NB! SAFFA-KURSET 16. og 17. JAN 2021 AVLYST!

Saffa-kurset 2021 er avlyst på grunn av den rådende korona-situasjonen. 

Vi ser dessverre ingen annen utvei enn å avlyse/utsette til januar 2022. Velkommen på kurs da!