Leikarringen Peer Gynt

Navn på gruppe/lag:Leikarringen Peer Gynt
Kontaktperson:Leder: Espen Thomsen
Mobiltelefon:Espen: 98615884
Kristian Gladheim: 9133 9670 (også med i styret)
E-post: Lederleik.peergynt@gmail.com
E-post: Instruktørespenthomsen@hotmail.com
Hjemmeside:http://www.leikarringen.no og https://www.facebook.com/groups/338188599554987/
Hovedaktivitet:Se hjemmesiden vår
Øvingsdag:Leikarringen øver på Kjellervolla skole onsdager fra klokka 19:00 til 21:00.
Øvingssted:Kjellervolla Skole, Lillestrøm
Fri kommentarer/kort infoLeikarringen Peer Gynt har de siste årene hatt utenlandsturer til Finland, Tyskland, Danmark og Sverige. I 2019 feiret vi 70 års jubileum.