SAFFA arrangerer og formidler aktiviteter innen folkedans og folkemusikk i Akershus, Østfold og Oslo – med omlandet rundt!

SAFFA har en todelt organisasjon:

  • SAFFA Områdelag er et områdelag i FolkOrg for Akershus, Østfold og Oslo. Alle FolkOrg-lag i disse fylker er automatisk medlem av SAFFA.
  • SAFFA Nettverk utgjør alle medlemslag i disse fylker og området rundt, enten de er medlem i FolkOrg, Noregs ungdomslag eller er frittstående lag. Nettverket består av totalt 66 medlemslag. Nye lag kan søke SAFFA-styret om å bli medlem. Medlemskapet er gratis!

Følg med på alle Arrangementer og Kurs i 2024 her.

Se Fagsider for folkedans her og for folkemusikk her.

Les om SAFFA-organisasjonen her.

Se informasjon om medlemslagene våre i folkedans her og i folkemusikk her. Sjekk at opplysningene om ditt lag er korrekt, og gi oss beskjed om endringer. Trenger du høyttaleranlegg med mikrofoner, så kan du låne det av SAFFA. Les mer nederst på medlemssidene.

TONO-REGLER OM OPPHAVSRETT
Alle som arrangerer konserter, dansefester og andre arrangementer med et publikum, der musikk med opphavsrett brukes, må sette seg inn i TONO-reglene. Reglene er ikke nye, men det nye er at FolkOrgs medlemslag nå må melde dette inn selv:

1. Søke TONO om tillatelse på forhånd,

2. Sende inn rapport med repertoarliste innen 10 dager etter arrangementet,

3. Betale TONO-vederlag for opphavsrett etter faktura, og

4. Medlemslag i FolkOrg kan søke om refundering av utgiftene to ganger årlig, hvis arrangør og utøvere er FolkOrg-medlemmer. Enda en grunn til å melde laget ditt inn i FolkOrg!
Les mer her: TONOs veiledningFolkOrgs TONO-sider
Les om medlemsfordeler i FolkOrg her.