SAFFA-kurs 12. og 13. januar 2019

SAFFA-kurset 12. og 13. januar 2019.

For å testa ut ein ny arena, med gode og samla kursfacilitetar og med betydeleg lettare kommunikasjons- og reisemuligheter, så valde SAFFA Olavsgaard hotell på Skjetten til januarkurset 2019.

Olavsgaard hotell