Museumsdagene 2020 og 2021

SAFFA har en lang tradisjon med å opptre på Gamle Hvamsdagen på museet på Nes på Romerike. De siste årene har vi dekket flere museum, bl. a. Eidsvoll bygdetun, Follo museum og Skedsmo bygdetun.

På grunn av korona-situasjonen, ble disse arrangementene avlyst i 2020. I 2021 ble det gjennomført arrangementer søndag 22. august på to steder, begge med 6-7 innslag fra musikkgrupper og dansegrupper organisert av SAFFA:

Gamle Hvamsdagen på Gamle Hvam museum

Bygdetundagen på Eidsvoll bygdetun.