SAFFA-kurset 12. og 13. januar 2019

SAFFA-kurset 12. og 13. januar 2019 er nå historie. Meir enn 120 barn og vaksne – deltakarar og instruktørar var med på å gjera helga til ei flott mønstring for folkemusikken og folkedansen i Akershus og i heile Viken-regionen.

     Les meir om hotellet her : http://www.olavsgaard.no  

Kursene arrangeres med økonomisk støtte av FolkOrg og KOMP. 

Kurs nr. 1–5 er for barn og ungdom og arrangeres i samarbeid med Småleik. Kurs nr. 6-12 er for voksne.

Påmeldingsfristen for kurs nr. 1-5 er 1. januar 2019,

mens kursene for voksne har frist 20. desember 2018.

Folkemusikk-konsulenten i Akershus og Østfold informerer:

«2019 blir et år med mange spennende tilbud til barn og unge folkemusikere, sangere og dansere! SAFFA samarbeider med folkemusikk konsulenten i Akershus og Noregs ungdomslag om barneleikstemnet Småleik og folkedansverktøyet Folkepedia. Barne- og ungdomskursene på årets SAFFA-kurs vil derfor ha et spesielt fokus på å etablere et felles repertoar basert på lokale folkemusikktradisjoner fra Oslo og Akershus. Det blir en felles danseøkt i løpet av dagen og kurskonsert kl. 16.30 for alle deltakerne på kurs 1-5. »

TemaKursomtale
Kurs 1: Folkemusikk 
for barn Kjerringrokk:
 
les meir her– og her
  
Et kurs for barn mellom 9 og 16 år som spiller fele og/eller andre strykeinstrument.I
nstruktører:
Folkemusikktrioen «Kjerringrokk», som består av Elisabet Olhans, Agneta Holmer Mæland og Marianne Tomasgård, alle erfarne kulturskolelærere og utøvere.  Fine feleslåtter læres bort ved lytting og herming, noter blir tilsendt etter kurset. Det blir også en danseøkt. Flere nivåer, og deltakerne bør ha spilt min. 2 år for å være med.

Kurs: Lørdag kl. 10.00 til kl. 17.00.
Kurskonsert: kl. 16.30.
Prisen – kr. 500,- er inkl. stor lunsjbuffet – – – (og soft-is)!
Kurset arrangeres i samarbeid med Småleik.
Kurs 2: Trekkspillkurs for barn
med Stian Aase

Stian har jobbet som kulturskolelærer og utøver på trekkspill i mange år.
Han har utdanning fra Norges musikkhøgskole og jobber i kulturskolene i Ås, Asker og Ski.
På kursdagen lærer han bort låter og enkel arrangering, og det blir samspill med felegruppen under hentekonserten/kurskonserten.
Kurset passer for de som har spilt trekkspill i minst 2 år og er mellom 9 og 16 år.

Kurs: Lørdag kl. 10.00 til kl. 17.00.
Kurskonsert: kl. 16.30.
Prisen – kr. 500,- er inkl. stor lunsjbuffet – – – (og soft-is)!
Kurset arrangeres i samarbeid med Småleik.
Kurs 3: Dans for barn
Instruktør Trine M. Sjølyst
Musikk: Mari S. Ljones  
Kurs: Lørdag kl. 10.00 til kl. 17.00.
Kurskonsert: kl. 16.30.
Prisen – kr. 500,- er inkl. stor lunsjbuffet – – – (og soft-is)!
Kurset arrangeres i samarbeid med Småleik.
Kurs 4: Samspelkurs forungdom
Instrumentuavhengig
Instruktør:
Vegar Vårdal
  
 Vegar har i mange år jobbet mye med ungdommer, og er for tiden ansvarlig felelærer på Norges eneste landslinje i folkemusikk på Vinstra vgs. Han er kjent for å være energisk og har hatt ansvar for mange store produksjoner med barn og unge. Vegar ser det unike potensielle i den enkelt ungdom, og inkluderer alle disse individene godt inn i prosjektet. På dette kurset skal Vegar ta for seg musikken fra Akershus og lage råe arrangement som ungdommene skal få fremføre seinere på dagen. Fint at du oppgir hva slags instrument du spiller, hvor lenge du har spilt det og om du leser noter eller besifring.

Kurs: Lørdag frå kl. 10.00-17.00
Kurskonsert: kl. 16.30
Pris: kr. 500,- er inkl. stor lunsjbuffet – – – (og soft-is)!
Kurset arrangeres i samarbeid med Småleik.
Kurs 5: Folkesong frå Oslo og Akershus
Instruktør:
Øyonn Groven Myren 
  Avlyst

Kurs nr. 6–12 er beregnet for voksne

Påmeldingsfristen er 20. des.

Kurs 6:
Å arrangere folkemusikk

«– å sette arrangement til folkemusikk/gammeldansmusikk»
(arbeidstittel)

Instruktør:
Frode Haltli
– åpent for alle type instrumenter.
– bakgrunn fra folkemusikk ikke nødvendig.


Frode skriv:
Ideelt sett så arbeider vi med noen få låter som deltakerne selv har med seg og lærer bort til de andre. Jeg kan også fylle på med materiale. Vi arbeider først med hvordan å overlevere folkemusikk muntlig og ta vare på originale kvaliteter i musikken. Neste steg er å arrangere musikken videre ved hjelp av ulike strategier, både ved hjelp av improvisasjon og komposisjon. Her kan vi ta tak i elementer som ligger i de ulike låtene, men som kan føre oss ganske langt vekk fra det utgangspunktet! Målet må være å få til noen «ferdige» låter i løpet av helga som kan framføres for resten av kurset på søndag ettermiddag.

Jeg vil jobbe med hele gruppa sammen hele tida.
Kurs 7: Storgardsmusikken
lørdag


Instruktør:
Olaf Aasen 
Olaf skriv:
«Ønsket er å kunne sette sammen ei gruppe mest mulig lik den tradisjonelle ensemblemodellen, med 1. og 2. fele, klarinett (B/A) og cello samt komp. I kompet er det åpent for både bass, gitar og piano. Repertoaret er tradisjonsmusikk fra Akershus og Mjøsområdet, og vil omfatte de fire runddansene, samt noen av turdansene, som firetur eller fandango. Vi vil arbeide med fokus på samspill og dansbarhet. Storgardsmusikken har stor spennvidde m.h.t. tekniske krav til utøveren, og egner seg godt også som pedagogisk materiale i instrumentalunder-visningen, både på soloinstrument og i grupper.» 
Kurs 8:  «Teknisk» felekurs 

Instruktørar: 
Lørdag: Elise Tegnér
Søndag: Olaf Aasen 
Det blir lagt vekt på god feleteknikk, og då gjerne spesielt bogebruken.

Alt blir ramma inn med rikhaldig stoff frå Akershusmiljøet.

Elise Tegnér er ein særs dyktig folkemusikar med utdanning frå folkemusikkstudiet ved Norges Musikkhøgskole. Elise var fast musikar for det treårige danseprosjektet Akersarv og har arbeidd mykje og grundig med bearbeiding, publisering og vidareformidling av tradisjonsstoff frå Akershus.

Olaf har vore instruktør på kurset i «Storgardsmusikk» og er bl. a. med i gruppa «Hollos eftf.»

Kurs: Lørdag kl. 09.00 til søndag kl. 15.00Kurset blir lagt opp som to separate dagskurs,slik at du kan velja å ta ein av dagane på dettekurset, for så å ta eit anna resten av helga. 
 Kurs 9: Sceneopptreden Søndag: Sceneopptreden. Instruktør Vegar Vårdal

Måten vi oppfører oss på når vi er på en scene er en viktig del av publikums opplevelse. Bli bevisst på de signalene du «sender ut» lær hva du kan gjøre for å styrke ditt budskap.
Kurs 10 avlyst 
Kurs 11Akershusmusikk
Instrumentuavhengig
Ole Nilssen
 
Instruktør: Ole Nilssen, torader og trekkspill, profilert og prisvinnende utøver, både på musikk og dans, vil lære bort lite kjent slåttemusikk fra bygdene rundt Oslo og i Akershus. Det vil bli fokus på samspill og dansespill, og noter og lydopptak vil bli sendt ut til deltagerne i forkant av kurset.

Kurs: Lørdag kl. 09.00 til søndag kl. 15.00
Kurset blir lagt opp som to separate dagskurs, slik at du kan velja å ta ein av dagane på dette kurset, for så å velja eit anna resten av helga
Kurs 12:   Folkedanskurset

Instruktørane:
Alix Cordray


Trine Merete Sjølyst


Musikk: Elise Tegnér
Instruktørene Alix Cordray og Trine Merete Sjølyst vil sette sammen et variert kurs med runddansvarianter og kjente og ukjente danser fra eldre og nyere tid.

Alix er godt kjent for de fleste, hun har lang fartstid som instruktør i Oslo området. Hun vokste opp i internasjonal folkedans i USA, og har utdanning innen moderne ballett. Etter at hun flyttet til Norge i 1975, har hun konsentrert seg om norske danser. Hun har stadig oppsøkt muligheter til å lære mer, samtidig som hun har undervist både i Norge og i USA.

Trine er instruktør i teater og folkedans og har lenge jobbet med barn og ungdom gjennom en rekke ulike prosjekt. Hun er utdannet innen drama/teater, folkedans og administrasjon. Hun har ledet flere grupper og har vært omreisende folkedans- og teaterinstruktør i Noregs Ungdomslag. Hun har vært prosjektleder i Den mangfaldige scenen, i BUL Oslo og i Bygda Dansar under Norsk senter for folkemusikk og folkedans og vært leder for Norsk Folkemuseums Dansegruppe. Nå jobber hun frilans som instruktør og på Larvik Kulturskole.

Kurs: søndag kl. 09.00–15.00 
 Kurs 12:  Kurs i Vågåspringleik (dansen)

Instruktørar:
Håkon Sandum
Eva Rusten

Musikk:
Marit Rusten 
Vi startar alltid med å få inn springleiktakta. Dette gjer vi med å gå/ danse i ring ein og ein.Etter kvart går vi saman to og to for å lære vendingane og rundsnu.
Kvar ny  økt blir starta med repetering av grunnsteg. Vi vurderer tidsbruk på sekvensane etter dansekunnskapen hos elevane.

Vi gler oss på springleikkurs 12. januar k.l 09.00 på Olavsgard.

Mvh Eva, Håkon og Marit

Kurs: lørdag kl. 09.00–17.00

Oppdatert pr. 14.01.2019

  Kurspris inkl. opphald pr. person:
(same prisar som i 2018)
Pris:
  Enkeltrom og full diett lørdag til søndag2 200
  Dobbeltrom og full diett lørdag til søndag1 800
  Trippeltrom og full diett lørdag til søndag1 600
  Firemannsrom og full diett lørdag til søndag1 500
  Enkeltrom og full diett fredag til søndag3 300
  Dobbeltrom og full diett fredag til søndag2 400
  Trippelrom og full diett fredag til søndag2 100
  Firemannsrom og full diett fredag til søndag1 900
  Lørdag med lunsj og kveldsmåltid900
  Lørdag med lunsj, men utan kveldsmåltid 800
  Lørdag med lunsj, men utan kveldsmåltid (Barn)500
  Begge dagar med lunsj,  og med kveldsmåltid lørdag1 100
  Begge dagar med lunsj, men utan kveldsmåltid lørdag1 000
 Bare søndag (kl. 09.00–15.00)500

Påmeldings-skjema: (Kopier tabellen inn i ein epost og send til post@saffa.no)

Kurs lørdag
Kurs søndag 
Hotellrom enk/dobb/tripp 
Hotellrom frå- til 
Navn 
Epost 
Telefon 

For spørsmål: Send epost til post@saffa.no  eller tlf.: 9066 6867.

Bankkontonummer: 0530.35.85577 for innbetaling av kursavgift

Betalingsfrist: Samtidig med påmeldinga. 

Merk innbetalinga tydeleg med navn på deltakar.

Påmeldingsfristen er 20. desember.

Påmelding etter fristen gir 10% påslag i prisen

Kurs 9: 
Kurs ihardingfelespel
Arne M. SølvbergFoto: Knut Utler
 Lørdag og søndag:
Tema: Vestlandstradisjon. Dansespel.
Instruktør: Arne M. Sølvberg

Arne skriv:»Eg har god røynsle med at alle deltakarane møter med «blanke ark», lærer på gamlemåten ved gehør og deretter får notar med seg meir som hugselappar. Vi vil nok konsentrere oss om gode runddansslåttar som passar godt for hardingfela, og helst slåttar som er ukjende for deltakarane, men tek og imot tips om særlege ynskje.» 
Kurs 10:
Musikk til Vågå-springleik
Instruktør:
Tonje Lien Barkenæs 
Lørdag: Kurset vil starta opp saman med dansekurset – for å «trø» inn rytmen.
Held så fram som reint kurs i dansespel.
Noter blir utsend på førehand.