Flott Heyerdahl-konsert på Musikkhøgskolen

Anders Heyerdahl (fødd 29. oktober 1832 i AurskogAkershus, død 3. desember 1918) var komponist, musikar, slektsforskar, folklorist og lokalhistorikar. I boka «Urskogs beskrivelse» har han samla solid dokumentasjon bl. a. om folkemusikk- og dansetradisjonen i området. I år er det 100 år sidan han døydde, og Akershus musikkråd ved folkemusikkonsulent Marianne Tomasgård er i ferd med å planlegga fleire aktivitetar for å heidra minnet om denne markante tradisjonsbæraren. Den 27. januar var det flott konsert i Lindemann-salen på Musikkhøgskolen, og 16. nov. er det planlagt stort arrangement i heimbygda hans, Aurskog.

Hjarteleg til lukke, Marianne!

Då er det klart at den nye folkemusikkonsulenten i Akershus har får godkjent sin masteroppgave avlagt ved folkemusikkstudiet i Rauland. Marianne er dermed den person i verden som veit mest om den nå gjenskapte Akershus-springdansen. SAFFA gratulerer.

Endeleg folkemusikkonsulent i Akershus

Kjeller 1. juni 2017

Den 30. april kunne dagleg leiar i Akershus musikkråd, Jon G. Olsen gå ut med at Marianne Tomasgård er tilsett som folkemusikk- og folkedanskonsulent i Akershus i 100% stilling frå medio august 2017.

Akershus fylkeskommune har gått inn med fast løyving, og det er er fylkes-musikkrådet som blir den formelle arbeidsgjevaren.Akershus musikkråd og SAFFA har arbeidd aktivt over mange år for å få dette til – og det er ei historisk hending at me nå har ein fulltids tilsett person til å arbeida med den rike musikk- og dansetradisjonen i fylket.Den kjende «Honndalstausa», Marianne er fødd- og har vakse opp i Nannestad og har hatt folkemusikken med seg heile livet. Far – Ellev var med på skipinga av SAFFA på 1980-talet, og Marianne har vore aktiv i SAFFA i mange år – både som leiar av Spillevinka-prosjektet og som styremedlem og nestleiar.SAFFA helsar Marianne hjarteleg velkomen i stillinga og ser fram til eit strålande og konstruktivt samarbeid til beste for vår felles kulturarv.Nils Seland (styreleiar i SAFFA)

Les også om saka på http://www.musikk.no/akershus/folkemusikkonsulent-i-akershus/ 

Flott arrangement på Follo museum

Flott arrangement på Follo museum

Kjære alle dere som hjalp til på Barnas dag på Follo museum 11. juni.

Tusen takk for innsatsen!Dere trosset været og hjalp oss så det ble et flott arrangement!Publikum trosset også været, så vi hadde godt over 600 besøkende – noe som er svært godt, regnet tatt i betraktning.

Vi prøver stadig å forbedre organiseringen og om du ha ting vi bør ta med i betraktning vil vi gjerne høre om det.

Thore tok noen fine bilder på dagen som dere kan se her:

https://goo.gl/photos/z8a3Wayd44YtXMcw5  

Beste hilsen
K. Jonas Nordby
Follo museum

Gladnytt for SAFFA!

Kjeller 30. mars 2017:

Endeleg er det klart at det kan tilsettast folkemusikk-konsulent i Akershus. Som eit resultat av ei sterk fokusering på folkemusikk og lokaltradisjon i den nye langtidsplanen for kultur i fylket, er det nå sett av midlar som gjer at tilsettingsprosessen kan starta. Stilinga vil bli knytta til Akershus musikkråd og oppstart vil vera 15. august 2017.

På årsmøtet i SAFFA den 30. mars kunne dagleg leiar i Akershus musikkråd, Jon G. Olsen informera om at styret der på møte den 28/3 har gått inn for at det skal lysast ut som full stiling. Musikkrådet set dermed lit til at fylket vil ha ein opptrappingsplan for løyvinga og er innstilt på å skyta inn litt av eigne midlar i ein overgansperiode.

Sjå stillingsutlysingar her: http://www.musikk.no/akershus/akershus-soker-folkemusikkonsulent/