SAFFA
SAFFA

(Lenger nede på denne sida finn du historiearkivet til SAFFA og link til vedtekter og årsmøtedokument)  

                                                  

Om oss:

Kort historie, vedtekter og tilgjengeleg organisasjonsarkiv:

 

SAFFA blei formelt etablert på konstituerande generalforsamling i mars 1981 som eit svært laust samansett fellesorgan for folkemusikk- og folkedansgrupper i regionen.

Sverre Stuedahl frå "Skjetten Internasjonale folkedanslag", var formann i SAFFA dei første åra fram t.o.m. 1987. Andre leiarar har vore: Britt Hauge Svendsen (1988), Rolf Evju (1989), Harald Devold (1990-91), Alf Døhlen (1992), Anne Ma Devold (1993-94), Olav Ruud (1995-98), Vidar Wien Andresen (1999-2002)

Terje Hjørnevik var kasserar ein lang periode frå midt på 1980-talet.

 

Bygdelagssamskipnaden (BLS), lokalisert med sitt samlingshus i Nordahl Brunsgt. 22 i Oslo, var då Noregs Ungdomslag (NU) sitt fylkeslag for både Oslo og Akershus. Men den gongen var det i SAFFA eit relativt stort innslag av lag som dreiv med internasjonal folkedans, og dette var kanskje ein av grunnane til at dei ikkje knytte seg formelt til NU.

 

SAFFA er ganske utradisjonelt i oppbygginga - etter som det ikkje er verken lagskontingent eller personleg kontingent. Ein idé bak dette, er at SAFFA skulle vera eit "lågterskel"-tilbod som det skulle vera enkelt og rimeleg å slutta seg til, og at det dermed skulle ha ein sjanse for å dekka det aller meste av det som rører seg på området i regionen. Dette ville gi organisasjonen større tyngde - både fagleg og i offentlege miljø.

Akershus musikkråd har lenge fylt ein aktiv rolle som støttespelar for SAFFA - bl. a. i arbeidet med å skaffa fylkeskommunal stønad til arbeidet.

Kurs har vore ein viktig pillar i arbeidet heile tida. Den første tida var det årlege helgekurset i Hurdal. Sidan 2002 har kurset vore på Sørmarka kurs- og konferansesenter, adresse Siggerud. I januar 2018 blei kurset - for første gong - lagt til Olavsgaard hotell på Skjetten.

I 2018 har SAFFA ca 70 medlemslag. Lag frå Akershus dannar hovudstammen, men det er også med lag frå Oslo, Hedmark, Buskerud og Østfold. Vi trur det er viktig å skapa ein større allianse om ein skal få til eit handlekraftig regionapparat i Oslofjord-området.

Denne regionen er den mest tettbefolka i landet, og det er to ulike aspekt med tradisjonsarbeidet vårt.

  1. Det bur folk her frå alle kantar av landet, og det er fint om ein kan stimulera til at desse dyrkar sin heimetradisjon vidare.
  2. Det er mykje lokalt tradisjonsstoff frå dette området som har vore lite på-akta gjennom lang tid. SAFFA ønskjer å bidra til å ta vare på den.

 

SAFFA er - frå 2011 - medlem av FolkOrg og er organisasjonen sitt regionlag/områdelag for Oslofjord-området.

Frå aug. 2011 til aug. 2013 hadde SAFFA eit prosjekt med navnet Spillevinka. Eit viktig mål med prosjektet var å fremja folkemusikk og folkedans i kulturskolane og i skoleverket forøvrig. Marianne Tomasgård var tilsett prosjektleiar i 70% stilling.

I 2014 heldt Marianne fram som leiar for eit prosjekt finansiert av Kulturrådet. Dette gjekk på vidare arbeid med å finna tilbake gamle dansetradisjonar i Akershus og var ein del av grunnlagsarbeidet for Bygda dansar-prosjektet "Akersarv".

 

I perioden 2015-2017 var Marianne fast kontaktperson for SAFFA i Bygda dansar-prosjektet - Akersarv.

 

Bygda dansar hadde si avslutningsforestilling på kulturhuset i Sandvika 5. og 6. mai 2017. Etter dette er det viktig oppgave for SAFFA å legga til rette for at denne flotte ungdomsgjengen kan dyrka dansen og musikken vidare i vår region.

 

Frå august 2017 har Marianne Tomasgård vore tilsett som folkemusikk- og folkedanskonsulent for Akershus - med Akershus musikkråd som formell arbeidsgjevar.

 

SAFFA har etablert ein hefteserie med noter frå kjende tradisjonskjelder i fylket.

Pr. 2017 er 6 hefter ferdige. Fleire hefter kjem:

Hefte 1: Nordskaug-hefte
Hefte 2: 4 Dansemelodier fra Follo
Hefte 3: 20 springdanser og 10 hallinger
Hefte 4: 19 Runddansslåtter
Hefte 5: 24 Springdanser og masurkaer
Hefte 6: 15 danseslåtter etter Christian Mærli fra Enebakk

Hefte 7: Slåtter fra nordre Follo

 

Organisasjonen:

Årsmøtet er øverste organ i SAFFA.

Organisasjonsnummeret til SAFFA er 985 564 442

SAFFA er registrert i Frivilighetsregisteret

Frå våren 2011 har SAFFA gått inn i rollen som områdelag i FolkOrg.

Frå årsmøtet 2019 er det i vedtektene markert ei tydelegare todeling av SAFFA:

1. SAFFA som Områdelag i FolkOrg har 3 styremedlemmer og eitt varamedlem som alle er med i FolkOrg, og pr. 2019 er det 11 medlemslag.

2. SAFFA som Nettverk har eit styre på 5 personar og omlag 70 grupper og lag i heile Viken-regionen som medlemmer. Ein del av desse nettverksmedlemmene er FolkOrg-lag som er innmeld i andre områdelag.

 

Kontakt SAFFA:

Post- og kontoradresse: c/o Akershus musikkråd, Trondheimsv. 50E, 2007 KJELLER.

Slik finn du vegen til kontoret.

Styreleiar/Adm:   Nils Seland  post@saffa.no   og tel.: 906 66 867

 

Vedtekter oppdatert fram til 2000

Vedtekter vedtatt av årsmøtet 2011

Vedtekter oppdatert 2015

Vedtekter oppdatert pr. 2019

Samordna registermelding 2017

 

På årsmøtet blir det valt eit styre på 5 medlemmer. Styreleiar, nestleiar, eit styremedlem og eit varamedlem til styret skal vera medlem i FolkOrg.

 

Styre- og varamedlemmer  frå april 2019 til april 2020:

 

Leiar: Nils Seland

Tel: 9066 6867

E-post: post@saffa.no

Nestleiar: Elin Synnøve Solberg

Tel: 934 56 741

E-post: elinssol@online.no 

 

Marianne Tomasgård

Tel: 909 52 434

E-post: marianne.tomasgaard@saffa.no

 

Grethe Bekkedal Skrebergene

Tel: 950 78 005

E-post: gb-skreb@frisurf.no

 

Brynjar Bratland

Tel: 907 33 573

E-post: brynj-br@online.no

 

Varamedlem:

Marit Vestrum

Tel.: 452 14 352

E-post: maritvestr@outlook.com

 

Årsmøtedokument:

  År

  Representantskaps/

årsmøteprotokoll

  Årsmelding   Rekneskap           Andre dokument
         
         
2019 Årsmøteprotokoll 2019      Budsjett Vedteken endring av vedtekter
2018 Årsmøteprotokoll 2018 Årsmelding Regnskap   Budsj  
2017 Årsmøteprotokoll 2017 Årsmelding Rekneskap     
2016 Årsmøteprotokoll 2016 Årsmelding Rekneskap  
2015 Årsmøteprotokoll 2015 Årsmelding Rekneskap  
2014 Årsmøteprotokoll 2014 Årsmelding Rekneskap  
2013 Årsmøteprotokoll 2013 Årsmelding Rekneskap  
2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmelding Rekneskap  
2011

Årsmøteprotokoll 2011

Årsmelding Rekneskap  
2010 Årsmøteprotokoll 2010 Årsmelding Rekneskap  
2009 Årsmøteprotokoll 2009 Årsmelding Rekneskap  
2008 Årsmøteprotokoll 2008 Årsmelding Rekneskap  
2007 Årsmøteprotokoll 2007 Årsmelding Rekneskap  
2006 Årsmøteprotokoll 2006 Årsmelding Rekneskap  
2005 Årsmøteprotokoll 2005 Årsmelding Rekneskap  
2004 Årsmøteprotokoll 2004 Årsmelding Rekneskap  
2003

Ordinært. repr.m.       

Ekstraord repr.m

Årsmelding Rekneskap  
2002 Representantskapsmøte Årsmelding Rekneskap   Årsm.  
2001   Årsmelding Rekneskap    Årsm  
2000 Representantskapsmøte Årsmelding Regnskap Medlemslag      SAFFA-info
1999 Representantskapsmøte Årsmelding Regnskap AU-møter      SAFFA-info (Kurs)
1998 Representantskapsmøte Årsmelding Regnskap

AU-møter        Kursdelt.      Kursbehov      SAFFA-info

 

1997 Representantskapsmøte Årsmelding Regnskap

Kontaktpersonar lokallag      Reg.skjema    SAFFA-info

1996 Representantskapsmøte Årsmelding Regnskap Medlemslag    SAFFA informasjon
1995 Representantskapsmøte Årsmelding  

Danseinstruktørar   Kurs      Avis

SAFFA informasjon   Doksenterreg

1994 Representantskapsmøte Årsmelding Regnskao Kurs      SAFFA informasjon
1993 Representantskapsmøte Årsmelding Regnskap Medlemslag        SAFFA informasjon
1992 Representantskapsmøte Årsmelding Regnskap

Medlemslag        SAFFA informasjon      Adresser

 

1991 Representantskapsmøte Årsmelding Regnskap Kurs
1990 Representantskapsmøte Årsmelding Regnskap Kurs      SAFFA informasjon
1989 Representantskapsmøte Årsmelding Regnskap AU2501        AU1603      AU1304  Medl.
1988

Repr. møte 0303

Formannsmøte 0505

Formannsmøte 2710

Årsmelding Regnskap

Budsjett       AU1404   AU2609

AU0505     AU0706    AU1910

Kurs     SAFFA informasjon

1987 250287            290987 Årsmelding Regnskap Vedtektsendr.   Medlemslag    SAFFAinfo
1986     Regnskap SAFFA informasjon
1985       SAFFA informasjon
1984       SAFFA informasjon
1983       SAFFA informasjon
1982       SAFFA informasjo            Anna info
1981       SAFFA informasjon

 

Det første noteheftet SAFFA ga ut

Folder SAFFA  (1987)?

Medlem i Akershus musikkråd frå 1990/91

 

 

 

 

 

KOMP-rapport2014 ZIP

 

 

 

 

 

 

 

Vivamus ac purus. Nullam interdum ullamcorper libero. Morbi vehicula imperdiet justo. Etiam mollis fringilla ante.

 

Donec et dui. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Etiam mi libero, luctus nec, blandit ac, rutrum ac, lectus

 

 

 

SAFFA - Samarbeidsorganet for folkedans og folkemusikk i Akershus - post@saffa.no