Leikarringen i Moss, Leikarringen Frøy ved UMB og Leikarringen Symra i Oslo nye SAFFA-medlemmer

Vi ønsker laga velkommen som medlem og håper å kunne gi tilbake en følelse av et styrket fellesskap i regionen. Basis for SAFFA er Akershus fylke, men i erkjennelse av at hele «Stor-Vikaregionen» hører til samme miljø, ble det for noen år siden åpnet opp for å ta inn medlemmer også fra fylkene omkring.