Norsk Folkemuseums Dansegruppe

Navn på gruppe/lag:Norsk Folkemuseums Dansegruppe
Kontaktperson:Siren Hermansen (leder)
Mobiltelefon:915 44 584
E-post:siren.hermansen@norskfolkemuseum.no
Heimeside/URL:http://www.folkedansen.no
Hovedaktivitet:Norsk Folkemuseums Dansegruppe ble startet i 1954 av Signe Kjellberg. Gruppen består idag av ca. 80 dansere fordelt på flere trinn fra 6 år til voksen alder.  Repertoaret er bygget opp rundt norske dansetradisjoner, med hovedvekt på bygdedanser og varierte turdanser.
Øvingsdag:Mandag, onsdag, torsdag
Øvingssted:Norsk Folkemuseum, Bygdøy
Fri kommentarer/kort info