Dei fleste var frå vår region, men det kom også lag frå Møre og Romsdal og Sandefjord. Det blei dansa runddans, assortert bygdedans, turdans og songdans. Det var seld 80 billettar til dansarar. Dette kunne godt vore meir folk, men hovudinntrykket var at både dansarar og spelemenn likte seg. Dermed kan det vera ein spore til å samla meir folk til ei ny storsamling neste haust på same tid.

(foto: Tor Skauli)

SAFFA på Grebbestadfestivalen 7.-9. september 2012

SAFFA har etablert eit samarbeid denne relativt unge festivalen som starta på Saltø. SAFFA meiner det er interessant med kontakt over grensa- ikkje minst fordi me har eit område med mykje felles tradisjonsmateriale. Les meir på http://www.grebbestadfolkmusikfestival.se/. eller denne invitasjonen . SAFFA sette opp busstransport til festivalen og fekk med seg ein kontingent med ungdomar frå Nesodden og Sarpsborg til musikk- og dansekursa. To SAFFA-grupper deltok i dansespelet. Det var Streng & belg og De frilynde.

Stor suksess for Gamle Hvamsdagen 2012 søndag den 19. aug.

Meir enn 1600 betalande gjester og hundretals frivillige skapte ein fantastisk dag i godveret på det flotte gardstunet.

 

150.000 kroner til 8 hardingfeler og 8 langeleiker i Kulturskolen i Enebakk

Det er Sparebanktiftelsen som har bevilget midlene. Marianne Tomasgård, som også er lærer ved skolen sier at noen av disse instrumentene vil kunne leies ut til interesserte - bl. a. i SAFFA. Se oppslag i Østlandets Blad

 

Den lokale tradisjonsmusikkens vokter

Kathleen Brevik fra Follo hedret i stort oppslag i Akershus Amtstidende fredag 16. mars 2012

Les her: Side 1    Side 2

Halling i hallen på Nordby skole i Ås! Bli med

Spillevinka kan fortelle at 280 barn nå har hallingkurs med hallingkongen Martin Myhr. Les mer på http://www.oblad.no/underholdning/hallingkast-for-280-barn-pa-nordby-skole-1.7220570

KOMP-midlar til SAFFA 2012

SAFFA var den organisasjonen i Akershus som fekk den største tildelinga i år.

Les meir

Venner av gammeldans i Asker nytt SAFFA-medlem februar 2012

Miljøet blir stadig styrka. Siste tilskot til stammen er http://www.saffa.no/dans/VenneravgammeldansiAsker.htm  Velkommen i fellesskapet.

SAFFA markerte 30-årsjubileet på Sørmarka den 7. januar 2012

SAFFA blei etablert i 1981 med Sverre Stuedahl som første styreleiar. Han og fleire andre inviterte var med på markeringa av jubileet  lørdag kveld under Sørmarkakurset.

meir

 

Sang til folkedansens pris
Melodi : Vidar Sandbekk : ” Je kunne vøri snekker, je
kunne vøri smed”

Man velger seg en hobby - det ønsker man å ha
Ei fritid som kan fylles med de ting som gjør en glad
Og da tror jeg vi har valgt det optimale
Med musikk og dans og alt det sosiale

Vi kunne samla postkort, vi kunne skrivi brev
Men det sku’ blitt en ensom hobby og et svare strev
For i dag har folk forandra skrivestilen
Sender hilsen kun på PC’n og mobilen.

To rette og to vrange - ja strikketøy og garn
Ga´ før i tida varme klær til mor og far og barn
Men nå er det bare fleece i gensermoten
Og han Ulvang holder folket varm på foten.

Vi kunne jakta villsvin og fiska torsk og laks
Men den slags hobby frister ikke lenger nå til dags
For blant svinene så herjer influensa
Og butikken selger fisken ferdig rensa.

  /Stjernekikking er nok et artig tidsfordriv
Men /har man det som hobby har man jammen vært naiv
Halve året ser du bare regn og tåke
Er en heldig, får en øye på ei kråke.

Når vi i kveld er samla til dans i festlig lag
Med bæljespell og fele og musikk av alle slag
Er det liv så lenge noen orker spille.
Vi kan danse til tre-fjerdedels-promille!!!!
Div. forfattere.

Rekordinteresse for Sørmarkakurset 7. og 8. januar 2012

På det meste var det 165 dansarar, spelemenn og folkesongarar på Sørmarka samtidig denne helga.

Musikk og dans i forskjellige former for tretakt (springdans/pols/masurka) frå området rundt Oslofjorden var hovedtema - både for musikarene og for dei som ville dansa. Som bitema kom instruktørane også inn på runddansslåttar frå området. Det var vidare tema frå andre tradisjonar, f. eks. hardingfelespel med Sigrid Moldestad som instruktør.

Les meir om kurset her

 Ludvig Mathias Lindemann (1812-1887)

I 2012 kan vi markere 200-årsjubileum for Ludvig Lindemans fødsel. Hans innsamlingsferder på jakt etter folkemelodier eller "Fjeldmelodier" som han også kalte dem, pågikk over ca 25 år (1848-73), og gikk til alle folkemusikk-dalfører og -distrikter vi er godt kjente med i dag. Men også til SAFFAs randsoner; Østfold, Vestfold, Nedre Buskerud, Hadeland. Og i våre nærområder; Nordmarka, Sørkedalen, Maridalen, Sørum, Gjerdrum og Asker. For egen del har jeg forsket litt på "Springdans fra Asker" (nedtegnet allerede ca 1850) som jeg kom over for noen år tilbake i hans "Ældre og nyere norske Fjeldmelodier". (Denne ble framført på SAFFA-kurset 2011 (i typisk 16-dels "bondebarokk" svensk stil, iflg Mats Johansson i fjor).

Her er noen linker, for dem som måtte være interessert:

 http://lindemanslegat.no/?p=596        http://lindemanslegat.no/?cat=45

Torgeir Melien


"Feler i Fleng" lørdag den 19. nov. Nesten 20 barn på felekurs i Oslo.

SAFFA sitt bidrag i den store danse- og folkemusikkhelga i Nordahl Brunsgt 22, er folkemusikkurs for barn med Marianne Tomasgård og Elise Tegnér som instruktørar. Arrangemet har blitt til som eit samarbeid mellom BUL, BLS og SAFFA.

Det var "Førkappleiksfest" på Riksscenen fredag 28. oktober 2011 med spelemannskafe der mange dyktige grupper og lag stilte med fengende dansemusikk.

Vi nevner Streng&belg fra Hadeland, Toradergruppa i Steinsgårdskroken (Nannestad), Enebakk spelemannslag, spelemannslaget De frilynde fra Follo og Eilev Groven Myren. Det ble en spennende kveld med et bredt repertoar, og med gode muligheter både for å lytte og å svinge seg. Slike samarbeidstiltak med Riksscenen er med på å skape et pulserende miljø i folkemusikkens og folkedansens nye storstue!

Arr: Laget for folkemusikk i samarbeid med SAFFA.

http://www.riksscenen.no/oslokappleiken-2011-til-riksscenen.4971961-95416.html

SAFFA har fått ei løyving på 1,2 mill til eit to-årsprosjekt for å fremja folkemusikken og folkedansen i distriktet.

Marianne Tomasgård tilsett prosjektleiar og har kontordag i lokala til Akershus musikkråd onsdag, torsdag og fredag frå 15. aug.

Sjå heile pressemeldinga frå SAFFA.

Sjå oppslag i Østlandets blad, Follo

Stor kurshelg innan folkemusikk og folkedans i Nordahl Brunsgt. 22 den 19. og 20 nov.

Sjå heile programmet her:

 

SAFFA nytt områdelag i FolkOrg. Vedtak gjort på årsmøtet 31. mars 2011

På årsmøtet i FolkOrg i Bergen i november 2010 blei vedtektene endra for det som gjeld organisering av områdelag/distriktslag innan organisasjonen.  Nå er det ikkje lenger eit vilkår at alle medlemslag i områdelaget er medlemmer av FolkOrg sentralt.

Denne endringa passa som "hand i hanske" for SAFFA, der dei fleste medlemslaga for tida ikkje er med i ein landsdekkande organisasjon. Styret har gått inn for å knytta SAFFA opp mot FolkOrg - for på den måten å styrka nettverk og status. Det var før årsmøtet 6 FolkOrg-lag i Oslo og Akershus som ikkje var medlem av SAFFA. Desse vil ikkje få auka forpliktelsar eller kostnadar ved å bli innlemma i eit regionlag - bare eit organ der det er muleg å samarbeida om overordna fellestiltak.

Saka blei behandla formelt på årsmøtet i SAFFA den 31. mars 2011 og samrøystes vedtatt.

SAFFA har også hatt kontakt med Bygdelagssamskipnaden (BLS), som har sin base i Nordahl Brunsgt. 22 i Oslo sentrum. BLS er regionlag for Noregs Ungdomslag i Oslo og Akershus. BLS-styret har sagt ja til praktisk samarbeid med SAFFA i første omgang.

 

Gamle Hvamsdag søndag 21. aug. 2011

SAFFA oppfordra på førehand alle musikk- og dansegrupper om å bidra med innslag i programmet. Mange lag deltok. Marita Ramstad hadde ansvaret for programmet

Her er Tor Skaulis 2 bildealbum fra Gamle Hvamsdagen:

Publikum, SAFFA og Gamlehvamsdagen

Dans og spell på Gamle Hvamsdagen

Vellukka Sørmarka-kurs 8. og 9. januar 2011

SAFFA styrker arbeidet med tradisjonsmateriale frå sitt nærområde.

Dei gamle tretaktdansane frå oslofjordregionen var hovudtema for kurset - både dansen og musikken. Det var lagt opp som ei blanding av ei fagleg, historisk innføring og solid praktisk læring. Det var nær 90 vaksne deltakarar på kurset. I tillegg var det 30 barn som lærte å spela folkemusikk på fele og bratsj.

Studer kursplanen her:

Tor Skauli har laga ein fotoserie frå sørmarkakurset i januar

https://picasaweb.google.com/toskauli/2011_01_08Og09SAFFAKurset#

"Jubelhelg" med folkemusikk- og dans i Oslo 20.-21. november 2010

SAFFA har gått inn i eit samarbeid med BUL og BLS om dette arrangementet, som er i ferd med å bli årvisst. Alle salane i Nordahl Brunsgt. 22 i Oslo sentrum var fylt med musikk og dans og mykje liv frå lørdag førmiddag til søndag kveld. Det var stildans, runddans, bygdedans, turdans og songdans, konsertar og kurs for vaksne og barn.

SAFFA sitt bidrag var å rekruttera spelemenn/musikkgrupper til å delta i dugnadsspel lørdag kveld frå kl. 21.00 - inkl. Nattdans frå midnatt og utover. Lista trekkspillklubb var på bytur den helga og blei med på dansespelet. Sjå http://www.myspace.com/ltklubb/music/playlists

 

Gamle Hvamsdagen søndag den 22. august 2010.

Stor SAFFA-mønstring fra kl. 12.00 til 17.00.

SAFFA-laga stilte med stort og variert program på denne dagen:

 • De FRIKAR-inspirerte Halling-gutta fra Drøbak viste sine kunster i lausdans. Se også:
 • Kathleen Brevik har gjennom mange år gjort en formidabel jobb med innsamling av folkemusikkstoff i Follo og har nylig gitt ut et hefte med det siste materialet som er klart. Sammen med sitt Follo Gammeldans Ensemble fortalte hun om arbeidet og presenterte stoff fra heftet.
 • Gabriel Wilhelmsen fra Drøbak kom til fylkesfinalen i årets UKM (Ungdommens kulturmønsting). Han ga oss en konsert med vakker gitarsolo.
 • Vanita Gro Elton fra Lørenskog og hennes dansepartner ga oss en smakebit av orientalsk inspirert folkedans. Et eksotisk og populært skue for oss nordboere.
 • Spelemannslaget De frilynde spilte til fridans.
 • Ellers medvirket Ullensaker Spellmannslag, Nitelva Spellmannslag og folkedanslaget Kjerringa med staven, Moulineten stildansgruppe, Folkedanslaget Springar`n og Leikarringen Rakne.
 • Dans og sangleker for alle barna var et populært innslag i programmet, men også for de voksne ble det sjanse til en svingom på plattingen.

 

Oppdatert kjøreplan pr. 19.08:

Se også museets egen side:

http://www.akersmus.no/gamlehvam/

 

Strategidebatt i SAFFA

SAFFA-årsmøtet starta ein debatt om finansieringsmåtar og vegvalg. Innføring av lagskontingent  er eit sentralt tema. Bli med på debatten.

Når du leverer tippelappen. Husk Grasrotandelen til SAFFA!

SAFFA er nå registrert i Frivillighetsregisteret, og kan motta di gave uten at det koster deg noe!

Sett av tid til sørmarkakurset 7.-9. januar 2011

Det er planen å utvikla kurshelga vidare i tråd med innspel frå sist samling. Me vil invitera alle deltakarar til å bli med alt frå fredag kveld. Då vil det bli fridans og konsertar med både lærarar og elevar. Kursa i fele, trekkspel, torader, komp.,hardingfele, halling/laus vil gå vidare. Innan dans, så er det ønskje om å få ein repetisjon på Finnskog-polsen. Det vil vidare bli lagt eit helgeseminar for kulturskoleelevar dit.

Leikarringen i Moss, Leikarringen Frøy ved UMB og Leikarringen Symra i Oslo nye SAFFA-medlemmer

Vi ønsker laga velkommen som medlem og håper å kunne gi tilbake en følelse av et styrket fellesskap i regionen. Basis for SAFFA er Akershus fylke, men i erkjennelse av at hele "Stor-Vikaregionen" hører til samme miljø, ble det for noen år siden åpnet opp for å ta inn medlemmer også fra fylkene omkring.

Suksess for sørmarkakurset 9. og 10. januar 2010

I alt var det 120 spelemenn og dansarar samla på årets sørmarkakurs. Programmet var tett, og deltakarane viste stor entusiasme. Den jamne og gode framgangen arrangementet har hatt dei siste åra gir inspirasjon til ei markert vidareutvikling. Du bør alt nå reservera helga den 8. og 9. januar 2011. Kom også med ønske om kurstilbud som du er interessert i.

Frikar Anders Aasberg med entusiastiske elevar demonstrerer sine kunster for resten av kurset. Hardingfelekurset med Annbjørg Lien som instruktør spelar til hallingdansen.

 

SAFFA med fyldig program på Gamle Hvamsdagen søndag 23. august 2009

Det er mange år sidan Gamle Hvamsdagen har hatt så mange besøkande. Meir enn 1 500 betalande gjester - i tillegg til eit hundretal aktørar og frivillege.

Fleire danse- og musikkgrupper viste eit breitt utvalg av tradisjonsstoff - frå gammelpols og storgards-dans til meir orientalsk inspirert magedans. Ellers var anledning til å svinga seg på plattingen både for store og små. Bilder her. Last ned detaljert program her, eller slå opp på museet si eiga heimeside.

Stildansgruppa Moulineten i aksjon på Gamle Hvam 2009.

Nesodden danselag med halling og break på TV2  den 15. mai 2009
I veka før 17. mai fekk SAFFA spørsmål frå programmet God morgen Norge om å stilla med unge dansarar til å laga 17. mai-stemning i programmet fredag morgon. SAFFA tok då kontakt med eit av dei nyaste medlemslaga, og leiaren, Kari Mariussen tok affære. Presentasjonen av unge lausdansarar frå Nesodden passa godt inn i oppløpet til rybaksuksessen i Moskva.

Dans som forener

Dette er tittelen på ein kronikk av doktorgradsstudent ved Universitetet i Oslo, Mona Stang i Aftenposten den 20. mai. Ho skriv: "Dansegruppen Frikars opptredener sammen med Alexander Rybak har vakt interesse for en danseform med historiske aner".  Og ho held fram:

"En av de mest interessante kildene til førmoderne dans, nedskrevet mens våre bergbilder var i en sluttfase, er Platons Lovene, hvor bl. a. dansens sosiale funksjon drøftes, og hvor forfatteren faktisk bruker noen av de samme kategoriene og teoetiske utgangspunktene som moderne antropologiske arbeider om dans.

Platon diskuterer dansens rolle i moralopplæringen, og ser aktiviteten som en en type uskrevne regler - grunnleggende for staten velbefinnende. Å danse betydde å være sosialisert, mens den som ikke kunne danse ble betraktet som udannet og ikke-borger.

Helleristninger, krukdans og andre tradisjonelle danseformer viser arv fra tidligere tider da bevegelse ble sett på som kommunikasjon på lik linje med det talte ord, og er alle viktige for å forstå fortidig mentalitet og rasjonalitet.

Hulda Garborg og den frilynde ungdomsrørsla gjorde en formidabel innsats for å ta vare på de norske dansene, bl. a. ved å oppsøke etterkommerne etter vikingtidens og middelalderens nordmenn på Færøyene for å lære seg "ekte" ringdans.

Som globalt fenomen kan dans forene og bygge broer. Både dansebevegelser og det de symbolliserer er ofte felles for mennesker over store områder. Dans forteller derfor også om kulturkontakter i fjern fortid - og kan danne grunnlag for nye - slik som møtet mellom russere og nordmenn i krukdans og kosakkdans i Moskva i 2009."

 

Årsmøte i SAFFA på Olavsgård hotell torsdag den 16. april 2009
Tone Eidsvold - primus motor i folkedansmiljøet i Østfold - nytt styremedlem etter Espen Thomsen, som hadde sagt frå seg gjenvalg. Styret arbeider nå saman med Akershus Musikkråd for å få på plass ei 20% stilling som ein start på etablering av ein fast administrativ og fagleg base for miljøet vårt i "stor-osloregionen".

Dans for livet!
Står det i Aftenposten si magasinutgåve fredag den 17. april.

Det er professor Jonathan Skinner ved Queen`s University i Belfast som har funne ut dette. I ein rapport han har skrive for Changing Ageing Partnership syner han til korleis sosial dansing  - med ein eller fleire partnarar - reint konkret fører til eit forlenga liv. Dans får dei eldre til å leva sunnare, kjenna seg meir lukkelege og leva lengre. Skinner har forska på dansande eldre i Nord-Irland, Blackpool og i Sacramento, USA. I tillegg til at pardans i ulike variantar får dei eldre til å koma seg ut, og å føla at dei har eit mål i livet, fører sjølve aktiviteten til å flytta fokus bort frå verk og smerte som kjem av høg alder. I tillegg har dansen den effekten at den fører folk saman.

Me helsar alltid med glede at forskarar kan bekrefta det me har visst heile tida - og me kan legga til: Effekten blir større dess tidlegare du startar!

Bruk ordningane for tilskot til vaksenopplæring

Spelemannslaget De frilynde har fram til i 2008 - som mange andre lag - vore likegyldige til denne støtteordninga. Bare for 1. halvår dette året fekk laget ei støtte på kr. 5.600 kroner til sine øvingar. Søkeprosedyre og rapport er enkel. Ta kontakt med SAFFA viss du treng tips om framgangsmåte.

Suksess for SAFFA-kurs på Sørmarka 10. og 11. januar 2009

Det var ialt ca 110 aktørar i sving i "tidenes" SAFFA-kurs på Sørmarka i januar. Ca halvparten musikarar og halvparten dansarar. SAFFA tek sikte på å halda på denne 2. helga i januar som kurshelg, så sett kryss ved 9. og 10. januar 2010 alt nå.  Du kan lesa meir om kurset her.

Dette faste, årlege kurset er eit samarbeid med Akershus Musikkråd.

Samling av tradisjonsmusikk frå Akershus

Dokumentasjonssenteret for musikk i Akershus  er et samarbeidsprosjekt mellom

Fylkesbiblioteket i Akershus og Akershus musikkråd.  Senteret har bl.a. produsert 48 CD-plater med folkemusikk fra Akershus. Se oversikten for å finne ut om det er registrert stoff fra din kommune. Har du materiale å føye til samlingen?

Tonje Lien Barkenæs har transkribert gamle lydopptak

I samarbeid med Spelemannslaget De frilynde, har Tonje L. Barkenæs hausten 2008 transkribert 13 slåttar av stoffet etter Christian Mærli i Enebakk. Dei gamle lydopptaka finst på Dokumentasjonssenteret for musikk i Akershus, og arbeidet blei finansiert med stipend frå Ski musikkråd. De frilynde presenterte ein del av materialet på konsert på Rådhusteateret i Ski lørdag 17. januar. Her kan du lasta ned noter til eit utvalg av slåttane.  Nummereringa av slåttane refererer seg til lydopptaka. Resten av dei 13 slåttane finn du her. Neste steg må bli å få gode arrangement.

Jan T. Karsen, Skien har sett på utvalg 1 av slåttane, og skriv: "De er spilt igjennom, og er meget interessante av flere grunner:

 • Alder: Disse er fra 1800-tallet, og minst 3 av dem har vandret
 • Melodiføring: Låtene skiller seg klart fra den senere gammeldansen, og har flere uvanlige overganger. Etter min oppfatning grenser de mot kunstmusikk, men er likevel enkle.
 • Paralleller: Melodier fra vestre Dalarna i Sverige, altså svenske grensetrakter. Disse har også denne eiendommelige kombinasjonen av kunstnerisk kvalitet og enkellhet.

 

Årsmøte i SAFFA torsdag 3. april 2008

Møtet blei avvikla i ei positiv stemning og hadde ein kreativ diskusjon om ei meir offensiv framtid for folkedans- og folkemusikkfeltet i regionen. Anne Hval Jensen og Odd Jensen takka for seg i styret. Nye styremedlemmer er Marita Ramstad og Erik Jødahl. Varamedlemmer til styret er Per-Erik Berge og Jon Arekol. Last ned årsmøtedokument.

 

Gratis presentasjon av alle SAFFA-lag/grupper

Sortert på gruppene dans og musikk, vil alle SAFFA-medlemmer nå ha si eiga, gratis presentasjonsside på denne nettplassen. Kvart enkelt medlemslag har sin unike adresse som eit "skråstrek-domene" under www.saffa.no. Send inn kontaktopplysningar, øvingsplass- og tid, og litt info om laget - gjerne med bilete - så skal det bli lagt inn. Dette er aktivt "salg" for å gjera vårt arbeid kjent, så stå på!  Tor Skauli har tatt på seg å legga inn info på medlemssidene. Send stoff til han på e-post toskauli@online.no .

 

Nye medlemmer i SAFFA fra 2007

2007 og 2008:

 1. Leikarringen Huldra. Ringen har base i Røyken. Sjå www.leikarringen-huldra.org.
 2. Østerdølenes Spellmannslag, Oslo - mellom dei aller beste laga på dansespel i landet.
 3. Enebakk Spelemannslag. Nystarta lag med "Honndalstausa" Marianne Tomasgård som musikalsk leiar.
 4. Bærum spellemannslag er laget som folkemusikknestoren Hallvard Kvåle leia i mange år.
 5. Rundsnuen Danselag.   Ein av dei mest aktive ringane i BLS-miljøet i Oslo.
 6. Furuleiken spell- og danselag. Øvelse hver mandag på grendehuset på Nordre Oppdal på Roa.
 7. Streng&Belg.
 8. Telelaget i Oslo.

2009:

 1. Nesodden danselag. (Halling og break for barn).
 2. Ringerike Hardingfelelag
 3. Brattibakklaget
 4. Elvelangs

2010:

 1. Leikarringen i Moss
 2. Leikarringen Frøy ved UMB på Ås
 3. Leikarringen Symra, Oslo

2011:

 1. Bærum Gammeldans
 2. Venner av gammeldans i Asker
 3. Laget for folkemusikk
 4. Flatlusa, Ås
 5. Grenselaust
 6. Sofienberg spellemannslag
 7. Valdreslaget
 8. Østerdølenes folkedanslag

Alle grupper og lag som aksepterer SAFFA sine vedtekter kan bli medlem. Det er ingen medlemskontingent. Velkommen som medlemslag i SAFFA!! Meir om SAFFA-organisasjonen her: http://www.saffa.no/orgkart.htm

Ansvarleg redaktør for nettstaden: Nils Seland.

 

 

 

 

Vivamus ac purus. Nullam interdum ullamcorper libero. Morbi vehicula imperdiet justo. Etiam mollis fringilla ante.

 

Donec et dui. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Etiam mi libero, luctus nec, blandit ac, rutrum ac, lectus

 

 

 

SAFFA - Samarbeidsorganet for folkedans og folkemusikk i Akershus - post@saffa.no