Rallar`n

Navn på gruppe/lag:Rallar’n
Kontaktperson:John Waaler
Mobiltelefon:9575 8942
E-post:johnwaaler@gmail.com
Hjemmeside:
Øvingsdag:Tirsdag
Øvingssted:Ignarbakke
Fri kommentarer/kort info
Rallar’n spiller for Springar’n i Langhuset på Langhus.
Laget har i dag 12 medlemmer.