Rekordinteresse for Sørmarkakurset 7. og 8. januar 2012

På det meste var det 165 dansarar, spelemenn og folkesongarar på Sørmarka samtidig denne helga. 

Musikk og dans i forskjellige former for tretakt (springdans/pols/masurka) frå området rundt Oslofjorden var hovedtema – både for musikarene og for dei som ville dansa. Som bitema kom instruktørane også inn på runddansslåttar frå området. Det var vidare tema frå andre tradisjonar, f. eks. hardingfelespel med Sigrid Moldestad som instruktør. 

Les meir om kurset her.