SAFFA markerte 30-årsjubileet på Sørmarka den 7. januar 2012

SAFFA blei etablert i 1981 med Sverre Stuedahl som første styreleiar. Han og fleire andre inviterte var med på markeringa av jubileet  lørdag kveld under Sørmarkakurset. 

meir