Organisasjonsarkiv

Årsmøtedokument og info-skriv:

  År Representantskaps/ årsmøteprotokoll Års-melding Regn-skap Andre dokument
2020 Årsmøteprotokoll 2020 Årsmelding  Regnskap  
2019 Årsmøteprotokoll 2019 Årsmelding  Budsjett
Revisormelding
Vedtatt endring av vedtekter
2018 Årsmøteprotokoll 2018 Årsmelding Regnskap   Budsj  
2017 Årsmøteprotokoll 2017 Årsmelding Rekneskap     
2016 Årsmøteprotokoll 2016 Årsmelding Rekneskap  
2015 Årsmøteprotokoll 2015 Årsmelding Rekneskap  
2014 Årsmøteprotokoll 2014 Årsmelding Rekneskap  
2013 Årsmøteprotokoll 2013 Årsmelding Rekneskap  
2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmelding Rekneskap  
2011 Årsmøteprotokoll 2011 Årsmelding Rekneskap  
2010 Årsmøteprotokoll 2010 Årsmelding Rekneskap  
2009 Årsmøteprotokoll 2009 Årsmelding Rekneskap  
2008 Årsmøteprotokoll 2008 Årsmelding Rekneskap  
2007 Årsmøteprotokoll 2007 Årsmelding Rekneskap  
2006 Årsmøteprotokoll 2006 Årsmelding Rekneskap  
2005 Årsmøteprotokoll 2005 Årsmelding Rekneskap  
2004 Årsmøteprotokoll 2004 Årsmelding Rekneskap  
2003 Ordinært. repr.m.        Ekstraord repr.m Årsmelding Rekneskap  
2002 Representantskapsmøte Årsmelding Rekneskap   Årsm.  
2001   Årsmelding Rekneskap    Årsm  
2000 Representantskapsmøte Årsmelding Regnskap Medlemslag      SAFFA-info
1999 Representantskapsmøte Årsmelding Regnskap AU-møter      SAFFA-info (Kurs)
1998 Representantskapsmøte Årsmelding Regnskap AU-møter        Kursdelt.      Kursbehov      SAFFA-info  
1997 Representantskapsmøte Årsmelding Regnskap Kontaktpersonar lokallag      Reg.skjema    SAFFA-info
1996 Representantskapsmøte Årsmelding Regnskap Medlemslag    SAFFA informasjon
1995 Representantskapsmøte Årsmelding   Danseinstruktørar   Kurs      Avis SAFFA informasjon   Doksenterreg
1994 Representantskapsmøte Årsmelding Regnskao Kurs      SAFFA informasjon
1993 Representantskapsmøte Årsmelding Regnskap Medlemslag        SAFFA informasjon
1992 Representantskapsmøte Årsmelding Regnskap Medlemslag        SAFFA informasjon      Adresser  
1991 Representantskapsmøte Årsmelding Regnskap Kurs
1990 Representantskapsmøte Årsmelding Regnskap Kurs      SAFFA informasjon
1989 Representantskapsmøte Årsmelding Regnskap AU2501        AU1603      AU1304  Medl.
1988 Repr. møte 0303 Formannsmøte 0505 Formannsmøte 2710 Årsmelding Regnskap Budsjett       AU1404   AU2609 AU0505     AU0706    AU1910 Kurs     SAFFA informasjon
1987 250287            290987 Årsmelding Regnskap Vedtektsendr.   Medlemslag    SAFFAinfo
1986     Regnskap SAFFA informasjon
1985       SAFFA informasjon
1984       SAFFA informasjon
1983       SAFFA informasjon
1982       SAFFA informasjo            Anna info
1981       SAFFA informasjon