SAFFA-kurset 13. og 14. januar 2018

SAFFA-kurset var denne gongen flytta til Olavsgaard hotell, Skjetten.       Kurset blei gjennomført i fin stil og med 90 deltakarar totalt.

Les meir om hotellet her : http://www.olavsgaard.no  

Kursoversikt:

TemaKursomtale
Folkemusikk for barn Kjerringrokk: les meir her– og herEt kurs for barn mellom 9-16 som spiller fele og/eller andrestrykeinstrument. Instruktører: Folkemusikktrioen«Kjerringrokk», som består av Elisabet Olhans, Agneta HolmerMæland og Marianne Tomasgård, alle erfarne kulturskolelærereog utøvere.  Fine feleslåtter læres bort ved lytting og herming,noter blir tilsendt etter kurset. Det blir også en danseøkt. Flerenivåer, og deltakerne bør ha spilt min. 2 år for å være med.

Kurs: Lørdag kl. 10.00 tii 17.00.
«Hentekonsert» kl. 16.30.
Prisen – kr. 500,- er inkl. stor lunsjbuffet – – – (og soft-is)!
 Folkesong frå Akershus  Avlyst 6/1
Storgardsmusikken Avlyst   6/1
Teknisk felekurs

Bjørn Kåre Odde
 
Bjørn Kåre Odde er instruktør og skriv: Ei overskrift kan vere «Bogetekniske tips og triks i spel til dans» På dette kurset vil det vera særleg fokus på bogeteknikk. Vi skal til dømes:Utforske metoder for å få ein kraftig og tydeleg tone i fela.Utforske korleis ulik bruk av bogen kan påvirke musikken. Nøkkelord her er t.d. bordunspel, aksentuering, spiccato/detaché, bogedisposisjon, dynamikk m.m. 3-4 slåttar på noter og opptak blir sendt ut til deltakarane i forkant av kurset.Lære enkle øvingar som hjelper deg til å utvikle ein sunn og fleksibel teknikk.  Kursdeltakarane kan gjerne kome med ønskjer om andre ting som kurset kan rette fokus på. Mailadressa til instruktør: bjorn.k.odde@gmail.com Noter øvelsarWikipedia skriv:Bjørn Kåre Odde (født 1990) er en norsk felespiller og folkemusiker fra Lom.Han er barnebarn av felespiller Bjørn Odde og bror av trekkspiller Mads Erik Odde og har levd av å være musiker etter han gikk ut av Norges musikkhøyskole i 2013. Han har fått flere priser, blant annet Landskappleiken i åpen klasse i 2015 og Folkelarmprisen i tradisjonelt samspill 2016. Kurs: Lørdag kl. 09.00 til søndag kl. 14.00Kurset blir lagt opp som to separate dagskurs,slik at du kan velja å ta ein av dagane på dettekurset, for så å velja eit anna resten av helga. 
Akershusmusikk

Instrumentuavhengig
Ole Nilssen
 
Instruktører: Marianne Tomasgård, fele og Ole Nilssen, torader og trekkspill, profilerte og prisvinnende utøvere både på musikk og dans, vil lære bort lite kjent slåttemusikk fra bygdene rundt Oslo og i Akershus. Det vil bli fokus på samspill og dansespill, og noter og lydopptak vil bli sendt ut til deltagerne i forkant av kurset.

Kurs: Lørdag kl. 09.00 til søndag kl. 14.00Kurset blir lagt opp som to separate dagskurs, slik at du kan velja å ta ein av dagane på dette kurset, for så å velja eit anna resten av helga
Samspelkurs for barn/ungdom

Instrumentuavhengig
Vegar Vårdal
 
Instruktør: Vegar Vårdal.

Vegar har i mange år jobbet mye med ungdommer, og er for tiden ansvarlig felelærer på Norges eneste landslinje i folkemusikk på Vinstra vgs. Han er kjent for å være energisk og har hatt ansvar for mange store produksjoner med barn og unge. Vegar ser det unike potensielle i den enkelt ungdom, og inkluderer alle disse individene godt inn i prosjektet. På dette kurset skal Vegar ta for seg musikken fra Akershus og lage råe arrangement som ungdommene skal få fremføre seinere på dagen. Fint at du oppgir hva slags instrument du spiller, hvor lenge du har spilt det og om du leser noter eller besifring.

Kurs: Lørdag frå kl. 10.00-17.00
Kurskonsert: kl. 16.30

Prisen – kr. 500,- er inkl. stor lunsjbuffet – – – (og soft-is)!  
Folkedanskurset

Instruktørane:
Alix Cordray 

Trine Merete Sjølyst  

Musikk: Elise Tegnér
Kortreiste danser og andre riler
Vil du vite mer om hvilke runddanstradisjonene vi har i nærområdet? Vi ser nærmere på runddans og springdans fra Akershus. Hvordan ble disse danset på Østlandet ? Vi jobber med springdans fra Akershus og krydrer det hele med morsomme riler. Det blir reinlendervarianter og smakebiter på lokal tango og sjess. Vi kan også friste med polka og reinlender fra Hadeland, trebuss, og et par rekkedanser fra Bruu-boka.

Instruktørene Alix Cordray og Trine Merete Sjølyst vil sette sammen et variert kurs med runddansvarianter og kjente og ukjente danser fra eldre og nyere tid. Bli med på dette kurset! Alix er godt kjent for de fleste, hun har lang fartstid som instruktør i Oslo området. Hun vokste opp i internasjonal folkedans i USA, og har utdanning innen moderne ballett. Etter at hun flyttet til Norge i 1975, har hun konsentrert seg om norske danser. Hun har stadig oppsøkt muligheter til å lære mer, samtidig som hun har undervist både i Norge og i USA.

Trine jobber på Norsk senter for folkemusikk og folkedans. Tidligere har hun jobbet i Den mangfaldige scenen og BUL Oslo. Hun har holdt en rekke folkedanskurs for barn og ungdom, men også vært instruktør for flere leikarringer for voksne. Hun var tidligere prosjektmedarbeider i Bygda Dansar Akershus og har dermed jobbet med dansematerialet fra fylket, kortreiste danser.

Kurs: Lørdag kl. 09.00 til søndag kl. 14.00
Søndag – truleg ca kl. 11.00 er det planen å ha ei økt saman med instruktørkurset. Der vil Tor Stallvik ta for seg historia til folkedansen – og serleg turdansen i her i landet.
Instruktørkurs med fordjuping i turdans

Instruktør
Tor Stallvik
Tor er ein av dei mest kunnskapsrike og erfarne ressurspersonane som finst innan folkedansmiljøet i dag.

Musikk:
Tonje Lien Barkenæs 
Eidsiva Fylkeslag
Samarbeid med Noregs Ungdomslag, Eidsiva fylkeslag og BLS.

Litt om opplegget for kurset:
Turdans er eit samleord for ei stor gruppe dansar som innbyrdes ikkje har direkte slektskap med kvarandre. Dei avspeglar stildrag frå mange tidsperiodar. Vi finn likskap med bygdedansgruppa så vel som med runddansgruppa.På kurset vil vi setje dei ulike turdansgruppene inn i ein stilhistorisk samanheng, dukke ned i det varierte steg- og rytmemønsteret som desse dansane har, og gje tips til metodikk og progresjon.

Alle kursdeltakarane skal få høve til å instruere ein dans og få kommentar på gjennomføringa. På den måten vil vi få eit stort og representativt repertoar å arbeide med.

Sjølv om mange av turdansane var lågfrekvente dansar i det levande dansemiljøet før det organiserte folkedansarbeidet kom i gang ved førre hundreårsskifte, er dei viktige bidrag til å forstå korleis musikk- og dansemiljøa fungerte.

Foredrag med perspektiv på norsk dansehistorie med hovudvekt på turdansen. «Kva nå – – -?

Kursbevis frå Noregs Ungdomslag
Kurs: Lørdag kl. 09.00 til søndag kl. 14.00
Eigne prisar.
Påmelding via Noregs Ungdomslag. Gå til linken nedanfor:
https://www.facebook.com/events/127262027943003/

Oppdatert pr. 06/12

   Kurspris inkl. opphald pr. person:(NB: Eigne priasar for instruktørkurset. Sjå NU)
  Enkeltrom og full diett lørdag til søndag2 200kr
  Dobbeltrom og full diett lørdag til søndag1 800kr
  Trippeltrom og full diett lørdag til søndag1 600kr
  Firemannsrom og full diett lørdag til søndag1 500kr
  Enkeltrom og full diett fredag til søndag3 300kr
  Dobbeltrom og full diett fredag til søndag2 400kr
  Trippelrom og full diett fredag til søndag2 100kr
  Firemannsrom og full diett fredag til søndag1 900kr
  Lørdag med lunsj og kveldsmåltid900kr
  Lørdag med lunsj, men utan kveldsmåltid 800kr
  Lørdag med lunsj, men utan kveldsmåltid (Barn)500kr
  Begge dagar med lunsj,  og med kveldsmåltid lørdag1 100kr
  Begge dagar med lunsj, men utan kveldsmåltid lørdag1 000kr
 Bare søndag (kl. 09.00-14.00) 500 kr

For spørsmål: Send epost til post@saffa.no  eller tlf.: 9066 6867.

Bankkontonummer: 0530.35.85577 for innbetaling av kursavgift

Betalingsfrist: Samtidig med påmeldinga. 

Merk innbetalinga tydeleg med navn på deltakar.

Påmeldingsfristen er 20. desember.

Påmelding etter fristen gir 10% påslag i prisen