SAFFA-historie fra de første årene

SAFFA-styret har lenge jakta på arkivstoff frå den første delen av lagssoga. Nå har Terje Hjørnevik kome med ein perm som han har bevart frå si tid som aktiv. Her er årsmeldingar og rekneskap frå dei alle fleste åra, og ikkje minst – SAFFA Informasjon frå pionertida 1981 og utetter. Tusen takk til Terje!

Her kan du lesa frå historia.