SAFFA-kurset 18. og 19. januar 2020

SAFFA-kurset 18. og 19. januar 2020 avvikla i kjent stil.

Mange barn og unge var med

Kursa blei arrangert med økonomisk støtte frå NU, FolkOrg og KOMP. 

Nytt på kurset i januar 2020:

Open dansekveld lørdag frå kl. 19.00 med musikk frå lokale grupper og lag

Kursplanen såg slik ut:

TemaKursomtale
Kurs 1 og 2:
Folkemusikk og folkedans
for barn

Kurs 3:
Ungdomskurs:
Prosjektet BØLINGen
(alder 13-20 år)    
Program for barne- og ungdomskurset
Prisen – kr. 300,- er inkl. stor lunsjbuffet – – – (og soft-is)!
Kurs: Lørdag kl. 10.00 til kl. 17.30.
Kurskonsert: kl. 16.30.
Påmelding til Marianne Tomasgård
Påmeldingsfrist 12. januar
********************************************* 
BØLINGen-samling under SAFFA-kurset 18. og 19. januar
Pris – kr. 400,-
Kurs: Lørdag kl. 09.00 til søndag kl. 15.00
Påmelding til Marianne Tomasgård
Påmeldingsfrist 12. januar

Kurs nr. 6–12 er beregnet for voksne

Kurs 6:
Instruktørkurs med tema:
Fordjuping pardans


Instruktør:Vegar Vårdal 
Kurset er eit samarbeid med Noregs Ungdomslag, Eidsiva fylkeslag og BLS og er ope for deltakarar frå heile landet.
Påmelding via Noregs Ungdomslag.
Facebookevent: 
https://www.facebook.com/events/2715839745103663/
Påmeldingsside:
www.deltager.no/instruktorkurs_fordjuping_pardans
 
Kurs: Lørdag kl. 09.00 til søndag kl. 15.00
Kurs 7:
Folkesong fraØstlandet

Instruktør
:
Ann-Turi Ford,
Norsk Kvedarforum 
Folkesang fra Østlandet
Lær folkesanger etter smeden fra Brenneriveien: Samuel Hellen (1813–1892)

Tradisjonsviser fra hele Østlandet, Petter Dass-salmer, kjempeviser og uvanlige sanger fra steder du kanskje ikke forbinder med folkemusikk.

Ann-Turi Fords prosjekt fikk endel oppmerksomhet da det ble klart at Hellen er forfar til prinsesse Märthas kjæreste Shaman Durek.)

Hvis du blir med i to dager kunne jeg ha hovedvekt på kjempeviser den ene dagen og Dass den andre.

Kurs: Lørdag kl. 09.00 til søndag kl. 15.00(avlyst)
Kurs 8:
«Teknisk» felekurs 


Instruktør:
Olaf Aasen 
Det blir lagt vekt på god feleteknikk, og då gjerne spesielt bogebruken.

Olaf skriv:«Vi går inn på bueteknikk via grunnleggende prinsipper for toneproduksjon på fela. Prinsippene er relativt enkle, men har lett for å komme litt i bakgrunnen når tekniske utfordringer i venstre hånd krever mye av oppmerksomheten. De er likevel av avgjørende betydning for å kunne kontrollere musikalske aspekter som klang, dynamikk og artikulasjon, samt koordinasjon mellom bue og venstre hånd. Videre går vi inn på bruken av ulike strøktyper, knyttet mot praktiske eksempler fra folkemusikkrepertoaret. Kursinnholdet tilpasses deltagernes nivå og ønsker.»

Alt blir ramma inn med rikhaldig stoff frå Akershusmiljøet.

Olaf har vore instruktør på kurset i «Storgardsmusikk» og er bl. a. med i gruppa «Hollos eftf.».

Kurs: Lørdag kl. 09.00 til søndag kl. 15.00
Kurset blir lagt opp som to separate dagskurs,slik at du kan velja å ta ein av dagane på dettekurset, for så å ta eit anna resten av helga. 
Kurs 9:
Slåttepel på hardingfele


Arne Sølvberg
 
Eg brukar gjerne å tilpasse undervisninga etter nivået på dei som møter opp på kurs. Og mykje undervisning har lært meg at ikkje to elevar er like. Nokon vil berre lære på gehør, medan andre må «sjå» slåttane og spør etter notar i tillegg. Eg brukar å øve inn nytt stoff fyrst etter gehør og direkte herming etter bogestrøket, men eg deler og ut notar til alle som vil ha dei som ein hugselapp.

Eg vil leite opp ein kort og grei halling som eignar seg godt for hardingfela. Runddansane er og greie, så kanskje eg tek med eit par av mine eigne.

Innimellom slåttelæringa, brukar eg å smette inn litt tips om teknikk, særleg bogestrøk. Filosofien bør vere at god teknikk skal fjerne hindringar og skape større speleglede.

Kurs: lørdag kl. 09.00–17.00
Kurs 10: Nordisk säckpipaInstruktør:
Alban Faust
Nett-adresse  
Säckpipans värld är mycket större än dem flesta anar. Bland över 180 olika typer finns även en nordisk variant: ”Västerdalpipan” också kallad för den svenska eller nordiska säckpipan. På kursen ska vi bekanta oss med instrumentet: spelet, funktionen, bakgrunden och vi kan även titta och prova på några andra modeller ur säckpipans värld.

Kursen leds av Alban Faust, riksspelman på svensk säckpipa. Några låneinstrument finns.

Kurs: Lørdag kl. 09.00 til søndag kl. 15.00
Viss det blir stor påmelding, så kan bli lagt opp som to separate dagskurs, slik at du kan velja å ta ein av dagane på dette kurset, for så å ta eit anna resten av helga. 
Kurs 11:  Akershusmusikk
Trekkspel/torader

Instruktør:
Ole Nilssen
 
Instruktør: Ole Nilssen, torader og trekkspill, profilert og prisvinnende utøver, både på musikk og dans, vil lære bort lite kjent slåttemusikk fra bygdene rundt Oslo og i Akershus. Det vil bli fokus på samspill og dansespill, og noter og lydopptak vil bli sendt ut til deltagerne i forkant av kurset.

Kurs: Lørdag kl. 09.00 til søndag kl. 15.00
Kurset blir lagt opp som to separate dagskurs, slik at du kan velja å ta ein av dagane på dette kurset, for så å velja eit anna resten av helga
Kurs 11B:  «Kompekurs» «Kompekurs» med Terje Bekkedal i samarbeid med trekkespel/torader-kurset. Terje skriv: «Kurset legger vekt på bruk av bass og gitar i gammeldansmusikken. Viktige elementer er spilleteknikk, akkordbruk og rytmikk».

Kurs: Lørdag kl. 09.00 til søndag kl. 15.00
Kurs 12
Samværsdans i Christiania på 1800-tallet

Instruktørane:
Torun Riise

og Dag Vårdal


Musikk: Dag Vårdal 
Samværsdans i Christiania på 1800-tallet
Bruksdans til fest og moro i byenIngen steder i landet ble det danset mer enn i Christiania. Rekonstruksjon av danser fra 1800-tallets hovedstad viser at det ble danset i alle samfunnslag og i alle deler av byen. Dansen var en samværsform som ble brukt ved alle mulige anledninger.
Det ble danset runddans som vals og galopp i ulike varianter, enkle rekkedanser som feier og engelskdans, contradanser i firkantoppstilling og mye annet. Også springdansen hadde et visst nedslag i byen.

Dagskurset på lørdag vil gi dere innblikk i noe av dette, basert på Dag Vårdals bokverk Samværsdansen i Christiania på 1800-talllet. Det blir instruert i danser fra boka + pluss et par danser som ikke står der. Dansene er relativt enkle og passer for alle som har bakgrunn i gammeldans, folkedans eller annen dansebakgrunn.

Kurs: lørdag kl. 09.00–17.00 
Kurs 13:
Folkedanskurset

søndag
Instruktørar:
Asbjørg og Arne Sølvberg

Musikk: 
 Vi vil som vanleg kombinere dans og levande musikk sjølve, slik at eg både spelar og syner dans og kan styre innlæringstempoet på musikken sjølv. Ingen treng ha førehandskunnskap i dans. Det syner seg at mange har lettare for å forstå og utføre hamborgarrytmen dersom dei ikkje har dansa for mykje galopp/polka frå før. Hamborgaren er ein avslappande dans som ein kan greie å meistre langt opp i alderdomen. Og vi kjem til å legge vekt på at det rikhaldige arkivmaterialet ved Rff syner at det er vanskeleg å sjå geografiske skilnader (dialektar) på dansen, men derimot mange personlege skilnader der grannar og jamnaldringar i same bygda kan danse ulikt. Så dette med rett og feil som mange er så opptekne av, kan vi kanskje få tona litt ned. Eg brukar å seie at dei som gjer største feilen er dei som ikkje dansar i det heile. Vi har ikkje planlagt å syne noko film, men heller bruke oss sjølve til å syne ulike variasjonar i handtak og steg. Dersom vi vert leie av å danse hamborgar heile søndagen, kan vi gjerne ta eit avbrekk med den gamle masurkaen, også kalla polka med støyt her i våre bygder.

Kurs: søndag kl. 09.00–15.00

Påmeldings-skjema: (Kopier tabellen inn i ein epost og send til post@saffa.no)

Kurs lørdag
Kurs søndag 
Hotellrom enk/dobb/tripp 
Hotellrom frå- til 
Dansekveld lørdag 
Navn 
Epost 
Telefon 

For spørsmål: Send epost til post@saffa.no  eller tlf.: 9066 6867.

Bankkontonummer: 0530.35.85577 for innbetaling av kursavgift

Betalingsfrist: Samtidig med påmeldinga. 

Merk innbetalinga tydeleg med navn på deltakar.

Påmeldingsfristen er 20. desember.

Så lenge det er plass, så er det framleis ope for å bli med på kurs, men

påmelding etter fristen gir 10% påslag i prisen

Kursprisar:

 KursprisKurspris etter 20. des
Enkeltrom lørdag til søndag2 3002 530
Dobbeltrom lørdag til søndag1 9002 090
Trippeltrom lørdag til søndag1 7001 870
4-mannsrom lørdag til søndag1 6001 760
Enkeltrom fredag til søndag3 3003 630
Dobbeltrom fredag til søndag2 4002 640 
Trippeltrom fredag til søndag2 1002 310
4-mannsrom fredag til søndag1 9002 090
Kun lørdag med middag900990
Kun lørdag uten middag800880
Lørdag og søndag med middag lørdag1 1001 200
Lørdag og søndag uten middag lørdag1 0001 100
Barnekurs300lik= 300
Søndag500550
Dansekveld lørdag (fritt for alle)