Ludvig Mathias Lindemann (1812-1887)

I 2012 kan vi markere 200-årsjubileum for Ludvig Lindemans fødsel. Hans innsamlingsferder på jakt etter folkemelodier eller «Fjeldmelodier» som han også kalte dem, pågikk over ca 25 år (1848-73), og gikk til alle folkemusikk-dalfører og -distrikter vi er godt kjente med i dag. Men også til SAFFAs randsoner; Østfold, Vestfold, Nedre Buskerud, Hadeland. Og i våre nærområder; Nordmarka, Sørkedalen, Maridalen, Sørum, Gjerdrum og Asker. For egen del har jeg forsket litt på «Springdans fra Asker» (nedtegnet allerede ca 1850) som jeg kom over for noen år tilbake i hans «Ældre og nyere norske Fjeldmelodier». (Denne ble framført på SAFFA-kurset 2011 (i typisk 16-dels «bondebarokk» svensk stil, iflg Mats Johansson i fjor).

Her er noen linker, for dem som måtte være interessert:

 http://lindemanslegat.no/?p=596         http://lindemanslegat.no/?cat=45

Torgeir Melien