Romerike Turdanslag

Navn på gruppe/lag:Romerike Turdanslag
Nedlagt
Kontaktperson (tittel og verv):
Mobiltelefon:
E-post:
Heimeside/URL:
Hovedaktivitet:Romerike Turdanslag har som formål å ta vare på de gamle tur- og stildanstradisjoner fra 17- og 1800-tallet.  Dette er danser som ble brukt på de store ballene, og som var i ferd med å gå i glemmeboken. Vi har opptredener, danseseminarer og ball.  Dersom dette er noe for deg, ber vi deg ta kontakt.
Øvingsdag:
Øvingssted:
Fri kommentarer/kort info