Medlemmer dans


Utlån av SAFFAs høyttaleranlegg

SAFFA har et Laney CR300 høyttaleranlegg som lånes ut gratis til medlemslagene til bruk på enkeltarrangementer. Dette er opprinnelig eid av Leikarringen Peer Gynt og gitt som gave til Folkedanslaget Springar’n. Springar’n har valgt å gi anlegget videre til SAFFA, slik at alle medlemslagene kan dra nytte av det. Anlegget består av 2 stk. 150 W høyttalere, 4 mikrofoner, forsterker, stativer og kabler. Les mer om anlegget og utlånsreglementet her. Manual for anlegget finner du her.