Organisasjonsarkiv

Årsmøtedokument og info-skriv:

  ÅrRepresentantskaps/ årsmøteprotokollÅrs-meldingRegn-skapAndre dokumenter
2024Årsmøteprotokoll 2024 (kommer)ÅrsmeldingRegnskapHandlingsplan for 2024
2023Årsmøteprotokoll 2023ÅrsmeldingRegnskapVedtekter endret på årsmøtet 2023
2022Årsmøteprotokoll 2022ÅrsmeldingRegnskap
2021Årsmøteprotokoll 2021ÅrsmeldingRegnskap
2020Årsmøteprotokoll 2020Årsmelding Regnskap 
2019Årsmøteprotokoll 2019Årsmelding Budsjett
Revisormelding
Vedtatt endring av vedtekter
2018Årsmøteprotokoll 2018ÅrsmeldingRegnskap   Budsj 
2017Årsmøteprotokoll 2017ÅrsmeldingRekneskap    
2016Årsmøteprotokoll 2016ÅrsmeldingRekneskap 
2015Årsmøteprotokoll 2015ÅrsmeldingRekneskap 
2014Årsmøteprotokoll 2014ÅrsmeldingRekneskap 
2013Årsmøteprotokoll 2013ÅrsmeldingRekneskap 
2012Årsmøteprotokoll 2012ÅrsmeldingRekneskap 
2011Årsmøteprotokoll 2011ÅrsmeldingRekneskap 
2010Årsmøteprotokoll 2010ÅrsmeldingRekneskap 
2009Årsmøteprotokoll 2009ÅrsmeldingRekneskap 
2008Årsmøteprotokoll 2008ÅrsmeldingRekneskap 
2007Årsmøteprotokoll 2007ÅrsmeldingRekneskap 
2006Årsmøteprotokoll 2006ÅrsmeldingRekneskap 
2005Årsmøteprotokoll 2005ÅrsmeldingRekneskap 
2004Årsmøteprotokoll 2004ÅrsmeldingRekneskap 
2003Ordinært. repr.m.        Ekstraord repr.mÅrsmeldingRekneskap 
2002RepresentantskapsmøteÅrsmeldingRekneskap   Årsm. 
2001 ÅrsmeldingRekneskap    Årsm 
2000RepresentantskapsmøteÅrsmeldingRegnskapMedlemslag      SAFFA-info
1999RepresentantskapsmøteÅrsmeldingRegnskapAU-møter      SAFFA-info (Kurs)
1998RepresentantskapsmøteÅrsmeldingRegnskapAU-møter        Kursdelt.      Kursbehov      SAFFA-info  
1997RepresentantskapsmøteÅrsmeldingRegnskapKontaktpersonar lokallag      Reg.skjema    SAFFA-info
1996RepresentantskapsmøteÅrsmeldingRegnskapMedlemslag    SAFFA informasjon
1995RepresentantskapsmøteÅrsmelding Danseinstruktørar   Kurs      Avis SAFFA informasjon   Doksenterreg
1994RepresentantskapsmøteÅrsmeldingRegnskaoKurs      SAFFA informasjon
1993RepresentantskapsmøteÅrsmeldingRegnskapMedlemslag        SAFFA informasjon
1992RepresentantskapsmøteÅrsmeldingRegnskapMedlemslag        SAFFA informasjon      Adresser  
1991RepresentantskapsmøteÅrsmeldingRegnskapKurs
1990RepresentantskapsmøteÅrsmeldingRegnskapKurs      SAFFA informasjon
1989RepresentantskapsmøteÅrsmeldingRegnskapAU2501        AU1603      AU1304  Medl.
1988Repr. møte 0303 Formannsmøte 0505 Formannsmøte 2710ÅrsmeldingRegnskapBudsjett       AU1404   AU2609 AU0505     AU0706    AU1910 Kurs     SAFFA informasjon
1987250287            290987ÅrsmeldingRegnskapVedtektsendr.   Medlemslag    SAFFAinfo
1986  RegnskapSAFFA informasjon
1985   SAFFA informasjon
1984   SAFFA informasjon
1983   SAFFA informasjon
1982   SAFFA informasjo            Anna info
1981   SAFFA informasjon