Nye styremedlemmer i SAFFA fra 2023

På årsmøtet i SAFFA 17. april 2023 fikk SAFFA to nye styremedlemmer og to nye varamedlemmer. Bjarne O. Braastad fortsetter som leder. Marianne Tomasgård og Brynjar Bratland fortsetter som styremedlemmer. Grethe Bekkedal Skrebergene går av som styremedlem, men fortsetter som varamedlem. Trine Sennerud Melby går av som nestleder siden hun er innstilt som nytt styremedlem i Akershus musikkråd. Med dette har vi representanter i styret fra lag i alle tre fylker som SAFFA primært dekker: Akershus, Oslo og Østfold. Se oversikt over styret med kontaktinformasjon under Om organisasjonen (nederst).

Nye styremedlemmer fra 2023

Ingrid Løkken, Ullensaker, folkedanser, medlem av Valdreslaget i Oslo og Hallinglaget.

Ingrid er en svært erfaren folkedanser, fra Heidal i Gudbrandsdalen, og er instruktør i springleik. Hun er aktiv i Bygdelagssamskipnaden i Oslo (BLS) og medlem av Folkedansnemnda der. Ingrid er en ivrig deltaker på SAFFA-kursenes folkedanskurs. Ingrid vil bli en viktig ressurs for SAFFA i kraft av hennes omfattende erfaring og gir SAFFA en direkte kontakt til BLS med det viktige og omfattende folkedansmiljøet i Oslo, som en av de tre sentrale fylkene SAFFA dekker.

Laila Finvik Pettersen, Drøbak, musiker, medlem av Follofeler og Bølingen.

Laila er musiker og pedagog og jobber som lektor ved musikklinja på Oslo by steinerskole hvor hun også sitter i ledelsen. Laila har utdannelse som sanger og gitarist med hovedfokus på tidligmusikk, har tidligere undervist i kulturskolen og sitter i flere styrer. Hun er således vant til administrasjon og langtidsplanlegging, både som freelancer og i skolesystemet. Hun er svært interessert i folkemusikk og folkedans og har som mor til to barn vært svært aktiv for å oppsøke alt som finnes av folkemusikk- og folkedanstilbud for barn og unge.

Laila vil bli en viktig ressurs for SAFFA-styret fremover, spesielt med tanke på det viktige rekrutteringsarbeidet SAFFA er inne i.

Nye varamedlemmer fra 2023

Tone Eidsvold, Sarpsborg, folkedanser, leder i Eidsiva fylkeslag av NU (Østfold) og med i Folkedansnemnda i BUL Sarpsborg.

Tone er en svært erfaren folkedanser, leder og instruktør innen folkedans. Hun har tidligere vært styremedlem i SAFFA 2009-2015 og er NUs kontaktperson for instruktørkursene under SAFFA-kurset. Tone har dokumentert springdansen i Østfold på film og jobbet med videreføring av dansetradisjonen og med seminaret «På grensen…» – samarbeidet om danse- og folkemusikktradisjonene på begge sider av grensa Norge/Sverige gjennom mange år.

Tone vil, i tillegg til sin omfattende generelle kompetanse, gi SAFFA bedre kontakt med folkedanslagene i Østfold, som en av de tre sentrale fylkene SAFFA dekker.