Museringen

Navn på gruppe/lag:Museringen
Nedlagt
Kontaktperson (tittel og verv):
Mobilltelefon:
E-post leder:
Instruktør
Heimeside/URL:
Hovedaktivitet:Museringen ble startet i 1992 av ansatte ved Norsk Folkemuseum og instruktør Bodil Ousdal. I årenes løp er det blitt endel utskiftninger av «mannskap», noe som er naturlig når danserne må regnes i seniorklassen.
Reportoaret består hovedsaklig av turdanser samt noen rekkedanser og bygdedanser.  Om sommeren har Museringen ansvaret for noen av Folkemuseets søndagsdanser.  Museringen er også interessert i små oppdrag som vanligvis gjøres uten ekstra vederlag for danserne. Vi synes folkedans er god og morsom trim!
Øvingsdag:
Øvingssted:Norsk Folkemuseum
Fri kommentarer/kort info