Medlemmer musikk

Se nederst ang. utlån av SAFFAs musikkanlegg og partytelt til arrangementer.


Utlån av SAFFAs høyttaleranlegg

SAFFA har et Laney CR300 høyttaleranlegg som lånes ut gratis til medlemslagene til bruk på enkeltarrangementer. Dette er opprinnelig eid av Leikarringen Peer Gynt og gitt som gave til Folkedanslaget Springar’n. Springar’n har valgt å gi anlegget videre til SAFFA, slik at alle medlemslagene kan dra nytte av det. Anlegget består av 2 stk. 150 W høyttalere, 4 mikrofoner, forsterker, stativer og kabler. Les mer om anlegget og utlånsreglementet her. Manual for anlegget finner du her.

Utlån av SAFFAs partytelt

SAFFA har et partytelt med grunnflate 6 x 6 meter som lånes ut til medlemslagene til enkeltarrangementer. Partyteltet er lagret hos Akershus musikkråd på Kjeller, og må hentes og bringes dit etter avtale. Søk om lån til post@saffa.no.